.

Master Data Management

Master Data Management

Klíčová data pod kontrolou

Získejte jedinou pravdivou verzi klíčových obchodních dat (data o klientech, o produktech, číselníky). Správa klíčových dat (Master Data Management, MDM) klíčová data identifikuje, čistí je, konsoliduje a poskytuje všem uživatelům v požadovaném čase jejich jedinou verzi.

Musíte hledat kontaktní údaje klienta ve více systémech? Řešíte problémy způsobené rozdílným kódováním jednoho produktu? Stěžují si vaši klienti, že je opakovaně kontaktujete se stejnou nabídkou?

Zkuste se zaměřit na svá klíčová data a zahajte iniciativu MDM, která vám pomůže identifikovat klíčová data, zmapovat jejich získávání, zpracování a používání v rámci organizace. 

Výsledkem bude soubor opatření na úrovni procesů a návrhy na úpravu ICT architektury. Tato opatření vám pomohou mít všechna klíčová data v požadované kvalitě na jednom místě a v požadovaném čase, takže budou připravená k použití ve vašich obchodních procesech.

45%

Podle průzkumu poradenské společnosti Aberdeen Group spravuje 45 % společností svá klíčová data v samostatných databázích, excelových dokumentech nebo vlastních aplikacích a nepoužívá k tomu žádná řešení MDM.

MDM

Každý projekt Master Data Management se skládá z mnoha činností, které je třeba provést jak na straně IT, tak na straně byznysu, aby byl úspěšně dokončen. Projekt MDM by měl být řízen v kontextu strategie správy dat celé organizace.

None

Identifikace a analýza klíčových dat

Základem úspěšného spuštění a následného průběhu a dodání řešení MDM do vaší organizace je identifikace klíčových firemních dat, jejich posouzení z hlediska kvality a dostupnosti v obchodních procesech, které tato data aktivně využívají. Tuto činnost je třeba provádět v úzké spolupráci s uživateli na straně byznysu, kteří jsou obeznámeni se všemi procesy a jsou schopni aktivně pomáhat při odhalování nedostatků při získávání, zpracování a využívání dat.

Revize architektury

ICT architektura organizace vzniká a roste postupně s tím, jak rostou požadavky byznysu na automatizaci dat. Při jejím budování obvykle dochází k mnoha kompromisům a z tohoto pohledu je také nutné posoudit vhodnost konkrétní architektury pro implementaci řešení MDM.

Naším cílem není navrhnout ideální architekturu, jejíž implementace je nereálná, ale poskytnout soubor doporučení, jak postupně dospět k řešení, které splní všechny požadavky, které podnik na řešení MDM klade.

Návrh vhodného řešení

Na základě identifikace klíčových dat a zmapování stávající architektury zákazníka navrhneme způsob implementace řešení MDM. Může se jednat o zavedení zcela nového systému pro správu klíčových dat nebo o úpravu stávajících systémů. Budou definována pravidla kvality dat: pravidla pro čištění dat, pravidla pro jejich konsolidaci a metriky, které sledují datovou kvalitu klíčových dat a umožňují její vyhodnocování v čase. Zlepšení kvality dat není nikdy časově omezený projekt. Vždy by mělo jít o průběžnou iniciativu, která musí reagovat na aktuální potřeby uživatelů a stav spravovaných dat.

Přizpůsobení procesů a metodik

Abyste z nově implementovaného řešení MDM vytěžili co nejvíce, je třeba toto řešení v organizaci propagovat a přesvědčit uživatele o jeho nezbytnosti a výhodách jeho aktivního používání. K tomu je třeba mít připravené konkrétní procesy a metodiky, které koncovému uživateli používání nového systému co nejvíce usnadní a naučí ho správně a efektivně používat klíčová data, která systém spravuje.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Zdeno Kalnássy