.

Operational Data Store

Operational Data Store

První datové úložiště, které vám skutečně zjednoduší život.

Pokud máte pocit, že vaše provozní byznys procesy jsou zbytečně komplikované a brzdí je roztříštěná datová základna, máme pro vás elegantní a funkční řešení v podobě Operational Data Store (ODS). S tímto řešením své procesy snadno zkrotíte a zrychlíte.

Dostáváte klíčové podklady pro rozhodování příliš pozdě? Setkáváte se neustále se situacemi, kdy potřebujete o svých zákaznících okamžitě vědět více? Potřebujete zlepšit nebo zrychlit své provozní procesy?

K tomu potřebujete nový informační systém: Operational Data Store. ODS snadno zajistí všechny vaše provozní informační potřeby, protože jeho hlavním úkolem je pomáhat provozním procesům a neřešit nic jiného, co by mohlo tyto činnosti narušit nebo ztížit.

Správný ODS může současně podporovat provozní i provozně-analytické aspekty vašich procesů, což vám umožní se soustředit na podnikání. Nový ODS bude navíc spolupracovat s vašimi stávajícími procesy a systémy, takže vás nebude omezovat v krátkodobém ani dlouhodobém horizontu a pomůže vám splnit vaše plány.

Správně zavedený systém ODS může zrychlit kritické provozní procesy až o 80 %.

85

milisekund je průměrná doba odezvy našeho skvělého ODS na požadavky uživatelů. Tento počet jsme měřili v produkčním prostředí s využitím běžných technologií. Při použití některých pokročilých technologií ji můžeme velmi výrazně snížit.

Operational Data Store od Adastry

Operational Data Store je v praxi osvědčené řešení provozního datového skladu pro podporu provozních procesů i navazujících provozních analytických úloh.

Naše řešení ODS se skládá z osvědčených metodik, postupů, návrhových vzorů, datových modelů, technologických řešení a nástrojů, které zajišťují maximální efektivitu. Klade také velký důraz na metadata.

Tento přístup zajišťuje dlouhodobou udržitelnost řešení a umožňuje použití technik Model Driven Development, kdy je většina programového kódu generována, což zajišťuje maximální produktivitu vývoje (a tím i nižší cenu), vysoký stupeň standardizace a využití všech našich zkušeností získaných při mnoha praktických implementacích ODS.

Z aplikačního hlediska lze ODS použít pro integraci dat o zákaznících nebo produktech. Nesmíme zapomenout na potenciál řešení ODS jako databáze pro řízení kampaní nebo pro správu hlavních údajů, které lze snadno propojit s ODS.

ODS může plnit následující role:

 • úložiště dat pro provozní procesy,
 • úložiště pro master data,
 • sdílené mezipaměti více systémů (datově integrované nebo neintegrované),
 • podpůrná vrstva datového skladu (staging layer),
 • úložiště dat pro provozní reporting,
 • nahrazení starších aplikací (ODS poskytuje údaje o nefunkčních systémech).

Z hlediska četnosti vyplňování a aktualizace údajů lze ODS rozdělit do následujících skupin:

 • Ad-hoc nebo plnění na vyžádání.
 • Měsíční plnění.
 • Denní plnění.
 • Několikrát denně.
 • Výkon téměř v reálném čase.
 • Plnění v reálném čase.

Z hlediska integrace dat může být ODS postavena na více způsobech získávání dat:

 • replikace tabulek z primárních systémů,
 • replikace transakcí z primárních systémů,
 • integrace transakcí z primárních systémů,
 • odvození dat z datového skladu.

Z hlediska logické architektury se naše řešení skládá z několika komponent:

 • datový sklad,
 • transformační vrstva,
 • komunikační vrstva,
 • nástroje pro správu a vývoj datových skladů,
 • nástroje pro vývoj transformačních a komunikačních metadat,
 • nástroje pro správu dalších metadat a dokumentace.

Úložiště dat

Datový sklad je jádrem celého řešení. Ukládá data a některá vybraná metadata, která jsou nezbytná pro správné fungování řešení. Jako úložiště používá osvědčené a otestované relační databáze. Datový model lze navrhnout podle potřeb zákazníka nebo můžeme použít některý z našich předdefinovaných oborových modelů, např. modely pro bankovní a finanční instituce.

Transformační vrstva

Transformační vrstva je hlavním nositelem aplikační logiky řešení ODS. Vrstva zajišťuje transformaci mezi vnějším světem a datovým úložištěm. Primárně se jedná o API, které umožňuje zpracování jednotlivých datových vět nebo ETL/ELT, které dávkově zpracovává celé skupiny datových vět.

Tento princip filtrování vrstev odstiňuje vnější svět od vnitřního datového modelu a umožňuje upravovat model podle potřeby, aniž by bylo nutné vše předělávat. Transformační vrstva může provádět transformace dat v reálném čase, téměř v reálném čase nebo dávkově podle požadavků a potřeb zákazníka.

Komunikační vrstva

Komunikační vrstva spojuje ODS s okolním světem. Vrstva zajišťuje transformaci vstupní i výstupní komunikace. Tato vrstva především technologicky převádí komunikaci do formátu, se kterým již ODS může interně pracovat, a naopak.

Tento modulární přístup usnadňuje nasazení našeho řešení v prostředích, která vyžadují specifický způsob komunikace, například webové služby, specifické konektory nebo specifický formát komunikačních zpráv, případně lze způsob komunikace snadno měnit podle potřeby.

Nástroje

V našem řešení se výrazně zaměřujeme na nástroje. Nástroje společnosti Adastra umožňují snadnou centrální správu metadat řešení, správu datového modelu, správu datových transformací a souvisejících datových toků včetně jejich načasování, tvorbu dokumentace, monitorování řešení jako funkčního celku

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Adam Müller