.

insightsoftware (Certent) – Disclosure Management

Výroční zprávy a reporting automatizovaně, včetně XBRL tagování podle taxonomie ESEF, v prostředí Microsoft Office, zaměřené na podporu efektivní týmové spolupráce

Vytvářejte externí, interní, regulatorní i statutární reporting efektivně, řízeně a v souladu s taxonomií ESEF. Navíc ve známém prostředí Microsoft Office. 

Disclosure Management řídí proces zveřejňování finančních výkazů, reportů a prezentací včetně výročních zpráv – jak interně (směrem k managementu, vlastníkům i stakeholderům společností), tak externě (vůči regulatorním orgánům). 

None

Zjednodušte přípravu dat i zveřejňování zpráv

Automatizujte manuální práci, propojte reporty se zdroji dat.

None

Naplňte nejnovější legislativní požadavky

Namapujte váš reporting pomocí XBRL tagů/značek.

None

Řekněte celý
příběh 

Soustřeďte se na „příběh ukrytý v číslech“.

Eliminujte manuální postupy a ušetřete svůj čas s moderním řešením insightsoftware (Certent) – lídrem na trhu v oblasti regulatorního reportingu.

2 dny

S řešením jsou business uživatelé schopni pracovat zcela samostatně po dvoudenním školení.

3 měsíce

Vlastní nasazení prvotního řešení insightsoftware (Certent) do holdingu, skupiny či velké organizace obvykle trvá pár měsíců.

5 let

Adastra implementuje řešení insightsoftware (Certent) ve velkých korporacích v ČR i zahraničí.

Zaměřte se na kvalitu obsahu a efektivitu práce s řešením insightsoftware (Certent) Disclosure Management

None

Zkraťte čas strávený vytvářením interních a externích narativních zpráv na polovinu 

None

Zjednodušte a zautomatizujte výstupy z reporting procesu

None

Zajistěte, aby každý report stoprocentně vycházel z aktuálních dat a reprezentoval jedinou verzi pravdy 

None

Získejte plnou a auditovatelnou kontrolu nad změnami a verzemi dokumentu 

None

Naplňte nejnovější legislativní požadavky 

Vneste rychlost, přesnost a konzistentnost do procesu monitoringu. Konec pracným, k chybám náchylným a obtížně kontrolovatelným procesům vytváření reportů

None

Výroční & čtvrtletní zprávy a reporty

None

Předběžné finanční / manažerské reporty

None

Statutory accounts reporting

None

Solvency II (EIOPA) Reporting

None

Tagování pomocí XBRL/iXBRL

None

COREP (Common Reporting) / FINREP (Financial Reporting) (EBA) 

None

Tiskové zprávy, zprávy pro investory, regulatorní oznámení 

None

Reporting podle ESMA ESEF  

None

Prezentace výsledků hospodaření, materiály pro management, rozpočty 

None

ACFR reporty (Association of Certified Fraud Examiners)

5 klíčových vlastností Disclosure Managementu od insightsoftware (Certentu)

None

Integrace s Microsoft Office – zajistěte si snadné použití 

 • Nemusíte se učit nic nového, využijte své stávající zkušenosti k vytváření složitých dokumentů obsahujících čísla, grafy a text pomocí standardních nástrojů Microsoft Office 

 • Rozšiřte funkčnost Microsoft Office o další bezpečnostní prvky, auditní stopy a automatizovanou integraci dat 

Automatizace zůstaňte konzistentní v interním i externím reportingu;

 • Reporty s nejnovějšími údaji přesuňte do následujícího období automaticky, nové dokumenty vytvářejte z již existujících sekcí
 • Používejte dynamický text založený na proměnných ve Wordu, PowerPointu, PDF, Adobe InDesignu a High Definition HTML,iXBRL i XHTML. Zajistíte tak, že všechny reporty budou obsahovat stejná čísla a budou vždy odkazovat na správný datový set
None
None

Kontrola verzí, workflow a auditní stopa – snižte rizika chyb a zvýšte bezpečnost 

 • Vše přehledně – sledujte stav jednotlivých sekcí dokumentu, termíny uzávěrek, přiřazení odpovědností, využijte automatické notifikace 

 • Zajistěte, aby zaměstnanci viděli pouze ty informace, ke kterým mají oprávnění přistupovat, a pouze tehdy, když je potřebují 

 • Využijte standardních funkcionalit Wordu k porovnání verzí včetně auditovatelnosti změn 

Přímé propojení s mnoha datovými zdroji – pracujte výhradně s aktuálními a nejnovějšími daty

 • Propojte textovou část/komentáře i samotná data v reportech nebo výroční zprávě přímo se zdrojovými daty, nikde pak už nenajdete konfliktní nebo neaktuální čísla nebo popis 

 • Automaticky promítněte změny ve zdrojových číslech do všech reportů, pracujte s jedinou verzí pravdy a eliminujte lidskou chybu

None
None

Řešení XBRL - vyhovuje potřebám reportingu nadnárodních organizací

 • Začněte v reálném čase tagovat v XBRL, hned při prvním i následujících podáních budete vědět o všech potenciálních chybách. Řešení insightsoftware (Certent) podporuje globální XHTML mandáty a naplňuje IFRS a ESMA/ESEF standardy
 • Natagujte data jen jednou a nastavené tagy opakovaně využívejte s aktualizovanými hodnotami, snížíte tak riziko a odstraníte redundance.
 • Kontrolujte a schvalujte dokumenty iXBRL z hlediska přesnosti a kvality dat ještě před podáním/odesláním regulatorní autoritě, šetřete čas a náklady 
 • S dynamickým náhledem reportu si při nastavování tagů můžete srovnat původní dokument a XBRL značky/tagy.

Nemělo by vám uniknout

Blog

Obraťte se na Adastru a využijte všechny možnosti a flexibilitu řešení Certent/insightsoftware, komplexního (all-in-one) řešení Disclosure Managementu na bázi Microsoft Office

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Růžena Barešová

Business Development Manager

David Klapal

Disclosure Management Expert