.

FinReCo: realtime manažerský reporting

Přejděte od Excelů k plně automatizovanému řešení

FinReCo zhmotňuje 20 let našich zkušeností napříč firmami z různých oborů vložených do jediného unikátního řešení - datového skladu pro jednotný manažerský reporting. Námi vyvinutý nástroj vám poskytne podporu při řízení a analýzách, fúzích i akvizicích, zavede do controllingu a řízení vaší organizace standardy a zpřístupní klíčové ukazatele KPI kdykoliv a kdekoliv. 

Přednastavený framework

FinReCo obsahuje přednastavené scénáře pro efektivnější zpracování dat v reálném čase i bez jinak nutných technických znalostí.

Minuty místo dnů

FinReCo zrychlí pravidelný měsíční reporting z dnů na hodiny, někdy i minuty.

Hotovo za 3 měsíce

Za 3 měsíce od zahájení projektu přejdete na automatizované a standardizované reportování.

None

Manažerský reporting

Manažerský reporting je maximálně napojen na strategii firmy a další řídící procesy společnosti, a tak poskytuje vedení důležité informace pro rozhodování. Manažerský reporting může v každé firmě vypadat trochu odlišně s ohledem na obor, ve kterém působí, i priority, které má. V základu sleduje především:

 • vývoj ziskovosti firmy - vývoj hrubé marže a její pokrytí provozních náklady a dalších výdajů (daně, odpisy aj.),
 • predikci ziskovosti - očekávaný prodejní výkon, variabilní a fixní náklady, předpoklady pro budoucí ziskovost firmy,
 • predikci cash flow - sledování zásoby peněz pro budoucí investice a další výdaje,
 • plnění obchodní cílů - vytyčené měřitelné cíle.

Kdy zvolit FinReCo?

None

Firma rychle roste a má větší množství datových zdrojů (ERP systémy, rozpočtové nástroje, datové sklady aj.).

None

Čeká vás fúze nebo akvizice společností a řešíte intercompany transakce s rozdílnými zdrojovými systémy.

None

Potřebujete mít jistotu v číslech v čase a konzistentní pohled na hlavní finanční a nefinanční ukazatele (P&L, KPI).

None

Je pro vás důležité porozumět vašemu byznysu do detailu.

None

Hledáte těžce odpovědi, které produkty nebo služby jsou pro vás profitabilní a které ztrátové.

None

Controlling je "excelová firma ve firmě". Jste zahlceni velkým počtem tabulek, ve kterých se ztrácíte.

None

Je pro vás důležité mít proces měsíční závěrky pod kontrolou.

Nástroj pro automatizaci finančního reportingu

FinReCo je předpřipravený datový sklad s reportingovou nadstavbou pro oblast financí, který je vhodný primárně pro středně velké a velké korporace, které manažersky a/nebo statutárně finančně konsolidují.

Obsahuje finanční modul, který poskytuje nejen všechny funkcionality potřebné pro manažerský reporting včetně alokací, ale i podporu pro statutární reporting včetně finanční konsolidace. Umožňuje transparentní a rychlý automatizovaný finanční reporting probíhající v pravidelných intervalech (měsíční, čtvrtletní, roční reporty) i ad hoc.

FinReCo také automaticky zajišťuje, že čísla v reportech se historicky nemění a změny se nepropisují do již uzavřených reportingových období. Jednou vyhodnocená KPIs zůstávají neměnná. Kromě manažerského reportingu získáte také nezávislou, plně automatizovanou manažerskou výsledovku.

Zhlédněte záznam webináře:

None

Online v jakýkoli den a denní dobu má váš management vždy k dispozici aktuální finanční čísla pro strategická rozhodování.

None

3 stejné výsledky obdrží 3 různí controlleři na 3 dotazy na výsledovku.

None

Ze 3 týdnů na 3 dny zkrátíte přípravu finální podoby manažerské výsledovky včetně sběru dat.

None

Logika vašeho byznysu se přesune do reportingu a nebude už jen v hlavách a Excelech vašich controllerů, jejichž absence nebo odchod tak neohrozí vaši firmu.

None

Vaši controlleři začnou podporovat a analyzovat byznys místo nepopulárního sbírání a propojování Excelů.


5 základních pilířů FinReCo


Datový modul pro finance

 • Připravený modul pro reporting

 • Out of the box YTD/CB values

 • Všechny scénáře (Act, Bgt, Fcst)

 • Komparativy

 • Finanční výkazy


Reporting & Analýza

 • Rychlá agregace
 • Dimenze a hierarchie
 • Self-service reporting
 • Jediný zdroj pro reporting/analýzu
 • Bez nutnosti technologických znalostí


Business Workflow

 • Správa vykazovaných období
 • Submission workflow
 • Robustní nástroj pro příjem dat
 • Přehled o aktivitách uživatelů & audit
 • Přizpůsobení nástroje pro byznysové uživatele


Správa datových procesů

 • Reporting guidelines
 • Unifikovaný proces
 • Master data management (MDM)
 • Obchodní slovník
 • Business validation definition


Integrace & automatizace

 • Obchodní pravidla a validace
 • Předem definované integrační vzorce
 • Audit záznamů a logů
 • Robustní monitoring
 • Rychlé nasazení do provozu

Přínos pro byznys i IT

None

Konsolidovaná data

konsolidovaná data pro finanční reporting a controlling bez ručního upravování a přepisování Excelů. Čísla jsou v reportech fixní/zamknuta.

None

Jednotnou terminologii

jednotnou finanční terminologii pro mateřskou společnost a její lokální zastoupení, pro její všechny dceřiné či jinak majetkově svázané firmy.

None

Transparentní procesy

transparentní schvalovací procesy včetně automatizovaného workflow a správy přístupových práv.

None

Flexibilita v pořízení

Přesně podle svých potřeb a preferencí si zvolíte řešení nebo službu.

None

Plná automatizace

Změny se automaticky promítnou do všech instancí bez nutnosti manuálních/ručních zásahů.

None

Nezávislost na IT

Controlleři a finanční manažeři pracují s FinReCem samostatně, IT oddělení se uvolní kapacita.

None

Auditovatelné výstupy

Výpočty z FinReCa můžete bez obav využít k nezávislému auditu nebo kontrolám ze strany státu.


S FinReCem pracují

None

Finanční ředitelé a management

CFO, CIO i další manažeři mají díky jediné a jednotné verzi pravdy ve FinReCu finanční reporting plně pod kontrolou. Každý manažer může mít svůj vlastní přehled nastavený na míru svým potřebám.

None

Controlleři

Získají s FinReCem jistotu v detailních analýzách reportovaných čísel, ať už na ně nahlížejí podle produktů, zákazníků, zemí, poboček či řady dalších instancí.

None

Jak FinReCo pomáhá našim zákazníkům

Soulad v korporátním a lokálním reportingu

CME získala pomocí FinReCa plnou kontrolu nad korporátním i lokálním reportingem, tj. aktuálními rozpočty i forecasty. Eliminovala lokální anomálie i odchylky, čímž výrazně urychlila proces reportingu a zvýšila jeho kredibilitu.

None

Měsíční reporting uzavřen v jediném dnu

W.A.G. payment solutions uzavírá s FinReCem měsíční reporting v rámci jednoho dne, zatímco dříve byl potřeba týden i více. Využívá standardizovaného pojmenování byznysových kategorií, zná a kontroluje průběh jednotlivých procesů a je byznysově nezávislé na IT oddělení.

None

Během 2 hodin uzavře CFO Adastra Group měsíční reporting

Adastra Group přešla na FinReCo během jednoho roku. Oddělení financí, management všech poboček a firem i jednotlivá byznys oddělení Adastry díky němu pracují rychleji, efektivněji a se stejnými čísly. Z dnů na 2 hodiny se zkrátila doba, v níž CFO Adastra Group uzavře měsíční reporting.

None

Naše řešení pro disclosure management


Napište si o konzultaci zdarma

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Oto Gücklhorn

Account Manager

David Kaláb

Ředitel divize Government, Utility & Insurance