.

Power BI

Vaše odpověď na všechny byznysové otázky

"Lidé nechtějí data, chtějí odpovědi". A právě náš zkušený tým dokáže data účinně integrovat, transformovat a vizualizovat. S Power BI pracujeme od jeho vzniku a máme s ním bohaté zkušenosti, takže dokážeme řešit potřeby našich zákazníků cíleně a efektivně. 2014

jsme začali stavět Power BI řešení

40+

expertů na Power BI v Adastře

60+

analytických řešení dodaných v Power BI

None

Důvěřují nám

Albert
Deloitte
DHL
E-ON
IKEA
Philip Morris
ŠKODA AUTO
T-Mobile

Proč si vybrat Power BI?

None

Je lídrem mezi ostatními BI platformami. 

None

Data zpracovává za pomoci moderní umělé inteligence. 

None

Generuje přehledné a vizuálně kvalitní reporty na míru zákazníka.

None

Sjednocuje data z interních i externích zdrojů do opakovaně použitelných datových sad.

None

Poskytuje intuitivní a uživatelsky příjemné prostředí pro samoobslužné ad hoc analýzy.

None

Jeho nasazení i použití je snadné a rychlé.

Data, která od základů změní vaše podnikání

S Power BI pracujeme od jeho spuštění na trhu. Víme, jak z dat získat smysluplné informace, které pak naši klienti využijí v praxi a při klíčových obchodních rozhodnutích. 

Máme pestré spektrum klientů od nadějných start-upů až po nadnárodní korporace.


V Power BI kombinujeme naši IT a obchodní expertizu

IT consulting

 • Přechod ze starší technologie BI na Power BI
 • Obchodní analýza potřeb zákazníků
 • Revize stávající architektury a procesů reportování
 • Návrh reportů a "storytelling"
 • Vývoj reportů
 • Implementace pokročilých řešení, včetně funkcí umělé inteligence

Vzdělávání koncových uživatelů 

 • Zavedení samoobslužného a ad-hoc reportování
 • Analýza dat
 • Sdílení výstupů
 • Varianta 1: na základě standardních dat a předem definovaných scénářů
 • Varianta 2: na základě údajů vybraných zákazníkem a předem definovaných scénářů

Nasazení

 • Implementace PoC
 • Kompletní implementace sady reportů
 • Vývoj vlastních vizualizací
 • Implementace platformy
 • Správa platformy
 • Údržba platformy
 • Kompletní implementace projektu (E2E)
 • atd.

None
None

Vyzkoušejte si funkce Power BI reportu! 


Pohrajte si s analýzou dat výnosů u imaginárního obchodu s kancelářským vybavením.

Podívejte se, jaké produkty se vracejí nejčastěji, v jakém regionu a v jakém čase.

Prozkoumejte hlavní klíčové ukazatele a trendy výkonnosti, rozdělte je podle roku nebo regionu.

Získejte přehled o klíčových faktorech ovlivňujících vracení objednávek pomocí umělé inteligence.

Pronikněte do různých úrovní dat každého grafu nebo přepínejte z grafů do tabulek.


Metodika stavby Power BI řešení

1. Vstupní analýza

 • Průzkum obchodních potřeb
 • Kompletování požadavků
 • Projednání našich návrhů s vedením společnosti
 • atd.

2. Architektura řešení

 • Revize stávající architektury a její kapacity
 • Definice klíčových ukazatelů výkonnosti a kritérií pro reporting
 • Návrh nové architektury a report. procesů
 • Sestavení plánu implementace

3. Integrace a příprava dat

 • Získávání dat ze zdrojových systémů
 • Transformace dat 
 • Čištění dat
 • Tvorba dalších tabulek
 • atd.

4. Tvorba souborů opakovaně použitelných a reálných dat

 • Výpočet metrik
 • Definice datového modelu a zabezpečení
 • Nastavení vztahů, tabulek
 • Kategorizace, popis a formátování dat, definice jejich smyslu
 • atd.

5. Vývoj reportů

 • Tvorba prvků sestavy: stránky, grafy, tlačítka
 • Implementace interaktivnívch prvků, funkčnost
 • Návrh sestav podle firemní značky a vizualizace dat
 • Testování a ladění řešení
 • atd.

6. Údržba a podpora

 • Dokumentace řešení
 • Vzdělávání firemních uživatelů a datových analytiků
 • Podpora uživatelů při samoobslužných analýzách a dalších aktivitách
 • Zajištění stálého provozu řešení
 • atd.


Případové studie

VÝVOJ SOFTWARU: Velká vývojářská softwarová společnost

Administrace a zrychlení datového reportingu v Power BI pro více než 800 uživatelů

 • Poskytli jsme podporu více než 800 uživatelům platformy Power BI.

 • Zorganizovali jsme školení pro zaměstnance vytvářející Power BI reporty, které zahrnovalo i užitečné tipy pro práci s nimi.

 • Navrhli jsme znovu použitelnou šablonu pro tvůrce reportů ve firemním vzhledu s jednotnou strukturou.

 • Nové reporty harmonizují informace mezi systémy, což umožňuje upravovat způsob zpracování finančních dat.

 • Nově navržené reporty zlepšují vizualizaci informací pro uživatele, čímž se urychluje rozhodování a optimalizuje chod a fungování společnosti.

 • Lepší výkonnost datových modelů umožnila rychlejší načítání reportů a efektivnější tok dat.

None
None

FINANČNÍ SLUŽBY: Společnost z tzv. "Velké 4"

Analýza a zlepšení výkonu – reporty se místo 3 minut načítají jen 10 sekund
 • Úspěšně jsme pomohli optimalizovat reportování po všech aspektech: servery, vytěžování dat, datové modelování, vytváření kalkulací, vizualizací a celkových reportů.
 • Načítání stránek reportů se zrychlilo ze 3 minut na 10 sekund.
 • Vytvořili jsme propracovanou dokumentaci pro klientův developerský tým pro tvorbu optimalizovaných reportů v Power BI.
 • Rychlé načítání reportů vedlo k nárůstu efektivity práce zaměstnanců.
 • Interní developerský tým nyní ví, jak vytvářet datové modely a reporty s použitím tzv. best-practices.

MANUFACTURING: Velká výrobní společnost

Úspora nákladů díky novým interaktivním dashboardům
 • Implementovali jsme detailní byznysovou analýzu a navrhli jsme rozsáhlé řešení založené na "Big Data" platformě.
 • Vytvořili jsme interaktivní dynamické dashboardy pro Power BI uživatele, které jim umožňují kontrolovat dodávky, optimalizovat procesy a značně redukují manuální práci spojenou s reportováním.
 • U všeho jsme zohlednili bezpečnostní předpisy společnosti, zavedli jsme oddělený přístup k reportům a datům (Power BI Service a row-level security).
 • Navržené řešení vedlo k úspoře nákladů.
 • Integrace dat a vylepšené reportování nyní poskytuje lepší kontrolu nad dodávkovým systémem.
None
None

MALOOBCHOD: Velká retailová společnost

Business HUB, který zahrnuje všechny hlavní KPI společnosti a eliminuje manuální práci
 • Navrhli jsme několik variant vzhledu a rozvržení reportů, což zákazník velmi ocenil. Jednu z nich pak zvolil jako šablonu pro celofiremní reporty.
 • Realizovali jsme byznysovou a datovou analýzu, na jejímž základě jsme vytvořili vizualizace reportů.
 • Reporty vznikají na platformě klienta, který díky tomu získal potřebný přehled.
 • Zákazník nyní používá excelovské soubory přímo propojené s Power BI, které se periodicky aktualizují a eliminují tak manuální práci.
 • Navíc řešení poskytuje základ pro reporting na základě datového skladu, který plánuje v budoucnu implementovat.

I řadoví zaměstnanci vidí real-time reporty s plněním KPIs

...říká Lukáš Jac datový analytik z oddělení výroby komponentů v automobilce ŠKODA AUTO. Poslechněte si náš podcast a dozvíte se například, jak zásadní bylo v tomto případě pro reporty správně definovat zadání. 


Nemělo by vám uniknout

Chcete zlepšít plánování, rozpočtování a prognózy? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Pavel Hait

Senior Program Manager