.

Data Science

Data Science

Využijte všech možností pokročilé analytiky a machine learningu pro svůj další růst.

Střední i větší firmy dnes mají spoustu dat a k tomu i příležitostí, jak je zúročit při vylepšování svého byznysu. Pokročilou analytikou získají např. informace, s jakou pravděpodobností budou jejich klienti ochotni kupovat další produkty a služby, o jaké služby by mohli mít zájem či jak se pohybují na webových stránkách a mobilních aplikacích. Algoritmy pro machine learning umí detekovat slabá místa ve výrobním procesu či nekalé jednání klientů. Svěřte svá data do naší péče a získáte kvalitní a klíčové informace pro lepší práci se svými klienty.

Přetavte data na byznysovou hodnotu

S bohatstvím dat ukládaných na cloudech a na Big Data platformách rostou i možnosti pro analytické využití. Moderní byznys se bez pokročilých datových analýz neobejde. A přesně takové analýzy Adastra poskytuje. Náš tým vám na míru připraví predikční modely z historických dat, navrhne využití dat generovaných v reálném čase, pomůže najít přidanou hodnotu v dosud nevyužívaných datech a mnoho dalšího. Pokročilá analytika dokáže přetavit data na klíčovou hodnotu pro byznys.

Vaše data jsou klíčem k dalšímu rozvoji firmy v digitální éře

Díky integraci a zpracování různých zdrojů dat umíme připravit bohatší modely predikce či výstižnější segmentace. Sledujeme současné trendy a hledáme způsoby, jak je využít pro lepší znalost zákazníka, pro personalizované interakce na základě detekce zákaznických potřeb (a tím i lepší reakce pro udržení zákazníka, budování jeho loajality, poskytování servisu), pro efektivnější procesy uvnitř organizace apod. Zaměřujeme se na aktuální obchodní problémy, potřeby a výzvy.

Naše analýzy musí mít smysl a poslání! Velká data vyhodnocujeme nejen osvědčenými tradičními přístupy (vytváříme matematicko-statistické modely), ale i moderními technikami strojového učení (machine learning), hlubokého učení (deep learning) a textové analytiky (NLP).

Používáme nejmodernější technologie na trhu a pomocí nich realizujeme úlohy, v nichž:

  • predikujeme, s jakou pravděpodobností dojde k určité události (např.: zákazník si dokoupí službu, návštěvník webu klikne na vaši reklamu, jaký bude počet poruch na výrobní lince, …)
  • segmentujeme klientské portfolio do malých skupin a skupinek, podle podobného chování nebo vlastností
  • poznáváme zákazníka z různých úhlů pohledu
  • analyzujme texty a obrázky z různých textových zdrojů a třídíme je do tematických skupin
  • upozorňujeme na odlišnosti a neobvyklé chování
  • vyhodnocujeme nákupní chování, z něhož odvozujeme doporučení pro další koupi
10x

Vytvořili jsme prediktivní modely pro odhadnutí demografických dat čtenářů s využitím textové analytiky. Původní cílová skupina se díky pokročilé analytice a prediktivním modelům zvětšila 10krát. Řešení zpracovává přes 14,5 mil. cookies za den (týdně jde o více než 100 mil. záznamů).

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Dagmar Bínová

Big Data Science Lead