.

Mikrokampaně

Mikrokampaně

Přejděte z plošných kampaní na mnohem efektivnější a lépe cílené mikrokampaně. Zajistěte si maximální profitabilitu kampaní a nepřetěžujte, resp. neobtěžujte klienty nerelevantními nabídkami.

Překročte hranice tradiční segmentace zaměřené na široké publikum. Umožníme vám předvídat chování a oslovit úzce definované profily klientů konkrétním produktem ve správný moment. Zvyšte potenciál prodejní nabídky, výnosy u stávajících klientů a minimalizujte riziko jejich odchodu ke konkurenci.

Začněte s námi vytvářet mikrokampaně, které vyberou a zacílí klienty s nejvyšším nákupním potenciálem. Nejen, že je reakce na dobře mířenou nabídku až 16x větší, ale tím, že neoslovíte klienty s nižší pravděpodobností nákupu ušetříte komunikační náklady a zároveň zabráníte komunikačnímu přetížení klienta.

Využitím velkého množství dat, kterými disponujete, dokážete přesně zaměřit skupiny klientů s největší pravděpodobností responze na konkrétní sdělení či nabídku nebo na oslovení pomocí dobře postavených prediktivních modelů. Umožníme vám integrovat, konsolidovat a vytěžovat různé zdroje dat s několikaletou historií, např. logovací záznamy, data o ne/aktivitě, zápisy operátorů ze zákaznického centra, hlasové záznamy z call center, zápisy o stížnostech, ale i různé příspěvky a komentáře na sociálních sítích, které propojíme do vzájemných souvislostí. Šikovně nadefinovaná klíčová slova odhalí, co klienti skutečně řeší, chtějí a potřebují.

16x

Efektivita personalizovaných mikrokampaní je 8-16x vyšší oproti klasickým plošným nabídkám.

Predikční modely a kontextový marketing

Jsou velmi podobné koncepty, kdy zákazníka oslovujeme na základě určité okamžité situace. Predikční modely využívají principy next-best action nebo next-best offer, nemíří na mikrosegment, ale na konkrétního zákazníka. Kontextový marketing spojí prediktivní modely s aktuální situací a ještě více zpřesní zacílení a relevantnost nabídky.

Efektivní řízení hodnoty klienta (CLTV)

Propracovaný systém řízení portfolia klientů a klientské hodnoty na základě mikrosegmentace počítá i s interakcí jednotlivých mikrosegmentů. Klienti v mikrosegmentech mají velmi podobné chování a afinitu ke koupi služeb i podobný potenciál ARPU. Mikrosegmenty jsou behaviorální, tedy skutečně homogenní a interakce mezi mikrosegmety umí říci, které jsou nejpravděpodobnější cesty k vyšší profitabilitě, a které sekvence nabídek je třeba rozvíjet.

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Jiří Balcárek

Ředitel divize Telco a Retail