.

Next best action: Automaticky zpracovává data klienta a v řádu milisekund navrhuje pro něj nejvhodnější nabídku.

NBA

Hlavní benefity


Zvýšení míry odezvy a zapojení zákazníků


Snížení nákladů na marketing


Zvýšení příjmů


None

Přináší nejvyšší obchodní hodnotu

Vylepšete své řešení pro správu kampaní pomocí engine Next Best Action. Nabízí produkt nebo službu, kterou si zákazník nejpravděpodobněji koupí nebo objedná a přináší firmě nejvyšší obchodní hodnotu. Nabízí výpočty v reálném čase, integraci napříč kanály, a vytváří vysoce konvertující inbound kampaně.


Vytváření vysoce relevantních nabídek v řádu milisekund

Next Best Action třídí zákazníky podle tří různých kritérií – prodejního potenciálu, úrovně uspokojení potřeb a životní situace. Segmentace vyhledává „psící psy“, tedy zákazníky s možností upsellu, určuje, zda nemají neuspokojené potřeb\, a také vyhodnocuje závažnost životní situace. Své akce definujete v jednoduchém úložišti akcí a nastavíte podmínky způsobilosti. Nástroj Next best action vytvoří během několika milisekund nejvhodnější nabídky pro daného klienta.

None

Případová studie klienta

Přední operátor prodává produkty a služby s aktivací na jedno kliknutí

Jeden z předních evropských operátorů chtěl svým zákazníkům vstupujícím do jakéhokoli příchozího kanálu poskytnout nejlepší nabídku nabízených produktů nebo služeb, v reálném čase a s aktivací pomocí jednoho kliknutím. Pro to vše hledal jeden centralizovaný nástroj. Tento poskytovatel telekomunikačních služeb neměl žádný nástroj, který by dokázal v reálném čase vypočítat, rozhodnout nebo prioritizovat nabídky. Také možnost poskytovat aktivaci jedním kliknutím byla závislá na vývoji jednotlivých kanálů.

S nástrojem Next Best Action může tato telco společnost poskytovat svým zákazníkům v reálném čase nejlepší nabídky nejen v příchozích, ale i v odchozích kanálech. Každý z těchto kanálů může využívat aktivaci jedním kliknutím bez složitého vývoje na straně kanálů. Po implementaci NBA začal tento operátor okamžitě prodávat své specifické produkty a služby v online kanálech s aktivací jedním kliknutím, což dříve nebylo možné.


Další informace o nástroji Next Best Action


Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Tomáš Synek