.

Optimalizace výroby

Využití pokročilé analytiky ke zlepšení efektivity výroby

Poradenské služby

S rostoucím tlakem trhu na snižování nákladů a zvyšování kvality je hledání efektivity provozu výrobních závodů pro výrobce na prvním místě. Moderní digitální továrny využívají svá agregovaná výrobní data, aby předvídaly a odstraňovaly provozní plýtvání a maximalizovaly své zisky.

Naše komplexní řešení zlepší váš provoz.

Průvodce údržbou využívající umělé inteligence

Zrychlete proces údržby pomocí průvodce údržbou, který funguje na principu chatbotu.

Optimalizace výrobní sekvence

Maximalizujte výstupy svého výrobního procesu pomocí uspořádání výrobních sekvencí s podporou AI.

Prediktivní údržba výrobní linky

Snižte neplánované prostoje výroby a náklady na údržbu pomocí prediktivní údržby strojů.

Detekce anomálií kvality výroby

Využijte AI k detekci možných nadcházejících problémů s kvalitou vyráběných produktů.

Kontaktní osoba

Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Ondřej Vaněk

CEO Blindspot Solutions