.

Planning, budgeting, forecasting

Zlepšíme váš plánovací proces, od byznys analýzy po IT řešení

Plánovací analytika

Planning, budgeting a forecasting je jedním z klíčových procesů každé firmy. V této oblasti ale existuje mnoho problémů: plánování je příliš složité a je vysoká pravděpodobnost vzniku chyb. Výsledkem je „Excelové peklo“, ve kterém i příprava pravidelných výstupů plánování trvá několik dní nebo týdnů. Naštěstí je k dispozici lepší způsob, jak plánovat a rozpočtovat...

50%
nákladů na implementaci v prvním roce se zaplatilo z nalezených chyb

PŘÍJMY Z LEPŠÍHO VYUŽITÍ DAT

Milióny eur
uspořených na pokutách za CO2

ÚSPORA NÁKLADŮ

50 %
zkrácení procesu plánování

SNADNÁ SPRÁVA DAT A SCÉNÁŘŮ

Společnosti, které nám důvěřují

Deloitte
Komerční banka
MSD
Penta
ŠKODA AUTO
Vršanská Uhelná

Řešíme tyto problémy

_____

Plánování je příliš komplexní

_____

Plánovací cykly jsou příliš dlouhé

_____

Vysoká pravděpodobnost vzniku chyb

_____

Chybí analytika reportování

_____

Bezpečnostní problémy

_____

"Excelové peklo"

_____

Chybí možnost plánování scénářů what-if

_____

Náročná alokace plánovaných cílů

Plánování ve 4 krocích

Ostatní implementační společnosti nabízejí jen IT řešení. My začínáme s healthcheckem vašeho aktuálního procesu plánováním a analýzou. Pak využijeme naši výjimečnou technologickou expertízu, abychom objevené problémy vyřešili.

I. HEALTHCHECK

Aktivity spojené s planningem jsou hluboce propojené s procesy ve společnosti. V naší počáteční analýze bereme v potaz širší kontex plánování, a proto správně určíme a popíšeme klíčové problémy a průběžné kroky k jejich řešení. Nakonec vytvoříme roadmapu,

II. DOPORUČENÍ PLATFORMY

Na trhu je k dispozici mnoho plaftorem pro planning od rozlišných dodavatelů. Díky naší evaluační metodice, ve které se promítají naše praktické zkušenosti, vám doporučíme optimální nástroj pro vaše potřeby.

III. DODÁVKA ŘEŠENÍ

Řešení pro planning vyvíjíme od základů. Od analýzy až po závěrečné testování a uživatelskou podporu, bez zbytečných prodlev a dodatečných nákladů spojených s přenosem vědomostí mezi dodavateli. Pro dodávku řešení používáme naši hybridní projektovou metod

IV. TECHNOLOGICKÁ KOMPETENCE

Postaráme se o provozování vybrané platformy, její správu a údržbu. Nadefinujeme procesy a metodologii, abychom zajistili provoz celého prostředí, aby bylo k dispozici uživatelům v rámci vaší společnosti.

IBM Planning Analytics: rychlá a flexibilní platforma

None

Za více než deset let, kdy nabízíme firmám plánování, rozpočtování a forecasting, jsme nejčastěji implementovali IBM Planning Analytics (dříve IBM Cognos TM1). Na rozdíl od jiných plánovacích platforem poskytuje IBM Planning Analytics flexibilitu modelování a podporu různých obchodních procesů nad rámec standardních úloh finančního plánování.

Naši zákazníci ji často vybírají, protože se jedná o rychlé, flexibilní a konkurenceschopné řešení pro plánování a analýzu se skvělou dobou návratnosti investic. Koncoví uživatelé nemusejí být datovými vědci ani programátory, aby získali přesné, konzistentní a snadno čitelné výsledky plánování.

6 důvodů, proč plánovat s Adastrou

Jsme agilní, když je to vhodné

Zaměřujeme se na rychlé dodání a zpětnou vazbu uživatelů. Postaráme se o to, aby výsledný produkt naplňoval vaše potřeby z hlediska uživatelského komfortu, workflow nebo simulací. Úzká spolupráce snižuje rizika spojená s projekty a zlepšuje přijetí uživatelů.

Máme největší plánovací kapacitu v regionu CEE

V našem oddělení Planningu je přes 60 profesionálů, což z nás dělá jednoho z největších dodavatelů v regionu CEE. Máme rádi velké projekty; v posledních letech jsme dodali 6 Planning, Budgeting, Forecasting projektů v rozsahu více než 1 000 MD. A pracujeme i mezinárodně: dodali jsme projekty pro MSD, Penta Investments, Slovenské Elektrárně nebo zahraniční automobilky.

Pomůžeme i s finanční konsolidací

Konsolidovaná datové výstupy jsou zásadní pro každé řešení pro planning. I v této oblasti, která je úzce spojená s planningem, máme velké zkušenosti. 

Nabízíme možností synergií jako součást Adastra Group

Plán je jen začátkem. Robustní řešení vyžaduje solidní MDM, optimalizaci pomocí AI nebo mobilní aplikaci. Adastra group pokrývá všechny tyto kompetence a mnoho dalších. Spolupracujeme také s externími partnery, jako jsou Price-Waterhouse-Coopers nebo Ernst&Young.

Pokrýváme všechny vaše potřeby a spolupracujeme s klíčovými dodavateli

Nejsme jen vývojáři, můžeme analyzoval a optimalizovat váš současný proces planningu a navrhnout optimální řešení pro vaše potřeby. Pokrýváme i další role a obory spojené s planningem (Big Data, AI, vývoj mobilních aplikací). Jsme partneři  klíčových vendorů, jako jsou IBM, SAP nebo Oracle, od certifikací po úzkou spolupráci s vývojovými týmy

Plánovací řešení navrhneme a dodáme v různých plánovacích platformách

Planning spočívá v pochopení procesů, technologie není zásadní. Dokážeme se přizpůsobit.

Případové studie

Nemělo by vám uniknout

Chcete zlepšít plánování, rozpočtování a prognózy? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Petr Sládek

Consultant