.

Pokročilá řešení

Pomocí internetu věcí a umělé inteligence shromažďujeme jedinečná data, která jste dříve neměli k dispozici. Zpracováváme je, pomocí prediktivního modelování prostřednictvím našich odborných znalostí v oblasti umělé inteligence z nich vytváříme vhled a prezentujeme je v takové podobě, abychom usnadnili rozhodování založené na datech v reálném čase.

ŠKODA AUTO

Rychlost oběhu zboží se zrychluje, chování zákazníků je nepředvídatelnější a očekávání, která mají od služeb, jsou stále vyšší. To zvyšuje tlak na celý dodavatelský řetězec a klíčem k dosažení provozní efektivity, dokonalosti zákaznických služeb a zlepšení obchodních výsledků je přehled o datech.

Jaké výhody vám mohou přinést pokročilá řešení

  • Holistický přístup s cílem sledovat a optimalizovat procesy v celém dodavatelském řetězci.
  • Pomáháme vám monitorovat kompletní cestu výrobku od surovin přes výrobu až po distribuci a následnou interakci zákazníka s výrobkem během maloobchodního a omnichannel prodeje.
  • Klíčové zúčastněné strany mohou na základě dat a s pomocí umělé inteligence přijímat rozhodnutí ke zlepšení provozu a prodeje.
  • Rychlý rozvoj konektivity internetu věcí, chytrá zařízení napájená baterií, neinvazivní instalace a dostupná cena umožňující rychlou digitalizaci prostřednictvím internetu věcí.

Proč si vybrat Adastru jako partnera pro pokročilá řešení?

  • Adastra je lídrem na trhu v oblasti komplexní správy dat pro dlouhodobé partnery napříč odvětvími.
  • Naše chytrá řešení využívající IoT mají za cíl generovat další unikátní sadu dat, která se integrují se stávajícími zdroji dat a poskytují rozšiřující vhled.
  • Jako váš strategický implementační partner identifikujeme doplňková řešení k vašim stávajícím procesům, abychom je rychle ověřili a implementovali s minimálními dodatečnými investicemi, které přinesou hodnotu.

Potřebuji monitorovat své zásilky

Získejte oznámení v reálném čase a přizpůsobené reporty s plnou kontrolou nad přepravou a manipulací se zbožím a opakovaně použitelnými obaly. Můžeme sledovat kruhové palety, krabice, klece, kontejnery nebo samotné zboží.

Chci vybudovat obchod budoucnosti

Zlepšete prodej a návratnost investic, ušetřete náklady a odstraňte neefektivitu procesů. Prodejna "digital first" přináší bezproblémový zákaznický zážitek a efektivnější využití prostoru. Budete mít k dispozici predikce budoucího vývoje dat v reálném čase pro lepší rozhodování.

Chci optimalizovat plánování dopravy, zdrojů a majetku.

Najděte optimální řešení pro plánování tras, směn a obsazenosti kontejnerů pomocí umělé inteligence a výrazně překonejte manuální plánování nebo plánování založené na pravidlech.

News

Blog

Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.