.

Prevence pojistných podvodů s AI

Spolehněte se na náš bezúdržbový, strojově aktualizovaný adaptabilní systém pro detekci pojistných podvodů.

Umělá inteligence (AI) vám pomůže nejen významně zjednodušit administrativní proces vyřízení škody, ale také včasně odhalit pokus o pojistný podvod. Sofistikované algoritmy a software na bázi strojového učení dokáží během chvíle zanalyzovat a vzájemně porovnávat enormní množství informací, ze kterých vyhodnotí potenciální podvodné vzorce a anomálie, na které vás ihned upozorní.

Machine Learning Fraud Detection System (ML FDS)

Náš strojově aktualizovaný adaptabilní model pro identifikaci podvodného jednání vám poskytne:

  1. Ochranu a stabilizaci vašich zisků.
  2. Moderní systém, v němž není třeba manuálně spravovat pravidla a aktualizace.
  3. Snížení počtu falešně pozitivních poplachů a díky tomu zvýšení efektivity při ověřování podezřelých událostí.
  4. Detekci rizikových událostí uvnitř i vně organizace.

Systém na bázi neuronových sítí pracuje s provozními daty pojišťovny i externími zdroji. Umožňuje analyzovat různé zdroje informací, ať už se jedná o data poskytnutá přímo klienty při hlášení škodních událostí či data ze sociálních sítí. Data uvádí do vzájemných souvislostí. Může fungovat samostatně, paralelně se stávajícím pravidlovým systémem jako další ukazatel, anebo jako další proměnná pro výpočet stávajícího skóre.

60%

O 60 % vzrostla efektivita detekce pojistných podvodů (minimalizace „falešně pozitivních“ případů) při použití FDS systému s umělou inteligencí.

Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.