.

Proaktivní reporting

Díky proaktivnímu a prediktivnímu reportingu se můžete soustředit na řešení, nikoli na analýzu a přípravu reportů. Svou společnost můžete řídit pomocí přehledných a personalizovaných dashboardů, které šetří váš čas a předem vás upozorní, pokud něco není tak, jak má být. Umožní vám mnohem snadněji plnit stanovená KPIs.

Cílem managementu každé společnosti je mít vždy aktuální přehled o situaci ve firmě, který je složen z řady informací z nejrůznějších zdrojů - ekonomiky, infrastruktury, obchodu, skladu, marketingu je dostupný, spolejhlivý a proto využívaný řadou oddělení.

Tradiční vs. proaktivní reporting

Běžný reporting zpravidla není schopen nabídnout jednoduchý pohled na to, co se v byznysu právě děje, protože:

  • je málo personalizovaný a tudíž nepřehledný,
  • nejde z něj snadno poznat, že se něco děje špatně,
  • je k dispozici až na konci měsíce, týdne nebo dne,
  • občas je třeba do něj manuálně zadávat další údaje.

Nedostanete z něj odpověď na otázku, jak si vaše firma stojí právě teď. Jen sbírat a doručovat data manažerům, příp. dalším kompetentním zaměstnancům, nestačí.

V Adastře v rámci proaktivního reportingu data analyzujeme a dáváme do kontextu. Nezobrazujeme sadu nepřehledných tabulek, grafů a čísel, ale dodáváme přehledné grafiky s vizualizovanou reálnou hodnotou.

Náš proaktivní reporting

  • dodává personalizovaná data a včasná varování, na jejichž základě mohou kompetentní zaměstnanci přijímat včasná a efektivní rozhodnutí
  • zpracovává a dává do souvislostí data z různých datových zdrojů, zobrazuje skutečný stav věcí
  • uživatelé mají reporty k dispozici flexibilně a rychle dle potřeby
  • urychluje přijímání potřebných rozhodnutí a změn, které umožní plnit nastavená KPIs

Proaktivní reporting například nastaví pravidla pro důležité ukazatele a report může zobrazit jen hodnoty ukazatelů mimo nastavené parametry. Komplexita těchto pravidel může být velká (např. pokud ukazatel N půjde pod normu, potom ukazatel M nesmí být nad normou Y).

Prediktivní reporting

Nečekejte, až se událost stane, a pak se o ní náhodně dozvíte z dat. Prediktivní reporting zaznamenává změnu trendů v čase a předpovídá, za jak dlouho k dané situaci dojde.

Ať už jde o predikci zásob mobilních telefonů v různých lokalitách podle aktuálních prodejních trendů nebo o řízení skladu technologií a náhradních dílů na základě provozu a zatížení sítě, je třeba situaci řešit včas, a ne "až po události". Prediktivní reporting včas ukáže, jaký problém bude třeba řešit, jak přenastavit zdroje a co objednat.

Adastra využívá pokročilé analytické metody a prediktivní reporting k nastavení optimálních procesů řízení podniku pomocí intuitivního Self-BI.

Management by exception

Tento koncept přístupu k Business Intelligence umožňuje nejen snížení lidských sil na přípravu a analýzu reportů, ale šetří čas manažerům, kteří se mohou soustředit na řešení místo na analýzu. Umožňuje jim věnovat pozornost pouze těm oblastem, ve kterých dochází k nežádoucím změnám v duchu hesla “když to není rozbité, nespravuj to”. Tedy pokud se klíčové ukazatele neodchylují od normy, není třeba trávit čas jejich analyzováním.

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes.

10

V Adastře dosahujeme u BI projektů ROI ve výši 10násobku investice.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Adéla Mikschiková

Business Development Manager IoT