.

Rychlá adaptace procesů na sledování a vymáhání pohledávek

Vzdálená kontrola stavu collections, segmentace portfolia a včasná optimalizace sbírky

Proč vzdálený projekt reakce na collections?

Situace na celém světě se výrazně zhoršila. Krize spojená s COVID-19, stejně jako pravděpodobný začátek ekonomického poklesu, vedla k tomu, že značná část domácností, malých a středních podniků a firem se ocitla ve vážných finančních potížích, což silně ovlivnilo bankovní podnikání. Rozsáhlé finanční potíže obyvatelstva, malých a středních podniků a podniků je třeba aktivně řešit dříve, než začnou přecházet do platební neschopnosti. Jinak bude dopad na klienty i realizovaná ztráta mnohem vyšší.

Okamžitá reakce je zásadní

Banky musejí přizpůsobit své procesy vymáhání pohledávek nové situaci, tyto procesy je třeba přezkoumat a upravit. Na začátku je třeba provést segmentaci a proaktivní opatření pro rizikové segmenty, potom je třeba doladit všechny další collections procesy.

Nejlepší volbou je realizace projektu na dálku se zkušeným partnerem.

Celosvětová pandemie COVID-19 omezuje možnost realizace projektu na místě. Domníváme se, že vzdálená realizace projektu se zkušeným partnerem, který má k vymáhání pohledávek strukturovaný přístup k inkasu, je tím nejlepším řešením.

Připravili jsme návrh, který pomůže vašim collections se připravit na budoucí příliv a proaktivně identifikovat a úspornými opatřeními oslovit nejohroženější segmenty klientů. Rádi bychom přispěli ke stabilizaci situace, která se týká nás všech.

Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ