.

Self-service Business Intelligence

Potřebujete rychle report? Zvládnete to sami!

Všichni to znáte. Na jedné straně je „jediná verze pravdy“, konsolidovaný klient, zlatý záznam a unifikace. Proti ní pak stojí lokální přístupová databáze, data exportovaná z textových souborů do Excelu a hodiny ruční práce analytiků při sestavování měsíčních reportů, výpisů pro regulátora nebo reportů pro centrálu na jiném kontinentu.

Naši klienti mají často velmi omezené rozpočty na relativně velký počet požadavků na Business intelligence (BI) a datové sklady. A protože mají také poměrně hodně zaměstnanců, využívají je ve velké míře ke zpracování těchto požadavků, místo aby se pouštěli do velkých BI projektů a požadavky automatizovali. Je opravdu nutné, aby vaši analytici strávili první dva týdny v měsíci vytvářením desítek excelových souborů pro měsíční reporting?

Víme, že to jde i jinak, lépe. V Adastře známe nástroje a postupy, které vám usnadní práci. A nebudete na to muset čekat až do nové verze, která přijde na podzim příštího roku, bude to mnohem dříve. Kapacitu svých cenných lidských zdrojů pak můžete využít pro skutečnou analýzu a průzkum dat.

3

Průměrný cyklus vydání velkých řešení BI je 3 měsíce. Opravdu musíte na nový report čekat čtvrt roku?

Self-service BI: reporty, které si zvládnete připravit sami

Samoobslužná business intelligence, to není počítač s SQL serverem, který mají někde v marketingovém oddělení... Samoobslužná BI jsou technologie, procesy a postupy řízení, které umožňují flexibilní a rychlé zkoumání dat, ověřování prototypů, ad hoc analýzy a sdílení informací, a to vše s minimálním zapojením IT oddělení.

None

Uživatelé často nejsou schopni přesně definovat požadavky nebo specifikovat reporty, když se získávají nové zdroje dat nebo se rozšiřují stávající. Potřebují si s daty hrát a objevovat užitečné informace, skryté vlastnosti a vztahy. Mnohdy to nevyžaduje sofistikované vytěžování dat, stačí mít data k dispozici a umět je vizualizovat.

Self-service business intelligence, to není nejsou jen pěkné rychlé grafy v Excelu.

Dagmar Bínová, Data Science lead

Samoobslužná BI také řeší:

Uživatelé často nejsou schopni přesně definovat požadavky nebo specifikovat reporty, když se získávají nové zdroje dat nebo se rozšiřují stávající. Potřebují si s daty hrát a objevovat užitečné informace, skryté vlastnosti a vztahy. Mnohdy to nevyžaduje sofistikované vytěžování dat, stačí mít data k dispozici a umět je vizualizovat.

Self-service business intelligence, to není nejsou jen pěkné rychlé grafy v Excelu. Samoobslužná BI také řeší:

 • Dostupnost dat:
  • Dostupnost všech relevantních/ potřebných/ užitečných/ hodnotných dat.
 • Schopnost zpracovávat a ukládat data:
  • Pískoviště na hraní s daty (sandboxing): jak jej vytvořit v rámci infrastruktury, jak nastavit zabezpečení, jak přidělovat zdroje, jak spravovat výstupy, jak tento sandbox pravidelně čistit.
  • SQL, uživatelsky přívětivé ETL
 • Možnost přístupu k heterogenním datům:
  • Připojení k různým (heterogenním) zdrojům dat a import relevantních dat pro analýzu (Data Mashups).
  • Definice sémantické vrstvy pro poskytování dat běžným uživatelům.
 • Data discovery:
  • Nástroje pro profilování, statistiku a data mining.
 • Efektivní nástroje pro vizualizaci dat:
  • Průsvitné čáry, bodový graf, maticový graf (malé násobky/trellis), graf rozptylu, interaktivní bublinový graf, heat mapa, radius graf, síťový graf, mapy, geoinformace...
 • Spolupráce:
  • Možnost publikovat a sdílet vytvořené reporty a analýzy.
  • Schopnost převádět ad-hoc a samoobslužné výstupy do pravidelných cyklů reportování.
  • Schopnost sdílet informace, číselníky, diskutovat, komentovat a blogovat.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Dagmar Bínová

Big Data & Data Science Team Lead