.

Soulad s normami a zákony

Dodržování předpisů a norem představuje pro většinu odvětví velkou výzvu, a to nejen z právního hlediska, ale také jako součást obchodního rámce. A toto složité podnikatelské prostředí se rychle mění. Od regulace bankovnictví a pojišťovnictví až po dodržování GDPR a dalších rámců ochrany dat v rámci celého odvětví je třeba řešit soulad s předpisy napříč odděleními a se strategickým nadhledem.

Proč si pro zajištění souladu s normami vybrat Adastru?

  • Komplexní partnerství pro vaši digitální transformaci: od strategie po implementaci a podporu
  • Kombinace obchodních a IT odborníků, kteří vám mohou poskytnout strategii, kde technická řešení jdou ruku v ruce s obchodními cíli.
  • Více než 20 let praktických zkušeností s vytvářením a implementací komplexních řešení pro zajištění souladu s normami a zákony.

S čím vám můžeme pomoci?

  • Regulační výkaznictví pro banky
  • Regulační výkaznictví v pojišťovnictví
  • GDPR

Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ