.

Framework pro detekci anomálií (ADF)

Detekce anomálií v datech

Platforma ADF využívá algoritmy a technologie umělé inteligence k detekci anomálií, podezřelých akcí, událostí a nežádoucího chování v rozsáhlých a komplexních datech. Platforma má prokazatelné výsledky v různých oblastech.  

30 %
Zabránění 30 % podvodů s předplatným mobilních služeb
50
Špičkových odborníků na umělou inteligenci
7 let
poskytování komplexních implementací AI systémů
None

Analytici a operátoři mají anomálie pod kontrolou

None

Snižuje počet upozornění a alertů včetně falešně pozitivních případů

None

Škálování procesu díky paralelní správě terabytů dat

Detekce anomálních trendů a událostí ze všech dostupných datových zdrojů v reálném čase

Umožňuje tak efektivně odhalovat skryté anomální trendy nebo neznámé vzorce a průběžně se přizpůsobovat vývoji podvodného anomálního chování.

Odhalte skrytá rizika a neznámé trendy

Monitorování a analýza anomálních trendů, vzorců a událostí v procesech se obvykle provádí ručně nebo na základě sady předem definovaných pravidel. Takový přístup vede k odhalení převážně známých vzorů s velkým množstvím nerelevantních případů.

Zkrátíte dobu odhalení na sekundy

Doba detekce pro odhalení známých i nových typů anomálií a hrozeb se zkracuje na minuty nebo sekundy.

Jak snižujeme počet anomálií krok za krokem

1) Detekce anomálií

Z malých i velkých datových sad systém vytváří časové řady a datové clustery, z malých i velkých datových sad. Bohatá knihovna algoritmů pak vyhledává významné odlišné hodnoty, které jsou následně analyzovány a nahlášeny.

2) Podniková a externí data

Jako vstupní zdroj AI k odhalování anomálií slouží různé datové toky z různých systémů. Na základě všech dostupných dat nacházíme nové typy anomálních vzorů.

3) Vizualizace

Všechny zjištěné anomálie se uživatelům  hlásí a prezentují uživatelsky přívětivým způsobem, který umožňuje další analýzu zaměřenou pouze na relevantní případy.

4) Průběžné zlepšování

Uživatelé mohou poskytovat zpětnou vazbu, regulovat počet přijatých anomálií a také učit systém, co je anomálie a co ne.

None

Inspirujte se úspěchy našich klientů

None

Telco

 • Vyhledávání anomálních událostí a podezřelého chování.
 • Řízení skrytých rizik.
 • Soustřeďte se pouze na relevantní případy.
 • Detekce nových typů anomálních událostí v datech telekomunikačních firem.
None

Cybersecurity

 • Detekce nových typů kybernetických bezpečnostních hrozeb.
 • Monitorování výkonu kritických zařízení.
 • Zpracování datových toků z různých systémů.
 • Zajištění plynulého provozu.
 • Omezení skrytých bezpečnostních rizik.
None

Manufacturing

 • Prediktivní údržba.

 • Monitorování výrobních linek.

 • Snížení nákladů na údržbu včasným odhalením anomálních trendů ve výrobě.
 • Zvýšení efektivity při monitorování složitých výrobních a montážních systémů.

Případová studie

Mobilní operátor zabránil 30 % podvodů a zajistil návratnost investic do 1 roku

I přes zavedený systém založený na pravidlech a prověřování nových zákazníků trpěl náš klient podvody s předplatným (zákazníci neplatí za služby a hardware) a snažil se je omezit.   

Použili jsme náš vlastní systém strojového učení pro detekci podvodů, abychom zlepšili řízení rizik a posílili proces prevence podvodů pomocí umělé inteligence.  

Dokončili jsme komplexní cestu od nápadu a ověření konceptu až po nasazení procesu prevence podvodů pomocí ML, čímž jsme zabránili zhruba 30 % podvodů, což zajistilo návratnost investic během 1. roku.  

Oblast: Telco, úvěrové riziko  

None

Nemělo by vám uniknout

Pokud chcete zkrátit dobu detekce anomálií ze dnů na minuty nebo sekundy, kontaktujte nás:

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Ondřej Vaněk

CEO Blindspot Solutions

Štěpán Kopřiva

CTO Blindspot Solutions