Umělá inteligence

Zefektivněte plánování, řízení a procesy od výroby a logistiky přes retail a alokaci lidské práce až po služby zákazníkům.

Díky síle našich zkušeností a know-how dokážeme rychle mezi daty identifikovat příležitosti i problémy, pro které vám navrhneme a implementujeme nejvhodnější řešení na bázi umělé inteligence (AI), případně strojového učení (ML).

Mám zájem

Máme tým softwarových inženýrů a expertů na strojové učení a umělou inteligenci, kteří mají zkušenosti ze společností jako Oracle, Amazon, Facebook a dalších technologických gigantů. Můžete si vybrat ze škály hotových produktů, které přizpůsobíme vašemu prostředí a potřebám, nebo vám od základu sestavíme řešení na míru.

9+ let

Neustále prohlubujeme naše zkušenosti s implementováním AI-driven řešení v ČR i v zahraničí.

200+ projektů

Úspěšně jsme realizovali desítky menších i komplexnějších projektů pro nadnárodní společnosti i startupy po celém světě.

70+ expertů

Vybíráme si mezi absolventy předních světových univerzit a experty se zkušenostmi z progresivních korporací a znalostí české i evropské legislativy.

1 rok

Návratnost investice do řešení umělé inteligence už do 1 roku od implementace.

Důvěřují nám ti nejlepší

Naše ocenění

Naše produkty a řešení na míru

Věnovali jsme roky testování a zhmotnili naše know-how do vlastních produktových řešení, která dokážeme jednoduše a rychle implementovat do vašeho byznysu.

Multi-source řešení

Práce s daty z elektronických dokumentů, analýza a detekce obrazu a videa.

Komplexní přístup

Nedodáváme pouze technologické řešení, ale komplexní konzultační servis a podporu, díky nimž vytěžíte z projektu maximum.

Méně administrativy

Automatické zpracování dat z objednávek a faktur, odhalování chyb a anomálií.

Vše na jednom místě

Naše řešení funguje jen na jedné platformě.

Snazší plánování

Ideální uspořádání skladu, tras kamionů, výroby, rozvržení pracovních sil nebo nakládky kontejnerů.

Lepší ochrana

Detekce a predikce anomálií a podvodů ve finančních transakcích, chování zákazníků i telekomunikačních datech.

AskYourData: Váš interní AI asistent

Nepřemýšlejte, kde se informace ve firmě nachází, když je zrovna potřebujte. Odpovědi, na které se můžete spolehnout, máte po ruce bez hledání a do pár sekund.

Usnadněte si vyhledávání informací v interních dokumentech i sdílení interního know-how. 

AskYourData funguje na principu generativní inteligence. Čerpá ze zdrojů, které mu dáte k dispozici, ať jde o dokumenty ve Wordu, PDF nebo prezentace v PowerPointu. Vždy tak máte přehled o původu informací a můžete si je ověřit.

Dotazy pokládáte v přirozeném jazyce a ucelené odpovědi získáte obratem v rámci přehledného chatovacího prostředí i s odkazy na nejrelevantnější zdroje dat uvnitř firmy.

Zjistěte více
 • Okamžitý přístup ke správným informacím pro všechny vaše zaměstnance.
 • Jediná platforma s přístupem ke všem zdrojům dat, které jí dáte k dispozici.
 • Pravdivé odpovědi na základě vašich vlastních dat.
 • Zabezpečení vašich citlivých dat.
 • Textová nebo hlasová asistence pro zaměstnance a/nebo zákazníky
 • Vytváření produktových obrázků a nabídek
 • Konkurenční analýza na základě nahraných podkladů od obchodníků
 • Prověření dokumentace před fúzí nebo akvizicí
 • Přehledný reporting
 • Marketingová analýza

AI asistent, který si nevymýšlí a udrží tajemství

Když ChatGPT nestačí, přichází AskYourData. Nástroj mohou bez obav o přesnost odpovědí a bezpečí citlivých dat využívat i ty největší společnosti pro zrychlování rutinních pracovních úkolů zaměstnanců a zlepšování zákaznické zkušenosti. Ve vteřině poradí zaměstnancům s provozní agendou, najde konkrétní dokumenty ukryté v cloudovém úložišti nebo zpracuje data uložená v databázích a připraví z nich přehledné měsíční reporty.

Skvěle se tak hodí do nasazení v datově náročných oblastech, typicky v bankách, automobilkách nebo u operátorů. V podobě chatbotu dokáže také radit zákazníkům s výběrem produktů přesně podle jejich představ nebo s automatizovaným odpovídáním ohledně stavu jejich objednávky.

Přečtěte si celý článek, který uveřejnil portál CzechCrunch.

Přečtěte si článek

Jak zapojit ChatGPT do vašeho byznysu? (záznam workshopu)

Buďte mezi prvními, kteří začnou využívat potenciál generativní umělé inteligence jako je např. ChatGPT na maximum. Pusťte si záznam workshopu, který proběhl v Adastře v květnu 2023.

 

Dozvíte se: 

 • Jak se dá technologie jako je chatGPT propojit s konkrétními informacemi a daty z vaší firmy.
 • Jak dokáže pomoci prakticky každému oddělení – IT, marketingu, právnímu oddělení, financím, obchodu, komunikaci se zákazníky a řadě dalším.
 • Jak pomocí generativní AI můžete posunout váš produkt a služby na novou úroveň, zvýšit zákaznickou zkušenost a vylepšit podporu.
ZHLÉDNĚTE ZÁZNAM Z CHATGPT WORKSHOPU

OPTIMUS 4.0: Optimalizujte plánování procesů a provozů

Platforma Optimus 4.0 vám umožní optimalizovat širokou škálu operací v dynamicky se měnícím prostředí – zvýšíte využití lidských, fyzických i virtuálních zdrojů, a tím si zajistíte úspory, efektivitu a schopnost rychle reagovat na změny.

 • Brzká návratnost investice už od jednoho roku
 • Jedna platforma pro optimalizaci velké škály procesů a operací
 • Modulární architektura, která zohlední vaše konkrétní problémy, včetně firemních hodnot, obchodních pravidel a právních požadavků
 • Možnost nasazení systému on-premise, v cloudu nebo přímo do vaší IT infrastruktury
 • Trasování a optimalizace nakládky přepravních prostředků a kontejnerů
 • Optimalizace meziskladové přepravy
 • Optimalizace plnění zásilek a minimalizace prázdných míst
 • Inteligentní sekvence nakládky
 • Plánování směn a personálu
 • Optimalizace výroby
 • Optimalizace emisí CO2

Pro přizpůsobení platformy Optimus 4.0 můžete využít některé z předpřipravených rozšíření. Nebo vám rozšíření postavíme přímo na míru.

OptiRoute

Během okamžiku naplánujete nejlepší trasy pro přepravní prostředky v jakékoliv oblasti, uvidíte reálné časy doručení a dynamicky aktualizované trasy podle nejnovějších informací.

Můžete také zefektivnit meziskladovou přepravu, snížit celkové přepravní náklady a učinit vaši logistiku ekologičtější.

Náklady na přepravu můžete snížit až o 20 % a náklady na meziskladovou dopravu až o 60 %.

Optiplan

Zanalyzuje miliardy různých možností, které odpovídají vašim přednastaveným kritériím, a najde to nejlepší řešení pro naplánování směn a přidělení úkolů správným lidem.

Přehledná vizualizace umožní vám i vašim manažerům mít vše pod kontrolou a v případě náhlé změny potřeby rozpis jednoduše a rychle přeplánovat.

Více než 100 obchodních pravidel připravených k použití pro plánování zaměstnanců ve složitých výrobních operacích.

OptiFit

Optimalizujete velikost typů balíků, které používáte tak, aby se minimalizoval prázdný prostor a šetřil se výplňový materiál. Zvýšením kapacity přepravních vozidel a kontejnerů tak dosáhnete razantních úspor.

Systém vám zároveň zajistí lepší rozložení nakládky, aby se snížilo riziko poškození.

Poměr prázdných míst a výplní v balících optimalizujete o více než 30 %, a snížíte tak náklady na obalový materiál.

Opti na míru

Zefektivněte plánování i těch nejnáročnějších a nejsložitějších procesů. Během okamžiku zohledníte všechny pro vás klíčové faktory a získáte nejlepší možný plán výroby či alokace.

V případě změn nebo nenadálých událostí dokáže celý systém bleskurychle vše přeplánovat. Maximalizujete tak využití vašich dostupných zdrojů a omezíte neefektivní využití času nebo materiálu.


Sestavit plán zvládnete během minut namísto dní, včetně zahrnutí náhlých změn.

ADF: Odhalte i v rozsáhlých datech anomálie rychle a jednoduše

Platforma ADF (Anomaly Detection Framework) využívá algoritmy a technologie umělé inteligence k detekci anomálií, podezřelých akcí, událostí a nežádoucího chování v rozsáhlých a komplexních datech a v reálném čase. Díky tomu vám umožní bohaté využití například v oblasti telco, kybernetické bezpečnosti nebo ve výrobě (například pro snížení nákladů na údržbu díky včasnému upozornění na odchýlení od standardního chodu).

 • doba detekce známých i nových typů anomálií a hrozeb se zkrátí ze dnů na minuty či sekundy
 • odhalení i skrytých rizik a neznámých trendů
 • přizpůsobivost vývoji neobvyklého či podvodného chování
 • snížení počtu falešně pozitivních případů a upozornění
 • škálování procesu díky paralelní správě terabytů dat
 • Detekce anomálií v datech sítě
 • Odhalení podvodů a skrytých rizik ve finančních a auditních datech
 • Zlepšení kvality produktů a provozuschopnosti výrobních linek

1. Detekce anomálií

Z malých i velkých datových sad systém vytváří časové řady a datové klastry.

Bohatá knihovna algoritmů pak vyhledává významné odlišné hodnoty, které jsou následně analyzovány a nahlášeny.

2. Podniková a externí data

Jako vstupní zdroj AI k odhalování anomálií slouží různé datové toky z různých systémů.

Na základě všech dostupných dat nacházíme nové typy anomálních vzorů.

3. Vizualizace

Zjištěné anomálie jsou hlášeny a prezentovány uživatelsky přívětivým způsobem, který umožňuje další analýzu zaměřenou pouze na relevantní případy.

4. Kontinuální zlepšování

Uživatelé mohou poskytovat zpětnou vazbu, regulovat počet přijatých anomálií a také učit systém lépe rozlišovat, co je anomálie a co ne.

ML FDS: Chraňte se před podvody pomocí strojového učení

Platforma ML FDS (Machine Learning Fraud Detection System) funguje jako dynamická detekce podvodného chování. Doplní vaše stávající linie obrany pomocí strojového učení a pomůže vám identifikovat nové typy podvodů. Systém se totiž průběžně učí a zohledňuje sofistikovanost podvodů, která se neustále zvyšuje.

 • Zvýšení přesnosti detekce podvodů až na 76 %
 • Snížení počtu falešných poplachů až o 60 %
 • Brzká návratnost investice (už do 1 roku)
 • Zvýšení efektivity provozu
 • Zlepšení zákaznické zkušenosti

První linie obrany

Systém založený na pravidlech

 • Zachycuje podvody především na základě předem definovaných pravidel
 • Kontrola v národních a externích registrech nebo databázích
 • Blacklisty

Druhá linie obrany

Strojové učení (ML FDS)

 • Identifikace nových typů podvodů přímo z dat, tj. nechat data mluvit sama za sebe.
 • Moderní přístup založený na neustále aktualizovaných algoritmech strojového učení.
 • Vysoká prediktivní úspěšnost, možnost rozšíření pro interní i externí podvodné chování.

Třetí linie obrany

Platforma pro detekci anomálií

 • Vysoká odolnost proti podvodům díky kombinaci zpětně orientovaného přístupu (blacklisty, pravidla) a strojového učení jako proaktivního přístupu, který využívá vaše data a technologie strojového učení.

MACULA: Analyzujte obraz i video pro lepší bezpečnost a výkonnost

Vytěžte maximum ze svých videozáznamů díky platformě Macula, která dokáže v reálném čase například sledovat narušení bezpečnosti a další potenciálně rizikové události. Lze ji však také použít k byznysové analytice a monitorování spokojenosti zákazníků ve vašem obchodě.
 • Včasné varování díky paralelnímu zpracování dat v reálném čase
 • Zkrácení reakčního času na sekundy
 • Automatizace workflow zpracování videa
 • Prostor pro rozhodování a udržení manuální kontroly

Business

 • detekce a sčítání lidí
 • vytíženost zón
 • vytváření heatmap

Bezpečnost

 • správa vzdáleností
 • detekce podezřelého chování nebo zavazadel bez dozoru
 • detekce neobvyklé polohy těla nebo kolapsu/zranění
 • detekce požáru a kouře
 • zdravotní a hygienické předpis

1. Detekce anomálií

Z malých i velkých datových sad systém vytváří časové řady a datové klastry.

Bohatá knihovna algoritmů pak vyhledává významné odlišné hodnoty, které jsou následně analyzovány a nahlášeny.

2. Podniková a externí data

Jako vstupní zdroj AI k odhalování anomálií slouží různé datové toky z různých systémů.

Na základě všech dostupných dat nacházíme nové typy anomálních vzorů.

3. Vizualizace

Zjištěné anomálie jsou hlášeny a prezentovány uživatelsky přívětivým způsobem, který umožňuje další analýzu zaměřenou pouze na relevantní případy.

4. Kontinuální zlepšování

Uživatelé mohou poskytovat zpětnou vazbu, regulovat počet přijatých anomálií a také učit systém lépe rozlišovat, co je anomálie a co ne.

AI zvýší produktivitu a kvalitu, ale práce neubyde, říká Ondřej Vaněk z Blindspot Solutions

„Tím, že dokážu tvořit víc věcí nebo stejné množství, ale pořád kvalitnějších, posouvám byznys dopředu, říká Ondřej Vaněk, CEO Blindspot Solutions. AI pomůže zvýšit produktivitu i bez snížení počtu pracovních míst. Firmy ale nejprve musí přizpůsobit své požadavky na zaměstnance a zvážit, zda vybudovat interní týmy specializované na AI, což znamená investice do školení a rozvoje, nebo najmout externí odborníky, kteří mohou být pro určité typy projektů efektivnější volbou.

 • Které podoby pracovních činností AI skutečně může nahradit?
 • Jak konkrétně dokáže pozvednout AI kvalitu výkonu?
 • Proč může být pro firmu lepší si najmout externí odborníky?
Přečtěte si přepis rozhovoru

Naše případové studie

Optimalizace výrobního procesu snížila emise CO2 a náklady na přepravu o 20 %

Velký výrobce potřeboval snížit celkové náklady spojené s dodávkou zboží od dodavatelů do výrobního závodu. Přizpůsobili jsme a integrovali naši optimalizační platformu Optimus 4.0která pomáhá společnostem:

 • optimalizovat širokou škálu složitých operací během několika minut,
 • zaručit soulad s obchodními pravidly,
 • ušetřit náklady,
 • rozšiřovat podnikání.

snížení nákladů na přepravu

snížení emisí CO2

Číst více

monitoring zásilek

Continental Barum: Optimalizace vnitroskladové přepravy snížila přepravní náklady

Continental Barum chtěl minimalizovat vnitroskladovou přepravu všech dílů určených k odeslání jednotlivých objednávek. Analyzovali jsme historická data (objednávky, expedice, trasy) a vyvinuli inteligentní algoritmus,...

Číst více

Jak ve ŠKODA AUTO maximalizují nakládkovou kapacitu přepravních kontejnerů a ušetřili 160 tun emisí CO2 ročně

ŠKODA AUTO neustále zlepšuje svoje produkty a služby zákazníkům. Pozadu nezůstává ani se zvyšováním efektivity a optimalizací procesů, včetně těch ve výrobních halách i...

Číst více

KBC: Snížení falešně pozitivních případů o 60 %

Pátá největší pojišťovna v České republice chtěla zvýšit efektivitu odhalování podvodů. Původní řešení proti podvodům bylo transformováno na automatizovaný proces detekce podvodů pracujícím s historickými...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Kde v byznysu zapojit AI nejdříve? Vyzkoušejte tyto reálné use casy, které přináší pozitivní návratnost

V dynamickém světě podnikání se umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) proměnily z vizionářských myšlenek na zásadní hnací síly změn v mnoha sektorech....

Číst více

Jsme na prahu energetické revoluce. Ze solárů se stává datový byznys, říká Petr Pěcha (Solek)

Jsme na prahu energetické revoluce. Vyhraje ten, kdo zvládne nejlépe optimalizovat výrobu i spotřebu – dokáže posílat energii právě tam, kde je potřeba a...

Číst více

Škoda Auto Vysoká škola bude vyučovat datovou analytiku a umělou inteligenci. Odborně jí s tím pomůže Adastra  

Škoda Auto Vysoká škola otevírá v letním semestru 2023/2024 v rámci prezenční výuky nový předmět „Úvod do datové analytiky a umělé inteligence“. Předmět najdete...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Ondřej Vaněk
CEO Blindspot Solutions