Data Warehousing

Adastra Academy

Registrácia

1 deň

Školenie bude prebiehať v rámci jedného dňa, trvá 8 hodín

390 €

EUR na osobu (bez DPH)

Jazyk

podľa účastníkov (SK/EN)

18.10.2023

čas

Získate celkový prehľad o oblasti Data Warehousingu (DW) a Business Intelligence (BI), ktorý môžete obratom využiť pri vašej práci.

Čo sa naučíte?

 

 • Získate celkový prehľad v oblasti Data Warehousingu (DW) a Business Intelligence (BI), ktorý môžete následne využiť pri vašej práci.
 • Zoznámite sa s aktuálnymi trendmi DW riešení s možnosťami ich využitia vo vašej organizácii.
 • Získate prehľad o architektúrach, konceptoch, metódach a procesoch v Data Warehousingu.
 • Dozviete sa, ako ovplyvňujú Big Data technológie (napr. Hadoop) DW riešenia.
 • Získate príklady využitia Hadoop technológií spolu s tradičnými technológiami používanými v oblasti DW.
 • Zoznámite sa s best practices uplatňovanými pri budovaní DW architektúr a riadení DW projektov.
 • Pochopíte špecifiká dátovej architektúry a dátového modelovania pre riešenia dátových skladov a Business Intelligence (BI). Dozviete sa o moderných BI technológiách a na ukážkach uvidíte, ako tieto technológie využiť pre efektívnejšie BI analýzy, vizuálnu exploráciu dát a self-service BI.
 • Naučíte sa, ako rozdeliť DW projekt do fáz a ako ich riadiť.
 • Dozviete sa o nových metódach a efektívnejších postupoch využívaných pri generovaní ETL.
 • Zoznámite sa s problematikou extrakcie dát a ich integrácie.
 • Získate prehľad o dostupných softvérových platformách a nástrojoch pre Data Warehousing.
 • Na praktických ukážkach a príkladoch si precvičíte základné koncepty Data Warehousingu.

Pre koho je školenie určené?

 • DW, BI, MIS, IS/IT manažéri a špecialisti.
 • Projektoví manažéri.
 • Dátoví analytici, CRM analytici, risk management analytici, poistní matematici.
 • Reportingoví manažéri a špecialisti.
 • Data Quality manažéri a špecialisti.
 • Dátoví architekti a špecialisti.
 • Vývojári, analytici, administrátori, architekti a špecialisti riešení DWH, MIS a BI.
 • IT riaditelia a IT manažéri.

 

Cena obsahuje

 

 • Školiace materiály
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
Registrácia

Školením vás prevedie Ľubomír Maslík

Ľubomír Maslík
Division director