Bankovníctvo & FinTech

Budúcnosť bankovníctva leží v dátach. Pomôžeme vám z nich vyťažiť maximum. Staňte sa preferovaným finančným partnerom, udržte si klientov a získajte nových. Počítajte správne riziká a buďte profitabilní.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Dáta, ktoré od základov zmenia vaše podnikanie

Banky a finančné inštitúcie sa na nás spoliehajú už viac ako štvrťstoročie.

Pomáhame im od A do Z s technologickými aj biznisovými úlohami – od budovania moderných dátových platforiem (on-premise, cloudových aj hybridných), cez dátovú kvalitu a Data Governance, reporting, aplikácie mobilného a internetového bankovníctva až po pokročilú analytiku a umelú inteligenciu.

Venujte sa finančnému biznisu.

Starosť o technológie nechajte na nás.

  1. zamerajte sa na potreby dnešných zákazníkov
  2. poskytujte rovnaké služby na pobočkách aj on-line
  3. umožnite klientom intuitívne použitie aplikácií
  4. komunikujte s nimi konzistentne a personalizovane

TOP 5

najväčších českých bánk spolupracuje s Adastrou

350+

konzultantov špecializovaných na banking/financie

25+ let

skúseností s prácou s dátami v oblasti bankových a finančných služieb

Pre banky a finančné inštitúcie zaisťujeme kompletné dátové a IT služby

Dátové platformy pre banky

zefektívnite a modernizujte IT ekosystém banky (architektúru, infraštruktúru, systémy atď.)

zoštíhlite počty IT systémov, ktoré banka/finančná inštitúcia má a prevádzkuje

začnite využívať moderné bankové dátové platformy – bankové data lakes, bankové dátové sklady (eDWH), predpripravené dátové sklady pre banky

on-premisie, cloudové, hybridné

Umožnite klientom používať cloudové bankové aplikácie

a využiť aplikačné služby, ktoré uľahčia a urýchlia spracovanie ich bankových transakcií a ďalších požiadaviek

kedykoľvek – mimo štandardného pracovného času

odkiaľkoľvek – mimo krajiny sídla banky využívajú aplikačné služby

Postavte novú banku

realizujte redesign dátovej architektúry v enterprise úrovni

preneste bankové systémy do cloudu/multi-cloudu alebo do hybridného prostredia

začnite vyvíjať a efektívne využívať a integrovať nástroje tretích strán pomocou API

Dátové základne pre reporting a regulatórny reporting

Získajte jedinú verziu pravdy

dôveryhodnú, transparentnú, spoľahlivú – pre interný reporting v banke

konsolidujte dáta pre regulatórny reporting

    • podľa slovenskej legislatívy
    • podľa regulí Európskej únie (EÚ)

migrujte a konsolidujte dáta v procesoch fúzií a akvizícií bánk a finančných inštitúcií

Zistite viac o data manažmentu

Dátová vrstva pre mobilné a bankové aplikácie

Integrujte dáta z mnohých rôznych zdrojov údajov

interných, externých, open-dát atď.

efektívne a bezpečne prenášajte dáta z rôznych typov zdrojových systémov do mnohých druhov výstupných systémov a späť

nastavujte, optimalizujte a redizajnujte dátové procesy

definujte dátové toky v enterprise poňatí

Integrujte dáta osvedčenými postupmi

Analýzy bankových a finančných dát

Pracujte s transakčnými dátami

s dátami z mobilných aplikácií, dátami z aplikácií tretích strán, s open-datami a pod.

začnite štítkovať transakčné dáta z kartových aj nekartových operácií pre e-banking a m-banking

anonymizujte dáta podľa predpisov GDPR pre úlohy pokročilých analytikov, dáta science, regulačný reporting atď.

pracujte analyticky s bankovými dátami (prediktívna analytika, detekcia anomálií, geolokačná analytika, analýza rizík….)

Zistite, ako na to

Naše prípadové štúdie

Národná banka Slovenska sa vydáva na cestu transformácie dát

Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s Národnou bankou Slovenska na jej ceste stať sa data-driven organizáciou, ktorá sa môže spoľahnúť na svoje dáta. Naše strategické partnerstvo v oblasti správy údajov poskytne NBS efektívne riešenia automatizácie dátového inžinierstva. Napríklad vybudujeme dátový sklad a data lake, kde sa dátové reporty budú vytvárať priamo v dátovej platforme, a nie mimo nej, pričom ako kľúčový nástroj využijeme umelú inteligenciu. Táto stratégia je inšpirovaná prístupom k veľkým objemom údajov a postupmi riadenia údajov, ktoré sme predtým uplatnili v rámci našich skúseností s tendrami s ECB. Veríme, že takéto partnerstvo je nielen dosiahnuteľné, ale aj nesmierne prínosné a transformačné.

Read more

Spoločnosť Raiffeisen Bank International umožňuje realizáciu stratégie automatizácie marketingu s pomocou spoločnosti Adastra

Je to už viac ako rok, čo spoločnosť Adastra naštartovala projekt pod názvom „Technologický upgrade retailového CRM“ pre spoločnosť Raiffeisen Bank International. Išlo o...

Read more

Adastra pomohla vytvoriť pre Raiffeisen Bank International technologickú roadmapu pre upgrade retailového CRM

Žijeme v dobe, keď sa každý deň stretávame s pojmami digitalizácia, automatizácia a zákaznícka skúsenosť a práve tieto oblasti sa RBI rozhodla pevne uchopiť...

Read more

Pepper ako robotický bankový asistent v Tatra banke

Pepper slúži ako prvý kontaktný bod, ktorý privíta klientov v pobočkách a poskytne im rôzne typy služieb vďaka riešeniu vyvinutému spoločnosťou Adastra.

Read more

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Marius Maslo
CEO Adastra Slovakia