Dobrý data management a priepasť medzi IT a biznisom najviac pália veľké firmy


To vyplynulo z prieskumu, ktorý usporiadala Adastra medzi dátovými analytikmi z veľkých českých spoločností naprieč odvetviami od bánk, cez poisťovne, energetiku, štátne inštitúcie až po automotive sektor. „Medzi najväčšie výzvy, ktoré firmy v súvislosti s prácou s dátami riešia, patrí správa a integrácia veľkých objemov dát, dátová kvalita a Data Governance. Jedná sa o disciplíny, ktoré vyžadujú nielen pochopenie a podporu zo strany IT, ale aj manažmentu a biznisu. Je dôležité, aby organizácie mali stratégiu a plán na riešenie týchto výziev a dosiahnutie efektívneho dátumu manažmentu,“ hovorí Michal Kratochvíl, riaditeľ divízie banking v spoločnosti Adastra CZ.

„Správne využitie dát poskytuje podporu pre lepšie rozhodovanie, možnosť personalizácie služieb, efektívnejšiu prevádzku a taktiež inšpiráciu pre inovácie,“ dodáva. Priepasť medzi IT a biznisom páli množstvo firiem. V súvislosti s efektívnym využitím dát sa mnoho z nich sťažuje oi na zlé zdieľanie dát v organizácii a všeobecne nízku úroveň znalostí užívateľov a ich schopností využiť dáta.

„Vzhľadom na to, že väčšina z oslovených spoločností pracuje s dátami z viac ako stovky dátových systémov, sú funkčné dáta manažment a spoľahlivé prenosy dát úplným základom,“ uvádza Dagmar Bínová, Big Data & Data Science Lead z Adastry CZ, ktorá poskytuje komplexné dátové služby firmám z celého sveta naprieč celým biznis spektrom.


   • viac ako väčšina (celkovo 56 %) veľkých spoločností pracuje s viac ako stovkou dátových systémov


   • ďalších 22 % oslovených firiem využíva 50-100 dátových platforiem


   • trápi ich preto konsolidácia dátových platforiem a často rieši redesign dátovej architektúry


   • V súvislosti s dátami sa veľké spoločnosti najviac sťažujú na:
      • data management – konkrétne na nevyhovujúce Data Governance, kvalitu dát, absenciu vlastníkov dát či kvalitnú taxonómiu dát


     • zdieľanie a demokratizáciu dát


   • 53% firiem spracováva dáta na dennej báze, 71% dokonca near real-time


  • v nasledujúcich 3 rokoch sa veľké české spoločnosti zamerajú na modernú prácu s dátami – využitie machine learningu a umelej inteligencie v biznise, real-time spracovanie dát, self-service demokratizáciu dát, virtualizáciu dát a pod.

 

Naše prípadové štúdie