Adastra zaistila dátovú migráciu v ČSOB pri jej zlúčení s Istrobankou

Prvý produkčný beh bol len 6 týždňov od Kick-off a pokrýval všetkých klientov a účty

V rámci projektu, ktorý sa uskutočnil v čase fúzie Istrobanky a ČSOB, vzniklo riešenie Migration Engine Tool (MET). Pridanou hodnotou nebola len samotná dátová migrácia, ale aj čistenie dát a konsolidácia. Pod úspech tohto riešenia sa podpísala sofistikovaná migrácia dát z Dátového skladu a z Core bankového systému.

Aký problém sme riešili

 

Projekt „Istrobanka MET“ bol zameraný najmä na samotnú migráciu dát z Istrobanky do ČSOB, ktorá bola nutná po právnom zlúčení, po ktorom nasledovalo zlúčenie pobočkovej siete, produktov a  teda aj samotných systémov.

Tejto úspešnej realizácií však musela predchádzať dôkladná analýza všetkých technických aspektov vstupujúcich do tejto migrácie, najmä systémov, ktorých dáta museli prejsť MET, ich vzájomnými vzťahmi a prepojeniami.

Vysoká miera automatizácie pomohla naplniť túto neľahkú úlohu a úspešne zavŕšiť projekt.

 

Aké riešenie sme zvolili

 

Dáta z pôvodného Core Banking systému a DWH boli pomocou definovaných transformácií zmigrované do cieľovej Client Master Databázy a Core Banking systému ČSOB.

MET pozostával z Transferovej databázy, v ktorej boli obsiahnuté nielen migrované dáta a ich metadáta, ale aj konsolidačné štruktúry cieľovej Client Master Databázy.

Možnosť zlyhania sme si nepripúšťali, migrované dáta sa v MET nielen očistili a skonsolidovali, ale prešli aj transformáciou na požadovanú cieľovú štruktúru. Úspešne zmigrovaní klienti a účty sa v pôvodnom systéme uzatvárali, všetky dôležité informácie sa ukladali v Transferovej databáze.