Kooperativa sa aj vďaka unifikácii dát zavedenej spoločnosťami Adastra a Deloitte pripravila na GDPR

poistných podvodov odhalil tím špecialistov v Kooperative, keď v roku 2016 preveroval vyše 1600 podozrivých poistných udalostí

miliónov korún je uchránená hodnota, ktorú Kooperatíva v roku 2016 nemusela vyplatiť, pretože potvrdila podvodné konanie klientov

Snáď žiadna veľká spoločnosť nepochybuje o obrovských benefitoch čistých, konsolidovaných a unifikovaných zákazníckych dát pre svoj biznis (pri komunikácii so zákazníkmi aj v rámci interných procesov). So zavedením európskej legislatívy GDPR (od 25. mája 2018) nutnosť konsolidácie zákazníckych dát, ich vyhľadanie vo všetkých firemných systémoch a prípadné zmazanie ešte viac narastá. To vie aj poisťovňa Kooperatíva, ktorá sa v spolupráci so spoločnosťami Deloitte a Adastra tejto oblasti intenzívne venuje. Technologicky sa pritom spoľahla na riešenie Ataccama.

Aký problém sme riešili

 

Kooperativa je univerzálna poisťovňa, ktorá na českom trhu už 27 rokov ponúka plný sortiment služieb a všetky štandardné druhy poistenia pre občanov, drobné firmy aj veľké podniky. V roku 2005 sa stala jej súčasťou aj Česká podnikateľská poisťovňa. V súčasnosti sa stará o 2,04 milióna zákazníkov. Kooperativa patrí do skupiny Vienna Insurance Group (VIG), popredného špecialistu na poistenie v Rakúsku a v strednej a východnej Európe, ktorú tvorí okolo 50 spoločností v 25 krajinách.

S rastúcim počtom zákazníkov a poistných zmlúv poisťovne a s tým súvisiacimi dátovými objemami si jednotlivé útvary Kooperativy začali stále viac uvedomovať potrebu „čistých dát“. Deficit konsolidovaných a unifikovaných dát najviac pociťoval Bezpečnostný odbor poisťovne, ktorý vypísal výberové konanie a následne sa stal biznis vlastníkom pilotného projektu riešenia dátovej kvality. V priebehu výberového konania sa vďaka analýze spoločnosti Deloitte a vstupom zo strany Adastry ukázalo, že nejde iba o dátovú kvalitu, ale o komplexný projekt v oblasti Master Data Managementu. Zástupcovia Kooperativy sa s touto myšlienkou stotožnili a rozhodli sa pre realizáciu projektu masteringu dát.

 

Deloitte a Adastra presvedčili Kooperativu o potrebe masteringu dát.

 

Aké riešenie sme zvolili

 

Spoločnosti Adastra a Deloitte najprv v rámci projektu nadefinovali a zaviedli jednotné pojmy ako čistenie dát, unifikácia, mastering, referenčné dáta či Master/zlatý záznam. Následne Adastra nad dátami vystavala pravidlá pre mastering a čistenie postavené na sofistikovanej logike.

Projekt unifikuje päť entít (osoba, adresa, vozidlo, bankový účet, telefónne číslo), dáta čerpá z interných systémov poisťovne aj externých databáz používaných v poisťovníctve pre obohacovanie dát.

Na základe znalostí IT architektúry a systémov Kooperativy navrhla Adastra pre mastering dát české technologické riešenie Ataccama MDC, ktoré Kooperativa začala používať. Vo voľbe nástroja hrali v Kooperative úlohu dva významné aspekty:

  • výhodný systém licencovania
  • dostupnosť lokálnej podpory (komunikácia v češtine a vzdialenosť sídla)

Ako prvé využíva unifikované dáta Bezpečnostný odbor poisťovne Kooperativa. Dáta vstupujú do systému Adastra Fraud Management System (AFMS), ktorý Adastra v Kooperative v minulosti implementovala a ktorý identifikuje neštandardné, pre poisťovňu rizikové konanie, ktoré môže byť potenciálne podvodné.

 

Ako projekt dopadol

 

S dokončeným projektom Kooperativa získala:

Presnejšie informácie pre Fraud Management založené na čistých dátach

  • Vizualizáciu väzieb medzi jednotlivými entitami
  • Jednotný zdroj dát o klientoch pre celú spoločnosť – 5 unifikovaných entít, ktoré môžu využívať ostatné aplikácie spoločnosti
  • Jednotné úložisko pravidiel dátovej kvality
  • Nástroj na meranie kvality dát
  • Základ riešenia GDPR

Kooperativa teraz dokáže ešte efektívnejšie a presnejšie identifikovať podozrenie na podvodné konanie občanov i podnikateľov. To vo svojom dôsledku vedie k zlepšeniu celkovej finančnej bilancie Kooperativy, pretože sa tým výrazne zredukovalo vyplácanie neoprávneného poistného plnenia.

„Po implementácii technologického riešenia Ataccama MDC do procesu spracovania dát na analytické účely sa nám veľmi výrazne znížil počet false positive nálezov podozrivého konania. Analytický tím sa vďaka tomu môže oveľa podrobnejšie zaoberať podozrivými udalosťami. Úspešnosť pri dokazovaní podvodného konania sa zvýšila“
Vojtěch Stavný, Vedúci bezpečnostného odboru, Kooperativa