Poisťovňa Dôvera: Znížili sme reakčný čas pri riešení problémov a zefektívnili prevádzku aplikácií pomocou aplikačného monitoringu Dynatrace

V prípade výpadkov v aplikáciách poisťovne rýchlo identifikujú problém a zistia, koľkých užívateľov sa týka.

Na problém sú schopní okamžite reagovať - znížia tak reakčnú dobu na minimum.

Dynatrace poskytuje kvalitný reporting všetkých incidentov.

Vedieť o problémoch s aplikáciami skôr, než vás na ne upozorní nespokojný klient? Presne s tým pomohol zdravotnej poisťovni Dôvera a.s. aplikačný monitoring Dynatrace. Poisťovňa vďaka nemu výrazne zlepšila zákaznícku skúsenosť svojich poistencov.

Rýchlo nájsť príčinu problému

 

Plná dostupnosť aplikácií po celú dobu prevádzky je jednou z hlavných úloh oddelenia aplikačnej a servisnej podpory úseku IT poisťovne Dôvera.

V prípade, že dôjde k zníženiu výkonnosti aplikácií pod stanovené metriky, prípadne k ich výpadku, je potrebné rýchlo reagovať, identifikovať príčinu a znížiť tak reakčnú dobu pri samotnom riešení na minimum.

Poisťovňa Dôvera potrebovala rozšíriť aplikačné monitoringy o nástroj, ktorý by bol schopný nájsť príčinu problému a jeho rozsah.

Klient navyše požadoval kvalitný reporting všetkých udalostí.

Dynatrace je lídrom v oblasti aplikačných monitoringov

 

Zdravotná poisťovňa Dôvera a. s. sa rozhodla pre implementáciu aplikačného nástroja Dynatrace APM. K rozhodnutiu prispel aj fakt, že je nástroj hodnotený Gartnerom ako líder v oblasti Application Performance Monitoring.

Dynatrace poskytuje komplexný prehľad o aplikáciách u klienta, dokáže identifikovať problémy a hľadať príčiny ich vzniku.

 

Dynatrace poskytuje detail až na úroveň používateľa

 

  • Poskytuje detailné dáta až z úrovne konkrétnych jednotlivých užívateľov a jeho aktivít v rámci aplikácie.
  • Prehľadné dashboardy, ktoré klient využíva ako reporting pre svoj ďalší biznis.

Ako poisťovňa Dôvera zlepšila zákaznícku skúsenosť vďaka aplikačnému monitoringu Dynatrace?

Nástroj Dynatrace APM bol ku klientovi nasadený v prvom kvartáli roku 2021 na Elektronický portál zamestnávateľa.

Po odladení sledovaných parametrov dostávajú tímy IT podpory automatické upozornenia na všetky anomálie, nefunkčnosti, prípadne spomalenie procesov, vždy s detailnou identifikáciou príčiny.

 

Výsledkom je, že poisťovňa vie o problémoch s aplikáciami oveľa skôr, než ju na to začnú upozorňovať jej klienti.

Na základe získaných dát sa poisťovni podarilo optimalizovať funkčnosť aplikácií. Vytvára si prehľadné dashboardy podľa jednotlivých metrík a je schopná generovať plnohodnotný reporting z monitorovaných dát.

 

Dynatrace v kocke

 

  • Zrýchlenie procesov na jednotlivých úrovniach podpory
  • Úspora času pri riešení problémov – odpadajú diskusie medzi vývojármi a prevádzkou
  • Presný prehľad o počte užívateľov v aplikácii a podrobný reporting ich činnosti
  • Detailný prehľad technických a sieťových metrík (napríklad spotreba RAM, CPU atď.)

 

„Vizuálne aj funkčne veľmi dobre zvládnutý nástroj Dynatrace pokrýva všetky potreby mať prevádzku našich aplikácií pod kontrolou a reagovať v prípade potreby rýchlo a efektívne.“
Ing. Martin Fojtik, riaditeľ úseku IT, Dôvera ZP