Spoločnosť Raiffeisen Bank International umožňuje realizáciu stratégie automatizácie marketingu s pomocou spoločnosti Adastra

V súčasnosti koordinujeme, konzultujeme a podporujeme realizáciu programu vo viac ako 5 krajinách z 13 zahrnutých a pre ďalšie 4 bankové produkty.

Program s piatimi streamami.

Je to už viac ako rok, čo spoločnosť Adastra naštartovala projekt pod názvom „Technologický upgrade retailového CRM“ pre spoločnosť Raiffeisen Bank International. Išlo o aktivitu s jasnou víziou smerom k marketingovej automatizácii, zapojeniu zákazníka na základe dát, digitálnej personalizácii a zákazníckej skúsenosti (CX). Nebola to jednorazová aktivita, išlo o začiatok dlhodobej a veľmi plodnej spolupráce zameranej na uskutočnenie týchto plánov.

Aký problém sme riešili

 

Konzultanti spoločnosti Adastra pomohli s fázou prípravy projektu, súčasťou ktorej bolo  intenzívne obdobie zisťovania silných a slabých stránok, spolu s podporou výberu  vhodných moderných nástrojov. V súčasnosti tiež pôsobíme u tohto zákazníka a pomáhame pri realizácii projektov Omnichannel Campaigning Tool, Customer Data Analytics Foundation a Real-Time Data Processing Infrastructure.

V spolupráci s RBI sme  navrhli  organizáciu programu agilným manažmentom vrátane metodík Scrum a Kanban, ktoré sme použili v každom jednotlivom  produktovom streame programu. Napísali sme Agile playbook, ktorý slúži ako vodítko organizácie programu po celú dobu jeho trvania. Po oficiálnom spustení náš Scrum master najprv zadefinoval  iniciálne dodávky streamu s každým vlastníkom produktu, poskytol podporu pre všetky ceremoniály (plánovanie sprintu, vyhodnotenia sprintu, retrospektívy a každodenné stand-upy) a po zvýšení rozsahu zahrnul do procesu nových Scum mastrov. Postupom času, ako sa pridávali nové krajiny, začali v rámci tejto iniciatívy prijímať agilné projektové riadenie. Pocas ich adaptáciesme s nimi konzultovali Agilný manažment a inšpirovali ich  lokálne nastavenie.

Príbeh tu však ešte nekončí. V súčasnosti koordinujeme, konzultujeme a podporujeme realizáciu programu vo viac ako 5 krajinách z 13 zahrnutých a pre ďalšie 4 bankové produkty. Naše koordinačné aktivity spájajú všetkých interných a externých účastníkov projektu, jednotlivé oddelenia a rôznych odborníkov z viacerých kútov spoločnosti.

 

Aké sú prvé výsledky?

 

 

So spoločnými silami RBI a externými dodávateľmi produktov a služieb sa nám vo všetkých vyššie spomenutých krajinách a pri bankových produktoch podarilo ako jednotný tím motivovaný dosiahnutím  technický, bezpečnostný a legálny súlad, spolu s  produkčnou dodávkou viacerých komunikačných kanálov. Po uvedený do produkcie ich miestne banky začali ihneď používať v rámci bežnej pracovnej činnosti. Interne sa medzičasom vyvíjajú automatizované dátové pumpy, ktoré sú v pokročilom štádiu vývoja.

Vybrané krajiny už využívajú výhody produktovýchstreamov, ako je mikrosegmentácia na základe správania zákazníkov a kampaňový nástroj. Koordinujeme aj niekoľko interných iniciatív, ktoré sa majú stať súčasťou omnichannel prostredia, čo umožní personalizovanú komunikáciu so zákazníkom, získavanie spätnej väzby od zákazníkov, modelovanie a poradenstvo pre zákazníkov, ale aj s ďalšími digitálnymi kanálmi naplánovanými v priebehu roku 2021, čím dosiahneme plne integrovanú konzistentnej omnikanálovovej komunikácie so zákazníkom.

„Technologické vylepšenie retailového CRM je jednou z najvyšších priorít skupiny RBI. V tejto oblasti s Adastrou spolupracujeme od samého začiatku. Vďaka jej odborníkom sme boli schopní v krátkom čase identifikovať kľúčové nedostatky a prísť s návrhom architektúry vhodnej pre budúcnosť.“
Igor Sopcak – Retail CRM Strategy Manager and Zana Pekmez – Head of Customer Intelligence Analytics Products