Zdravotná poisťovňa Dôvera sa v spolupráci s Adastrou rozhodla pre riešenie Qlik Sense

Desiatky aktívnych používateľov riešenia.

Qlik Sense 3.0

Dôvera si vybrala moderný prístup k Business Intelligence, spoločne s Adastrou a partnerom Qlik sa vydala cestou self-service BI s nástrojom Qlik Sense.

Aký problém sme riešili

 

V období, keď Big Data iniciatívy nadobudli v našom regióne reálne kontúry, sa zdravotná poisťovňa Dôvera ako líder v inováciách rozhodla efektívne zainvestovať do perspektívneho a moderného riešenia Business Intelligence. V spolupráci s Adastrou sa pustila do riešenia Qlik Sense. Adastra, ako skúsený partner v otázkach BI i samotného Qlik Sense, poskytla podporu pri zavedení technológie u klienta od odporúčania hardvérových parametrov a počtu licencií až po samotnú inštaláciu, konfiguráciu servera a prípravu vzorových aplikácií s riešením potrieb Dôvery.

 

Aké sme dodali riešenia

 

  • Adastra nainštalovala platformu Qlik Sense 3.0.
  • Súčasťou dodania bola konfigurácia servera ako i Qlik Sense samotného, prepojenie s LDAP klienta tak, aby mali povolený prístup vybraní používatelia.
  • Poskytnuté boli odporúčania týkajúce sa sieťových prvkov v topológii Dôvery tak, aby boli zachované kľúčové predpoklady pre funkčnosť riešenia.
  • Adastra pripravila aplikácie, ktoré pracovali s dátami klienta a poskytla vzorové dátové modely a vizualizácie pre konkrétne potreby Dôvery.
  • Adastra súčasne poskytla aj know-how transfer na kľúčových používateľov Dôvery.

 

Ako projekt dopadol

 

„Adastra odovzdala funkčné a plne nakonfigurované riešenie a stala sa v iniciatíve self-service BI partnerom pre biznis aj IT operations v súvislosti s Qlik Sense platformou.“
Dôvera

Spoločnosti poskytujeme odporúčania, konzultácie súvisiace pri­márne s dátovým modelovaním v Qlik a zabezpečujeme aktualizácie platformy na najnovšie verzie.

Server obsluhuje čulú prevádzku bez zaznamenaných problémov. Navyše Adastra ako partner platformy Qlik vytvára most medzi klientom a podporou dodávateľa.