Bankovníctvo

Národná banka Slovenska sa vydáva na cestu transformácie dát

Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s Národnou bankou Slovenska na jej ceste stať sa data-driven organizáciou, ktorá sa môže spoľahnúť na svoje dáta. Naše...

Read more

Spoločnosť Raiffeisen Bank International umožňuje realizáciu stratégie automatizácie marketingu s pomocou spoločnosti Adastra

Je to už viac ako rok, čo spoločnosť Adastra naštartovala projekt pod názvom „Technologický upgrade retailového CRM“ pre spoločnosť Raiffeisen Bank International. Išlo o...

Read more

Adastra pomohla vytvoriť pre Raiffeisen Bank International technologickú roadmapu pre upgrade retailového CRM

Žijeme v dobe, keď sa každý deň stretávame s pojmami digitalizácia, automatizácia a zákaznícka skúsenosť a práve tieto oblasti sa RBI rozhodla pevne uchopiť...

Read more

Pepper ako robotický bankový asistent v Tatra banke

Pepper slúži ako prvý kontaktný bod, ktorý privíta klientov v pobočkách a poskytne im rôzne typy služieb vďaka riešeniu vyvinutému spoločnosťou Adastra.

Read more

Adastra zaistila dátovú migráciu v ČSOB pri jej zlúčení s Istrobankou

V rámci projektu, ktorý sa uskutočnil v čase fúzie Istrobanky a ČSOB, vzniklo riešenie Migration Engine Tool (MET). Pridanou hodnotou nebola len samotná dátová...

Read more