FinReCo

Financie 4.0: ako na automatizáciu manažérskeho reportingu a controllingu

Žijeme v digitálnom veku a zdalo by sa, že ak sa nevezieme na vlne 4.0 alebo aspoň v nejakej z ich podôb, tak naša...

Read more