PII Data Protector

Chráňte zákaznícke dáta aj v cloude. Naše riešenie pre anonymizáciu osobne identifikovateľných údajov sme aplikovali už na miliónoch záznamov.

Mám záujem

Ochrana osobných údajov v cloude

Cloudy ponúkajú nákladovo efektívny, škálovateľný a inovatívny spôsob ukladania dát. Mnoho spoločností stále váha, pokiaľ ide o odosielanie citlivých údajov zákazníkov do cloudu, kvôli obavám o ochranu osobných údajov. Strate kontroly nad osobne identifikovateľnými údajmi (PII) možno zabrániť.

PII Data Protector môžete integrovať s platformou Bloomreach (predtým Exponea) Customer Data & Experience, alebo s akýmkoľvek verejným cloudom (AWS, Azure, GCP…).

Platforma ponúka centralizovanú službu pre anonymizáciu a deanonymizáciu rôznych typov osobných údajov. K dispozícii sú dve metódy:

  • tokenizácia
  • šifrovanie

Obe metódy zaisťujú, že osobné údaje sú v cloude anonymizované, zatiaľ čo systémy a komunikačné kanály spoločnosti pracujú so surovými dátami bez nutnosti úprav.

Doplnok prehliadača poskytuje oprávneným interným používateľom spoločnosti automatický preklad zašifrovaných dát do čitateľnej podoby.

Zákaznícke dáta alebo iné osobné údaje sú upravené do nečitateľnej podoby

Overené na veľkých objemoch dát (milióny záznamov)

Minimálny vplyv na užívateľov, žiadny na systémy

V súlade s architektúrou mikroslužieb

Tokenizácia alebo šifrovanie

Tokenizácia dát je proces nahradenia citlivého dátového prvku jeho ekvivalentom (tokénom), ktorý nemá žiadny vonkajší alebo zneužiteľný význam alebo hodnotu.

Token je odkaz (identifikátor), ktorý sa prostredníctvom tokenizačného systému mapuje späť na citlivé dáta.

Šifrovanie dát prevádza dáta do inej formy alebo kódu tak, aby ich mohli čítať iba osoby s prístupom k tajnému kľúču (dešifrovací kľúč) alebo heslu.

Výhody nástroja PII Data Protector

V prípade narušenia bezpečnosti zvonku nie je možné z pôvodnej hodnoty získať bez prístupu k tabuľkám tokenov alebo šifrovaciemu kľúču. Overené pri vysokých objemoch rádovo miliónov záznamov, riešenie podporuje dávkový aj transakčný tok dát. Má minimálny dopad na používateľa – k dispozícii je doplnok webového prehliadača, ktorý na strane klienta automaticky prevádza šifrované dáta do čitateľnej podoby. Nemá žiadny vplyv na interné systémy a komunikačné kanály spoločnosti. Je v súlade s architektúrou mikroslužieb.

PII Data Protector má grafické používateľské rozhranie pre manuálne šifrovanie a dešifrovanie dát.

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Martin Obetko
Managing Consultant