ESG

Všetky spoločnosti (nad 250 zamestnancov) sú povinné reportovať dáta týkajúce sa ESG.

Zaobstarajte si spoločensky zodpovednú firemnú stratégiu založenú na dátach ešte dnes. Získajte informácie, ktoré vám umožnia robiť informované rozhodnutia rešpektujúce hodnoty udržateľnosti.

Mám záujem

Pre akú firmu je naše riešenie ideálne

check_ikona

veľká firma alebo korporácia

check_ikona

má ESG report alebo sustainability report hotový (vlastnými silami alebo na základe spolupráce s konzultačnou firmou)

check_ikona

má ESG stratégiu, ktorú potrebuje podložiť kontinuálnym zberom, meraním a vizualizáciou dát

check_ikona

potrebuje mať dáta k dispozícii častejšie ako raz za rok – aby biznis mohol prijímať kvalifikované rozhodnutia k napĺňaniu vlastnej obchodnej stratégie

Ako na kontinuálny reporting pre biznisové rozhodnutia?

Úloha znie jasne: viac ako tisíc firiem v krajine musí začiatkom roku 2025, respektíve 2026 odovzdať prvý nefinančný report (ESG) za predchádzajúci rok.

 • Aké údaje majú zbierať?
 • Kam ich ukladať?
 • Kto z nich poskladá potrebné metriky a vygeneruje ESG report?
 • Budú ich automatizovane zbierať v priebehu celého roka alebo ručne raz ročne?

Ukážeme vám našu víziu kontinuálneho zberu a dostupnosti dát o firemnej udržateľnosti, ktorý bude zaujímať manažment, zákazníkov a investorov. Nech ide o uhlíkovú stopu, spotrebu vody, využívanie surovín, štruktúru riadenia a mnoho ďalšieho.

Stiahnuť záznam z ESG workshopu

ČO V PRAXI ZNAMENÁ ESG RÁMEC?

Rôzne organizácie vrátane vlád vytvárajú ESG rámce, ktoré sa zameriavajú na znižovanie znečistenia, otázky zdravia a bezpečnosti a firemnú filantropiu. To pomáha zainteresovaným stranám pochopiť, ako organizácia riadi príležitosti a riziká súvisiace s otázkami udržateľnosti.

AKO RIADIŤ RIZIKÁ SPOJENÉ S ESG FRAMEWORKOM?

Ide o pokročilý nástroj pre riadenie rizík zameraný na identifikáciu, hodnotenie a riešenie potenciálne škodlivých dopadov činnosti firmy na zamestnancov, miestne komunity a životné prostredie. Výpočet ratingu celkového hodnotenia firemných ESG rizík zahŕňa mieru nezvládnutého rizika pre každú významnú ESG tému.

AKO VYTVORIŤ ESG STRATÉGIU?

Stratégia ESG v konečnom dôsledku pomáha podporiť celkový rast a znížiť náklady. Uistite sa teda, že je vaša ESG stratégia prispôsobená presne pre vašu spoločnosť – dodržujte predpisy, zapojte prioritné zúčastnené strany, vytvorte plán a rámec pre implementáciu a vysvetľujte ciele.

Tri piliere ESG

ikona_red_outline1-78

Environment (Životné prostredie)

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Environmentálne témy vrátane napríklad toho, aké zdroje sa používajú (suroviny, emisie, úroveň inovácií).

ikona_red_outline1-79

Social (Sociálne)

Úroveň spoločenskej zodpovednosti

Zahŕňa napríklad hodnotenie pracovných podmienok, prístup k dodržiavaniu ľudských práv a vplyv výroby podniku na spoločnosť.

ikona_red_outline1-35

Governance (Správa)

Štandardy riadenia spoločnosti

Vnútorné kontroly a postupy (obvykle rôzne normy, napríklad ISO), zodpovednosť dodávateľov alebo vedenie spoločnosti ako celku.

...a ich prínos pre váš biznis

ikona_red_outline2-16

Podpora obchodu

 • Ľahko použiteľný nástroj pre každého zamestnanca alebo zákazníka
 • Zvýšenie businessu pomocou nástroja na výpočet business casov priamo na mieste
 • Možnosť prispôsobenia potrebám firmy
ikona_red_13

Plnenie ESG cieľov

 • ESG marketing a imidž spoločnosti založenej na reálnych aktivitách
 • Nevyhnutné pre zachovanie konkurencieschopnosti na trhu
ikona_red_outline1-21

Úspora nákladov

 • Úspora nákladov na FTE – nie je potrebný žiadny odborník na ESG
 • Úspora času – ľahko dostupné tvrdé dáta v reálnom čase
 • Menej chýb

Postavte sa výzvam s ESG frameworkom od Adastry

Získajte informácie, ktoré vám umožnia robiť informované rozhodnutia rešpektujúce hodnoty udržateľnosti.

. Poskytneme vám podrobný pohľad do ESG reportingu, pretože len ten má skutočný zmysel.

Nulové emisie

Zvyšujte efektivitu vlastnej prevádzky a spolupracujte s dodávateľmi a podporujte ich pri znižovaní ich ekologickej stopy.

Zmena preferencií

Nové príležitosti pre nové produkty, ktorých hlavným princípom je udržateľnosť a ktoré sú dodávané s plnou transparentnosťou.

Dlhodobé použitie

Cieľom je dlhodobé riešenie bez nutnosti zavádzať každý rok novú verziu.

Regulačný tlak

Regulátori budú aj naďalej rozširovať svoj dohľad nad emisiami CO2 a zaoberať sa vplyvmi, ktoré organizácie vyvíjajú na prírodné ekosystémy.

Dodávateľské reťazce

Krehkosť dodávateľských reťazcov sa prejavuje v súvislosti s globálnymi udalosťami, vrátane zmeny klímy. To predstavuje neviditeľné riziká, ktoré môžu mať na organizácie ničivé dopady.

Komplexné riešenie

Mať len rámec nemusí byť dostačujúce. Nevyhnutné je celkové riešenie „všetko v jednom“.

Ak máte k dispozícii všetky údaje o faktoroch ESG vo vašej spoločnosti a dodávateľskom reťazci, Adastra vám pomôže vyvinúť a implementovať komplexnú ESG stratégiu pre získavanie, zhromažďovanie, konsolidáciu a analýzu týchto dát za účelom dodržiavania predpisov, transparentnosti a riadenia rizík. Poskytneme vám podrobný pohľad do ESG reportingu, pretože len ten má skutočný zmysel.

Pozrite sa na záznam diskusie o digitalizácii

Panelová diskusia na tému Cirkulárna ekonomika a digitalizácia prebehla v sídle spoločnosti Adastra 21. júna 2022. Nasledovala po premietaní filmu Going Circular a vystúpili na nej Ondrej Vaněk z Blindspot Solutions a Cyril Klepek z Cyrklu, moderátorkou bola Soňa Jonášová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ktorý bol zároveň organizátorom tejto akcie.

Adastra je členom Českého cirkulárneho hotspotu, ktorý bol založený ako národná platforma pre zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do českých firiem.

Record, Report & Reduce

RECORD

Zbierajte a prepájajte dáta a výpočet vášho dopadu

 • Merajte a automaticky zbierajte všetky dostupné dáta – aj z fyzického sveta prostredníctvom senzorov IoT.
 • Centralizujte údaje zo všetkých interných aj externých zdrojov – master dáta, referenčné dáta a ďalšie
 • Zbúrajte dátové sily a použite dátový model pre všetky výpočty
 • Kalkulujte emisie napríklad oblasťami pôsobnosti (scopes)
 • Generujte presnejšie výsledky

REPORT

Zobrazujte analýzu dát a poznatkov, vizualizácie a zdieľanie výsledkov

 • Vizualizujte dopad v takmer reálnom čase – analýza „čo keby“
 • Sledujte výsledky v porovnaní s cieľmi
 • Získajte užitočné informácie pre maximalizáciu pokroku
 • Zdieľajte výsledky so zainteresovanými stranami a agentúrami

REDUCE

Urýchlite kroky na ceste k udržateľnosti

 • Stanovte si a sledujte ciele udržateľnosti
 • Vypracujte road mapy založené na dátach
 • Využívajte analytiku na zlepšenie činností v oblasti znižovania emisií
 • Pripomeňte si základné princípy a presadzujte trvalé zmeny

Čo získate s riešením od Adastry

Adastra integruje dáta z viacerých zdrojov, aby zákazníkom poskytla lepší prehľad o dopadoch ich činnosti a rizikách ESG tak, aby splnili regulačné požiadavky a robili lepšie rozhodnutia pre udržateľnú budúcnosť.

Plne integrované dáta do modelu

Model obsahuje vzorce a prepája sa s konkrétnym emisným faktorom na základe scenára.

Knižnicu, model faktorového mapovania, profil

Knižnica obsahuje emisné faktory a mapovanie faktorov pre určité obdobie. Mapovanie faktorov spája faktor s konkrétnymi referenčnými údajmi na základe konkrétneho dátového vzorca.

Prispôsobené reporty, prehľady, základ pre ďalšiu optimalizáciu vašej stopy

Výsledkom je prepojenie modelu s dátami o činnosti a výpočet emisie vzniknutej v jej dôsledku.

Naše riešenia

CO2 optimalizácia

Adastra má skúsenosti s riadením úrovne emisií CO2 v krátkodobom aj dlhodobom horizonte prostredníctvom analýzy obchodnej situácie, výpočtu možných scenárov a dodania softvéru na mieru.

VIAC

Optikon

Riešenie Optikon na báze AI platformy Optimus využíva pokročilé algoritmy pre automatizáciu a optimalizáciu širokej škály procesov vo veľkých prevádzkach. Riešenie je plne prispôsobiteľné konkrétnym potrebám vášho biznisu a ponúka skorú návratnosť investícií – už do 1 roka od implementácie.

VIAC

Partnerstvá

Naša odbornosť spočíva v tom, že pomáhame klientom využívať ich dáta na získanie potrebnej hodnoty. Uvedomujeme si, že žiadne dve organizácie nemajú úplne rovnaké požiadavky a naši odborníci sa dobre orientujú v rôznych technických platformách a riešeniach.

VIAC

Planning, budgeting, forecasting

Týždne až mesiace – tak dlho trvá mnohým firmám príprava pravidelných výstupov plánovania. Dajte zbohom peklu excelových tabuliek a plánujte stratégie a ekonomické ciele firmy efektívnejšie a o polovicu rýchlejšie. Bez chýb a s nižšími nákladmi.

VIAC

Smart & Sustainable Pallet

Týždne až mesiace – tak dlho trvá mnohým firmám príprava pravidelných výstupov plánovania. Dajte zbohom peklu excelových tabuliek a plánujte stratégie a ekonomické ciele firmy efektívnejšie a o polovicu rýchlejšie. Bez chýb a s nižšími nákladmi.

VIAC

e-Fleet – nástroj na optimalizáciu zloženia vozového parku a splnenie požiadaviek na emisie CO2

e-fleet je softvérový nástroj, ktorý optimalizuje zloženie vozového parku na základe parametrov ESG, finančnej a technickej dostupnosti nabíjania.

e-fleet vypočíta optimálne zloženie vozového parku na základe vašich potrieb alebo potrieb vášho klienta.

Ako e-Fleet funguje:

 • vyberte si ľubovoľný typ vozidla zo zoznamu možností
 • zobrazte počet elektromobilov, OPEX, CAPEX a uhlíkové emisie
 • zmeňte svoj výber a pozrite sa na výsledky OPEX, CAPEX a emisií CO2
 • vypočítajte optimálne zloženie vozového parku

Z prípadových štúdií

What-if analýza

Analyzujte súčasnú situáciu aj vývoj budúcich krokov. Dokáže napríklad zodpovedať nasledujúce otázky:

 • Ak chceme dosiahnuť priemernú produkciu CO2 na automobil a kilometer 120,4 gramu a nákladov na kilometer 1 euro, aký je počet elektromobilov a akých elektrických modelov?
 •  Ak chceme kúpiť 50 vozidiel Nissan LEAF, koľko nástenných boxov a s akými parametrami musíme nainštalovať? Musíme zmeniť príkon? Mali by sme si namiesto toho kúpiť Hyundai Ioniq? Mali by sme kúpiť menej vozidiel Enyaq?
 • Ak máme vo vozovom parku 30 vozidiel Honda Accord TDi, aké vozidlá by sme mali kúpiť nabudúce, aby sme splnili naše ciele v oblasti spotreby CO2?

 

Spočítajte si ideálne zloženie vozového parku vrátane elektromobilov

 • Zistite, koľko elektromobilov a aké modely je možné kúpiť a udržiavať.
 • Zadajte vaše existujúce a teoretické parametre (počet vozňov, požiadavky na využitie vozňov) a parametre budovy.
 • Overte si, aké parametre elektrickej energie musí mať vaša budova, aby ste mohli udržiavať požadované množstvo a typ elektromobilov.

Monitoring toku odpadu

Komplexné riešenie optimalizácie materiálových tokov na splnenie ESG parametrov

Trend analysis
Analýza vývoja v cirkularite jednotlivých materiálov, analýza substitúcie recyklátmi a analýza posunu v cirkulárnej pyramíde.

 

Anomaly detection
Detekcia anomálnych hodnôt v materiálových tokoch, drill-down na pochopenie anomálie a jej vysvetlenie.

 

Prediction
Predikcia vývoja materiálových tokov a dosiahnutie okrajových podmienok (napríklad kapacity skladovacích priestorov).

Optimalizácia toku odpadu

 1. Optimalizácia skladovacích priestorov
 2. Optimalizácia materiálového toku vzhľadom k ESG indikátorom
 3. Optimalizácia predaja/nákupu na Cyrkl či iných trhoviskách
 4. Optimalizácia zvozu odpadov a what-if analýza pre rokovania s odvozcami odpadu

Nabízíme end-to-end řešení

 1. Porozumenieaktuálnemu stavu monitoringu odpadu
 2. Draft cieľového stavu a navrhnutie metrík úspechu
 3. Návrh krokov implementácie na dátovej, reportingovej a analytickej úrovni
 4. Realizácia celého riešenia

Partnerstvá

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

David Kaláb
Ředitel divize Government, Utility & Insurance