Poisťovníctvo

Poistite si rast kvalitnou digitalizáciou: automatizujte všetko od podpisu zmluvy až po odhaľovanie poistných podvodov. Za zlomok času, pri zachovaní kontinuity prevádzky a kvality dát.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Ako vyhrať závody v digitalizácii a automatizácii poisťovní

Pokiaľ niekto dnes výrazne profituje z moderných technológií, AI a automatizácie, sú to bezpochyby poisťovne

Dáta klientov spracováva Cloud, vybavenie likvidáciou je efektívnejšie, customer journey kvalitnejšie a AI pomáha odhaliť poistné podvody.

Adastra takéto riešenia dodáva mnohým poisťovniam na slovenskom trhu aj ich nadnárodným materským spoločnostiam.

 • hladká migrácia dát
 • automatizácia vo fraud/risk manažmente
 • auditovateľnosť
 • rýchly dátový sklad
 • reporting na mieru
 • úspora pracovných úväzkov (zákaznícka podpora)
 • omni-channel customer journey (prepojenie cesty od vyhľadávača cez
 • komunikáciu klienta s call centrom – až po dojednanie produktu)
 • maximálny konverzný pomer webu
 • automatizovaná detekcia chýb
 • nasadenie nových riešení už za 3 mesiace

6x

rýchlejší dátový sklad

80 %

prichádzajúcich e-mailov vyriešených automaticky

o 90 %

rýchlejšia identifikácia a riešenie problémov

10 FTE

úspora

Fraud & risk management

Na čistých dátach rizikové konanie odhalíte najrýchlejšie

S rastúcim počtom zákazníkov a poistných zmlúv (a s tým súvisiacimi dátovými objemami) rastie potreba poisťovní pracovať s presnými údajmi. Pretože práve čisté, konsolidované a unifikované zákaznícke dáta vedú k efektívnemu risk manažmentu, ktorý uvoľní ruky analytikom vo vašom operations oddelení.

Náš klient teraz dokáže ešte efektívnejšie a presnejšie identifikovať podozrenie na podvodné konanie občanov aj podnikateľov. To vo svojom dôsledku viedlo k vylepšeniu celkovej finančnej bilancie, pretože sa tým výrazne zredukovalo vyplácanie neoprávneného poistného plnenia.

 • unifikace
 • mastering
 • referenčné dáta
 • presnejšie informácie pre Fraud Management
 • vizualizácia väzieb medzi jednotlivými entitami
 • jednotné úložisko
 • základ riešenia GDPR
Detekcia fraudov pomocou AI
„Po implementácii technologického riešenia Ataccama MDC do procesu spracovania dát na analytické účely sa nám veľmi výrazne znížil počet false positive nálezov podozrivého jednania. Analytický tím sa vďaka tomu môže oveľa podrobnejšie zaoberať podozrivými udalosťami. Úspešnosť pri dokazovaní podvodného konania sa zvýšila.”
Vojtěch Stavný, Vedúci bezpečnostného odboruKooperativa

Dátový sklad

Spracujte dáta až 6x rýchlejšie ako konkurencia

Potrebujete optimalizovať lokálny dátový sklad alebo preniesť dáta z rôznych úložísk na jeden centrálny sklad materskej spoločnosti?

Mať všetky potrebné komponenty (BWF, ETL, DWH, OLAP, reporting) na jednom mieste a zaistiť auditovateľnosť?

S Adastrou môžete mať kompletný finančný dátový sklad a reporting v rade jednotiek mesiacov.

Vychádzame vždy z detailnej biznisovej analýzy (core business, financie, controlling), skúseností zo zahraničných trhov a vašich unikátnych technických požiadaviek.

A to pri zachovaní kontinuity prevádzky.

Rýchle dátové sklady

Marketingová automatizácia

Modely spracovania prirodzeného jazyka dokážeme (s pomocou vašich dát) „vytrénovať“ tak, že dokážu identifikovať užitočné informácie a definovať šablóny pre automatické odpovede na prichádzajúce e-maily.

Vyriešte až 80 % prichádzajúcich správ automaticky

Naše riešenie je okamžite funkčné a pokrýva všetky potreby omni-channel marketingu.

Získate tak kompletný profil zákazníka so všetkými interakciami, vrátane tých zo sociálnych médií.

Môžete tak ľahko vytvárať segmentácie na základe ľubovoľných dát (udalostí, atribútov a metrík) a na ich základe spúšťať presnejšie kampane; zobraziť užívateľovi banner s konkrétnou grafikou aj oznámením, personalizujete web a zvýšite tak mieru kliknutí.

 • web tracking a personalizácia bannerových kampaní
 • DMP/remarketing
 • úspora 10 pracovných úväzkov
 • nižšie zaťaženie pracovníkov zákazníckej podpory
 • nasadenie skriptov – bez problémov za 3 dni
 • lepší proces udržania klienta, prevencia odlivu klientov

Aplikačný monitoring

Identifikujte a riešte problémy aplikácií o 90 % rýchlejšie

Pre našich klientov z radov tuzemských i nadnárodných poisťovní zaisťujeme skutočne end-to-end aplikačný monitoring. A to vrátane klientskej zóny na kľúč a aplikácií pre obchodných zástupcov.

Získate kompletný vhľad do kritických aplikácií a digitálneho užívateľského zážitku. Vďaka AI navyše budete môcť rýchlo a ľahko rozhodnúť o potrebných opatreniach.

Zaškolenie, správu aplikácií, ďalšie implementácie a vývoj nových prvkov nechajte na nás.

 • vyšší konverzný pomer webu o 2,7%
 • vyšší open rate newsletteru
 • automatizovaná detekcia problémov – väčšina ťažkostí je zachytená už počas vývoja a testovania

Vytvorili sme portál s kalkulačkou pre klientov so šikovnou administráciou, ktorá ponúka redaktorom správne kľúčové slová. Zároveň sa učia, ako ich používať, takže je optimalizovaný pre SEO.

Aplikačný monitoring Dynatrace

Naše prípadové štúdie

Poisťovňa Dôvera: Znížili sme reakčný čas pri riešení problémov a zefektívnili prevádzku aplikácií pomocou aplikačného monitoringu Dynatrace

Vedieť o problémoch s aplikáciami skôr, než vás na ne upozorní nespokojný klient? Presne s tým pomohol zdravotnej poisťovni Dôvera a.s. aplikačný monitoring Dynatrace. Poisťovňa vďaka nemu výrazne zlepšila zákaznícku skúsenosť svojich poistencov.

V prípade výpadkov v aplikáciách poisťovne rýchlo identifikujú problém a zistia, koľkých užívateľov sa týka.

Na problém sú schopní okamžite reagovať - znížia tak reakčnú dobu na minimum.

Dynatrace poskytuje kvalitný reporting všetkých incidentov.

Read more

Kooperativa sa aj vďaka unifikácii dát zavedenej spoločnosťami Adastra a Deloitte pripravila na GDPR

Snáď žiadna veľká spoločnosť nepochybuje o obrovských benefitoch čistých, konsolidovaných a unifikovaných zákazníckych dát pre svoj biznis (pri komunikácii so zákazníkmi aj v rámci...

Read more

Zdravotná poisťovňa Dôvera sa v spolupráci s Adastrou rozhodla pre riešenie Qlik Sense

Dôvera si vybrala moderný prístup k Business Intelligence, spoločne s Adastrou a partnerom Qlik sa vydala cestou self-service BI s nástrojom Qlik Sense.

Read more

Radi sa s vami nezáväzne stretneme