Jednotný lead management 

Pretvorte leady v objednávky a predajte násobne viac. Vďaka jednotnému Lead Managementu navyše skrátite realizáciu kampaní až na desatinu.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Znížiť náklady na zisk nových zákazníkov

... a v maximálnej možnej miere pracovať s existujúcimi klientmi. To sú hlavné ciele jednotného lead manažmentu, s ktorým Adastra pomáha firmám po celej Európe. Klienti vďaka tomu skrátili čas na realizáciu kampaní o 90%!

Zvýšte efektivitu práce s leadmi

 • Zvýšenie efektivity – efektívna práca s leadmi
 • Maximalizácia customer lifetime value a hodnoty leadu
 • Zvýšenie konverzie aj akvizície nových zákazníkov klienta
 • Zlepšenie customer experience
 • Zvýšenie lojality zákazníkov vďaka jednotnej komunikácii

Omnichannel komunikácia = online aj offline musí byť v súlade

Omnichannel marketing prepája online a offline stratégie. Ide o jednotnú komunikáciu s existujúcimi zákazníkmi prostredníctvom viacerých kanálov, a to tak, aby bol ich zákaznícky zážitok konzistentný.

Firmy ho využívajú pre maximálne využitie viacerých paralelných predajných alebo komunikačných kanálov, najčastejšie s cieľom zlepšiť užívateľskú aj zákaznícku skúsenosť (customer a user experience).

Ako vybrať ideálny nástroj pre lead management?

Softvér pre lead management (správu potenciálnych zákazníkov) pomáha organizáciám kvalifikovať prichádzajúcich potenciálnych zákazníkov, analyzovať ich a starať sa o nich tak, aby ich bolo možné premeniť na nové obchodné príležitosti.

V typickom predajnom procese vstupujú do systému pre správu leadov potenciálni zákazníci z rôznych kanálov a potenciálni zákazníci pripravení na predaj sú prevedení na obchody.

15 rokov

skúseností s implementáciou riešení

o 90 %

skrátenie času na kampane

Rozdiel medzi omnichannel a multichannel komunikáciou

Zatiaľ čo pri omnichannel je zákazník oslovovaný rôznymi komunikačnými kanálmi, ktoré sú navzájom previazané, tak v prípade multichannel prichádza do kontaktu s každým jednotlivým kanálom oddelene.

Multichannel stratégia

Predstavuje schopnosť komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi na rôznych platformách individuálne. Zameriava sa tak na jednotlivé časti omnichannel marketingu.

Omnichannel marketing

Zameriava sa naopak na akciu zákazníka ako na jeden komplexný a konzistentný zážitok, ktorý sa odohráva na viacerých kanáloch súčasne.

Jednotný lead management od Adastry

End-to-end riešenie vrátane optimalizácie

 • Implementácia lead riešení
 • Processing eventov
 • Konsolidácia leadov
 • Lead management – customer journey
 • Správa a retargeting leadov online
 • Microtargeting
 • Lifecycle campaign management
 • AI
 • Pokročilé dátové modely pre optimalizáciu lead managementu

Business aj technický partner

Jednotný lead management Adastra navrhuje nielen po business stránke, ale vďaka technológiám je schopná zastrešiť aj kompletnú realizáciu

Viac ako 15 rokov skúseností

V oblasti jednotného lead manažmentu Adastra pomáha firmám v Európe už viac ako 15 rokov.

Jednoduchá implementácia a rýchle dodanie

Pracujeme s existujúcim technickým prostredím klienta, v ktorom sa vieme dobre zorientovať.

Adastra maximalizuje všetky tri metriky jednotného lead manažmentu

Ako funguje jednotný lead management?

Leadom rozumieme kontakt (napr. Email, telefónne číslo…), ktorý obohacujeme o sadu informácií a udalostí (eventy) s cieľom vytvoriť cielenú ponuku na oslovenie nového či existujúceho zákazníka.

Oslovenie s ponukou prebieha cez asistované kanály (napríklad call centrá, predajne, obchodníkov…) alebo digitálne kanály (online, aplikácie, emaily a pod.)

Neoddeliteľnou súčasťou komunikácie je informácia o pripravenej ponuke a Call to action, ktorá zodpovedá konkrétnemu komunikačnému kanálu.

Lead je následne spracovávaný asistovanými kanálmi a automaticky prepájaný s objednávkami.

Všetky informácie získané v priebehu životného cyklu leadu zaznamenávame v reálnom čase a jednotnom reportovacom prostredí.

Vyspelosť firiem z pohľadu Lead managementu

Čtyři hlavní fáze procesu lead managementu

 • Zistite, čo neviete. Začnite auditom.

 

 • Získajte podporu manažmentu.

 

 • Stanovte si priority implementácie.

 

 • Riaďte a spravujte zmeny

Výhody lead managementu v praxi

Ako pomáha Adastra s efektívnou správou vašich leadov?

 1. získame lead
 2. obohatíme ho o dôležité dáta
 3. sledujeme jeho vývoj
 4. kvalifikujeme ho
 5. distribujeme ho ďalej smerom k biznisu
 6. o lead sa treba starať po celú jeho životnosť „end to end“

Rýchla a efektívna konverzia leadov do objednávky

 • umožňuje správu leadov v reálnom čase – rýchlejšie a presnejšie reakcie
 • buduje zákaznícku bázu
 • naprieč kanálmi zvyšuje celkovú konverziu leadov do objednávok
 • vďaka novým „follow-up“ scenárom zdvojnásobuje počet lídov spracovaných online
 • poskytuje natívnu podporu potenciálnych aj existujúcich klientov z jedného prostredia
 • optimalizuje predajné kanály pre lepšiu interakciu s potenciálnymi zákazníkmi
 • vďaka rýchlejšej a presnejšej reakcii zvyšuje konverziu leadov do objednávok
 • výpočtom hodnoty leadu a jeho prioritizáciou dokáže navýšiť hodnotu objednávok
 • poskytuje nevyhnutné dáta pre omni-channel marketing kampane
 • eliminácia duplicít, fraudov a nevyžiadaných ponúk – znižuje sa počet “nechcených” kontaktov
 • Umožňuje zjednotenie leadov a reportingových nástrojov

Kvalifikácia leadov: Ako zákazníka čo najefektívnejšie osloviť?

 • kvalitu a prioritu leadov ovplyvňujú rôzne prístupy – napríklad podľa bonity klienta, zdroja eventu a pod.
 • príklad z praxe: Lead generovaný z pobočky bankových inštitúcií môže byť dôležitejší ako webový insight a zákazník očakáva spätný kontakt do 24 hodín
 • v praxi pomáhajú jednotnému lead manažmentu aj predikčné modely
 • zákazníkovi poskytujú podporu pri rozhodovaní
 • predikčné modely pre sekundárne komunikačné kanály (ako sú napríklad SMS, Email, web) generujú pravdepodobnosť reakcie a komunikácie cez zvolený kanál
 • pri routovaní leadu tieto modely pomáhajú pre tvorbu scenára, ktorý určí, ako zákazníka čo najefektívnejšie osloviť, ktorý zvoliť komunikačný kanál.
 • kontrola marketingových súhlasov (s prihliadnutím na špecifikáciu rozdielnych cieľových skupín)
 • kontrola blacklistov
 • kontrola fraudov

Životný cyklus leadov = o leady sa treba neustále starať

Životný cyklus leadov je v podstate celý proces, pri ktorom sú leady vyhodnocované, segmentované, kvalifikované a dostávajú sa k vášmu predajnému tímu. Tento proces začína v okamihu, keď sa potenciálny zákazník zapojí do vášho webu, až do okamihu, keď sa z neho stane predajná príležitosť kvalifikovaná na predaj.

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Marius Maslo
CEO Adastra Slovakia