.

Pomáhame vám dostať z biznisu to najlepšie

O Adastre

Adastra je medzinárodná konzultačná spoločnosť, ktorá dodáva funkčné odvetvové riešenia uľahčujúce transformáciu do digitálnej éry. Od svojho vzniku v roku 2000 sa zameriava na spracovanie dát, ich analýzu a budovanie dátových skladov. Dáta stoja aj naďalej v centre všetkých aktivít firmy.Hlavné kompetencie sa postupne rozšírili o oblasti internetu vecí (IoT), big data, umelej inteligencie a vývoja mobilných aplikácií.Cieľom spoločnosti je prostredníctvom inteligentných dátových riešení prispievať k rozvoju biznisu zákazníkov. Medzi nich patria popredné globálne i lokálne spoločnosti z oblasti financií a bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií, obchodu, automobilového priemyslu a z mnohých ďalších oblastí vrátane štátnej správy. 


Management

Management team Adastra Slovakia

Marius Maslo

CEO Adastra Slovakia

Branislav Dugas

Division director

Ľubomír Maslík

Division director

Ľuboš Mačuha

Division director

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international

Tomáš Synek

Business development director

Martin Ciesar

Chief Financial Officer

Petronela Schniererová

HR & Marketing Manager

Management team Adastra Group

Jan Mrázek

Co-founder & Member of the Board

Jan Červinka

Co-founder & Member of the Board

Petr Jech

Co-founder & Member of the Board

Ocenenia

<p>Spoločnosť Aon (Aon Hewitt), svetový líder v&nbsp;oblasti ľudských zdrojov, vyhlásila 27.&nbsp;februára 2019&nbsp;<a href="http://www.bestemployers.sk/vitazi/aon-best-employers-slovensko-2018/">víťazov štrnásteho&nbsp;ročníka štúdie Aon Best Employers&nbsp;&ndash; najlepších zamestnávateľov Slovenska</a>.<br />
Do štúdie sa v&nbsp;priebehu roka 2018&nbsp;zapojilo niekoľko desiatok spoločností&nbsp;z&nbsp;rôznych odvetví.&nbsp;<br />
ADASTRA SLOVAKIA&nbsp;dosi&shy;ahla&nbsp;výsledky, ktoré nás pri porovnaní so slovenskými benchmarkami&nbsp;u&shy;robili jedným z&nbsp;<strong>najlepších zamestnávateľov</strong> s&nbsp;výnimočnou mieru motivovanosti svojich zamestnancov, dôveryhodným vedením, kultúrou vysokej výkonnosti a&nbsp;atraktívnosťou zamestnávateľa.</p>

Adastra Slovakia – AON Best Employers 2018

Spoločnosť Aon (Aon Hewitt), svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, vyhlásila 27. februára 2019 víťazov štrnásteho ročníka štúdie Aon Best Employers – najlepších zamestnávateľov Slovenska.
Do štúdie sa v priebehu roka 2018 zapojilo niekoľko desiatok spoločností z rôznych odvetví. 
ADASTRA SLOVAKIA dosi­ahla výsledky, ktoré nás pri porovnaní so slovenskými benchmarkami u­robili jedným z najlepších zamestnávateľov s výnimočnou mieru motivovanosti svojich zamestnancov, dôveryhodným vedením, kultúrou vysokej výkonnosti a atraktívnosťou zamestnávateľa.

<p><a href="http://www.bestemployers.sk/vitazi/aon-best-employers-slovensko-2017/">Adastra opäť obhájila prestížne ocenienie Aon Best Employers</a>.<br />
V&nbsp;roku 2017&nbsp;Aon organizoval už 13.&nbsp;ročník štúdie na Slovensku. Bolo analyzovaných&nbsp; 52&nbsp;spoločností&nbsp;na základe objektívneho merania podľa výsledkou za 4&nbsp;hlavné indexy:​</p>

<ul>
	<li>motivovanosť,</li>
	<li>dôveryhodného vedenia ľudí,</li>
	<li>kultúry vysokej výkonnosti,</li>
	<li>atraktivity zamestnávateľa.</li>
</ul>

<p>V&nbsp;rámci prieskumu Aon Best Employers sa meria okrem spomínaných 4&nbsp;indexov i&nbsp;spokojnosť zamestnancov v&nbsp;14&nbsp;oblastiach pracovného života, ktoré motivovanosť ovplyvňujú. Medzi nimi sú napriklad práca s&nbsp;talentmi, rovnováha pracovnáho a súkromného života, riadenie pracovného výkonu a spolupráca.</p>

Adastra Slovakia – AON Best Employers 2017

Adastra opäť obhájila prestížne ocenienie Aon Best Employers.
V roku 2017 Aon organizoval už 13. ročník štúdie na Slovensku. Bolo analyzovaných  52 spoločností na základe objektívneho merania podľa výsledkou za 4 hlavné indexy:​

  • motivovanosť,
  • dôveryhodného vedenia ľudí,
  • kultúry vysokej výkonnosti,
  • atraktivity zamestnávateľa.

V rámci prieskumu Aon Best Employers sa meria okrem spomínaných 4 indexov i spokojnosť zamestnancov v 14 oblastiach pracovného života, ktoré motivovanosť ovplyvňujú. Medzi nimi sú napriklad práca s talentmi, rovnováha pracovnáho a súkromného života, riadenie pracovného výkonu a spolupráca.

<p>Adastra získala prestižní ocenění ČESKÝCH&nbsp;100 NEJLEPŠÍCH. V oborové kategorii Informační a komunikační technologie se zařadila po bok společností, které měly v roce 2020 bezprostřední dopad na životní úroveň obyvatel ČR.</p>

ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH

Adastra získala prestižní ocenění ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. V oborové kategorii Informační a komunikační technologie se zařadila po bok společností, které měly v roce 2020 bezprostřední dopad na životní úroveň obyvatel ČR.

<p>Zapojili sme sa do prieskumu spokojnosti zamestnancov s&nbsp;pomocou prestížnej štúdie &bdquo;AON Best Employers&ldquo; a získali&nbsp;sme ocenenie <a href="http://www.bestemployers.sk/vitazi/aon-best-employers-slovensko-2016/"><strong>AON Best Employers 2016&nbsp;v&nbsp;Kategórii malé a stredné spoločnosti</strong></a>.</p>

Adastra Slovakia – AON Best Employers 2016

Zapojili sme sa do prieskumu spokojnosti zamestnancov s pomocou prestížnej štúdie „AON Best Employers“ a získali sme ocenenie AON Best Employers 2016 v Kategórii malé a stredné spoločnosti.

<p>I v&nbsp;roce 2019 se Adastra zařadila do první&nbsp;desítky v&nbsp;přehledu TOP 100 ICT společností&nbsp;v&nbsp;ČR, který&nbsp;každoročně&nbsp;sestavuje magazín CIO Business World. Patří&nbsp;nám 10. příčka.</p>

TOP100 ICT firem za 2019

I v roce 2019 se Adastra zařadila do první desítky v přehledu TOP 100 ICT společností v ČR, který každoročně sestavuje magazín CIO Business World. Patří nám 10. příčka.

<p>Adastra obsadila 9.&nbsp;miesto v&nbsp;rebríčku CIO&nbsp;<strong>TOP 100&nbsp;ICT firiem&nbsp;v&nbsp;Českej republike</strong>&nbsp;za rok 2015, ktorý je&nbsp;každoročne zostavovaný spoločnosťou IDG&nbsp;Czech.</p>

TOP 100

Adastra obsadila 9. miesto v rebríčku CIO TOP 100 ICT firiem v Českej republike za rok 2015, ktorý je každoročne zostavovaný spoločnosťou IDG Czech.

<p>Adastra obsadila 19.&nbsp;miesto v&nbsp;rebríčku CIO TOP 100&nbsp;ICT firiem Českej republiky za rok 2014, ktorý je každoročne zostavovaný spoločnosťou IDG&nbsp;Czech.</p>

TOP 100 2014

Adastra obsadila 19. miesto v rebríčku CIO TOP 100 ICT firiem Českej republiky za rok 2014, ktorý je každoročne zostavovaný spoločnosťou IDG Czech.

<p>Adastra v&nbsp;rámci prestížnej európskej súťaže European Business Awards 2012/2013 získala titul&nbsp;&bdquo;<strong>National Champion</strong>&ldquo;.</p>

European Business Awards 2012/2013

Adastra v rámci prestížnej európskej súťaže European Business Awards 2012/2013 získala titul „National Champion“.

<p>Adastra sa stala držiteľom ceny<strong>&nbsp;VIA BONA 2012</strong>&nbsp;v&nbsp;kategórii &bdquo;Otváranie nových ciest&ldquo;. Ceny Via Bona za individuálnu a firemnú filantropiu udeľuje nadácia VIA spoločne s&nbsp;nadáciou THE KELLNER FAMILY FOUNDATION v&nbsp;spolupráci s&nbsp;veľvyslanectvom USA. Adastra bola ocenená ako hlavný partner kempane &bdquo;Nebojme sa zbytočne&ldquo; občianskeho združenia &bdquo;Cesta domov&ldquo;, ktorá sa zaoberá komplexnou pomocou umierajúcim a ich rodinám.</p>

Via Bona 2012

Adastra sa stala držiteľom ceny VIA BONA 2012 v kategórii „Otváranie nových ciest“. Ceny Via Bona za individuálnu a firemnú filantropiu udeľuje nadácia VIA spoločne s nadáciou THE KELLNER FAMILY FOUNDATION v spolupráci s veľvyslanectvom USA. Adastra bola ocenená ako hlavný partner kempane „Nebojme sa zbytočne“ občianskeho združenia „Cesta domov“, ktorá sa zaoberá komplexnou pomocou umierajúcim a ich rodinám.

<p>Adastra je držiteľom&nbsp;<strong>cer&shy;tifikácie ISO 9001:2009</strong>. Certifikáciu a príslušné audity vykonáva spoločnosť United Registrar of Systems Ltd&nbsp;(URS).</p>

ISO 9001:2009

Adastra je držiteľom cer­tifikácie ISO 9001:2009. Certifikáciu a príslušné audity vykonáva spoločnosť United Registrar of Systems Ltd (URS).

<p>Spoločnosť Adastra získala<strong>&nbsp;certifikát ISO 27001:2005&nbsp;</strong>ako osvedčenie Manažmentu systému ochrany informácií (Information Security Management System&nbsp;&ndash; ISMS). Certifikáciu vykonáva spoločnosť United Registrar of Systems Ltd&nbsp;(URS).</p>

ISO 27001:2005

Spoločnosť Adastra získala certifikát ISO 27001:2005 ako osvedčenie Manažmentu systému ochrany informácií (Information Security Management System – ISMS). Certifikáciu vykonáva spoločnosť United Registrar of Systems Ltd (URS).

<p>Adastra je držiteľom&nbsp;<strong>cer&shy;tifikátu ISO 20000&ndash;1:2011</strong>&nbsp;ako osvedčenie o&nbsp;Systéme manažmentu služieb IT v&nbsp;odbore činností: poskytovanie prevádzkovej podpory, údržby a zaistenie prevádzky IS/IT. Certifikáciu a príslušné audity vykonáva spoločnosť United Register of Systems Ltd&nbsp;(URS).</p>

ISO 20000–1:2011

Adastra je držiteľom cer­tifikátu ISO 20000–1:2011 ako osvedčenie o Systéme manažmentu služieb IT v odbore činností: poskytovanie prevádzkovej podpory, údržby a zaistenie prevádzky IS/IT. Certifikáciu a príslušné audity vykonáva spoločnosť United Register of Systems Ltd (URS).

<p>Adastra sa stala certifikovaným dodávateľom riešení pre automobilový priemysel vďaka certifikácii TISAX.</p>

<p>TISAX&nbsp;je štandard definujúci požiadavky ohľadom informačnej bezpečnosti.</p>

TISAX

Adastra sa stala certifikovaným dodávateľom riešení pre automobilový priemysel vďaka certifikácii TISAX.

TISAX je štandard definujúci požiadavky ohľadom informačnej bezpečnosti.

Podporujeme

Tých, ktorí to potrebujú

<p>Ako spoločnosť Adastra sme darovali 2 %. Nechali sme si poradiť od našich Adastranov a nakoniec sme sa rozhodli naše 2% rozdeliť medzi tieto tri inštitúcie.</p>

<ul>
	<li>Brána do života&nbsp;<a href="http://branadozivota.sk/">http://branadozivota.sk/</a></li>
	<li>Centrum návrat&nbsp;<a href="https://www.navrat.sk/">https://www.navrat.sk/</a></li>
	<li>Cesta von&nbsp;<a href="https://cestavon.sk/">https://cestavon.sk/</a></li>
</ul>

<p>Veríme, že sme pomohli tam, kde bolo treba.</p>

2 % z daní

Ako spoločnosť Adastra sme darovali 2 %. Nechali sme si poradiť od našich Adastranov a nakoniec sme sa rozhodli naše 2% rozdeliť medzi tieto tri inštitúcie.

Veríme, že sme pomohli tam, kde bolo treba.

<p>Adastra pomáha dobrým veciam počas celého roka. Naše&nbsp;2% z daní putovali na obnovu starej školskej jedálne, ktorá bude slúžiť ako nízkoprahové komunitné centrum v Rači časť Krasňany&nbsp;V tomto centre budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity, zmysluplne tráviť svoj voľný čas&nbsp;&nbsp;Ďakujeme, že sme sa mohli podieľať na budovaní tohto projektu&nbsp;Stará jedáleň</p>

<p><a href="http://starajedalen.sk/">http://starajedalen.sk/</a></p>

Stará jedáleň

Adastra pomáha dobrým veciam počas celého roka. Naše 2% z daní putovali na obnovu starej školskej jedálne, ktorá bude slúžiť ako nízkoprahové komunitné centrum v Rači časť Krasňany V tomto centre budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity, zmysluplne tráviť svoj voľný čas  Ďakujeme, že sme sa mohli podieľať na budovaní tohto projektu Stará jedáleň

http://starajedalen.sk/

<p>Tak ako starší súrodenec pomáha tomu mladšiemu prekonávať všetky nástrahy života, tak my ako silná firma pomáhame tým slabším. Pomocnú ruku sme podali žiakom zo špeciálnej základnej školy v&nbsp;Dolnom Kubíne.&nbsp;</p>

<p><a href="https://specialnazsdk.edupage.org/">Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím (edupage.org)</a></p>

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Tak ako starší súrodenec pomáha tomu mladšiemu prekonávať všetky nástrahy života, tak my ako silná firma pomáhame tým slabším. Pomocnú ruku sme podali žiakom zo špeciálnej základnej školy v Dolnom Kubíne. 

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím (edupage.org)

Adastra Code of Conduct

adastra_code_of_conduct.pdf (438.8kb)

Stiahnuť PDF

ADASTRA Corporate Social Responsibility Principles

ADASTRA Corporate Social Responsibility Principles (283.8kb)

Stiahnuť PDF