Dátová
analytika

Získajte konkurenčnú výhodu ukrytú vo vašich dátach. Vďaka inovatívnej analýze ľahko premeníte dáta na užitočné informácie.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Vodafone_logo_colour

Analýza dát pre lepšie marketingové a predajné stratégie

Firmy naprieč odvetviami získavajú náskok proti konkurencii využitím dátovej analytiky a vizualizácie. Adastra vám pomôže nielen so získavaním relevantných dát. Ale aj s ich bezpečným ukladaním a analýzou. Naše riešenia z oblasti reportingu, data science a produkty pre dátovú analýzu patria k absolútnej špičke na trhu.

Presné dáta

Včasné a neskreslené informácie, ktoré umožňujú ľahko premeniť dáta na efektívne opatrenia.

Variablita a bezpečnosť

Bezpečné využitie dát pre základnú, pokročilú/prediktívnu analytiku a modelovanie.

Jednoduchá kontrola a správa

Dáta prístupné z jedného prívetivého užívateľského rozhrania, s rôznymi úrovňami riadenia.

Riešenie na mieru

Vizualizácia trendov, vzťahov vrátane možnosti tvorby vlastných riešení (self-servise BI).

Integrácia dát

Komplexný pohľad na problematiku vďaka integrácii dátových zdrojov.

Prehľadný reporting

Operatívny reporting na mieru a na báze vlastných kritérií pre notifikácie.

Business Intelligence (BI)

Každý užívateľ získa potrebné informácie včas, v prehľadnom formáte a na akomkoľvek zariadení.

Power BI

Náš skúsený tím analytikov vaše dáta efektívne integruje, transformuje a vizualizuje. Získate tak odpovede, nie len dáta.

VIAC

Self-service BI

Vlastné analytické, plánovacie a reportingové aplikácie s pestrou paletou grafického zobrazenia dát. Ideálne pre report o predajoch, výrobe návštevnosti webu, využívaní mobilného bankovníctva a pod.

VIAC

Ďalšie BI riešenia

FinReCo: Dátový sklad pre reporting

Predpripravený dátový sklad s reportingovou nadstavbou pre oblasť financií, vhodný pre stredne veľké a veľké korporácie, ktoré manažérsky a/alebo štatutárne finančne konsolidujú.

VIAC

Disclosure Management

Vytvárajte externý, interný, regulatórny aj štatutárny reporting efektívne, riadene a v súlade s taxonómiou ESEF. Navyše v známom prostredí Microsoft Office.

VIAC

Dynatrace - Aplikačný monitoring

Dynatrace pomocou umelej inteligencie v reálnom čase vyhodnocuje problémy vo výkone aplikácií a zrýchľuje ich riešenie. Odhaľuje problémy, o ktorých ani neviete.

VIAC

Data Science, Planning & Budgeting

Data Science a pokročilá analytika

Vďaka integrácii a spracovaniu rôznych zdrojov dát vieme pripraviť bohatšie modely predikcie či výstižnejšie segmentácie. Zameriavame sa na aktuálne obchodné problémy, potreby a výzvy.

VIAC

CoDET: Obohaťte interné dáta z externých zdrojov

Prepojíme vaše existujúce dáta s externými a pripravíme leady pre efektívnu obchodnú komunikáciu s vašimi firemnými (potenciálnymi) zákazníkmi.

VIAC

Planning, budgeting, forecasting

Planning spočíva v pochopení procesov, technológia nie je zásadná.

VIAC

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Martin Obetko
Managing Consultant