Dynatrace

Zaistite bezproblémový chod vašich softvérových ekosystémov – od monitoringu aplikácií a infraštruktúry až po digitálne prostredie a zabezpečenie.

S jednotkou na trhu v oblasti APM a observability, platformou Dynatrace, získate menšiu chybovosť, vyššiu rýchlosť a detailný prehľad o správaní vašich aplikácií.

Mám záujem

S all-in-one riešením Dynatrace získa vaše IT oddelenie, vývojári a tímy DevOps prehľad nielen o aplikáciách, ale aj ďalšie informácie týkajúce sa infraštruktúry, platforiem a zákaznícke skúsenosti, ktoré tieto aplikácie podporujú a od ktorých závisia.

Dynatrácia sa opakovane umiestňuje v Magic Quadrante spoločnosti Gartner pre APM a observabilitu.

Experti Adastry získali ako prví v ČR certifikáciu Dynatrace Professional

10

rokov skúseností Adastry s úspešnou implementáciou Dynatrace.

20+

veľkých enterprise firiem, bánk, poisťovní, telco operátorov v ČR a SR má riešenie APM od Adastry

o 90 %

klesá počet sťažností a aplikačných incidentov po nasadení Dynatrace

Observabilita = nový trend
v prostredí multicloudu

Observabilita (eng. observability) je novým štandardom v oblasti aplikačného monitoringu pre natívne cloudové architektúry.

Stavia na obrovskom množstve zhromaždených telemetrických dát – zameriava sa na monitoring logov, metrík, udalostí a distribuované transakčné záznamy (monitoring kontajnerov), ktoré merajú stav, výkon alebo správanie aplikácie.

Zber dát ale nie je to najpodstatnejšie, kľúčové je ich následné spracovanie pomocou umelej inteligencie (AI) a zameranie sa na významné odchýlky od bežnej prevádzky. Algoritmy umožňujú rýchlo zistiť príčinu incidentu (root-cause analýza) a aké konkrétne správanie alebo udalosti k nemu vedú. To pomáha vývojárom pochopiť nielen, čo je v systéme zle – čo je pomalé alebo poškodené – ale tiež prečo došlo k problému, kde vznikol a aký mal vplyv.

 • Nájde výpadky, softvérové chyby, neoprávnenú aktivitu a zhoršenie úrovne poskytovaných služieb.
 • Informuje vás o „zdraví aplikácie“ teda o stave systému meraním výkonu a zdrojov.
 • Pomôže vám porozumieť, ako sa môžu vzájomne ovplyvňovať susedné alebo závislé služby.
 • Umožní vám nájsť úplne nové neznáme stavy/incidenty, ktoré sa v minulosti nikdy nevyskytli.
 • Pomôže vám identifikovať dlhodobé trendy pre plánovanie kapacít vzhľadom na biznis ciele a KPI.

Syntetický monitoring

Syntetický monitoring (proaktívny monitoring) využíva behaviorálne skripty na simuláciu ciest, ktoré by užívateľ webu, aplikácie či iného SW (alebo HW) mohol podniknúť. Tieto cesty sú následne v intervaloch sledované z hľadiska funkčnosti, výkonu, dostupnosti a ďalších kritérií.

V kombinácii s tradičnými APM nástrojmi získate hlbší prehľad o end-to-end výkone aplikácií bez ohľadu na to, kde sú spustené. Svoje uplatnenie najčastejšie nachádza pri sledovaní kritických obchodných procesov.

Syntetické monitorovanie poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste zistili, či vaše aplikácie fungujú tak, ako majú, av prípade, že to tak nie je, pomôže vám rýchlo zistiť, čo sa deje a zaistiť opatrenia.

Problémy v aplikácii riešia
na úrovni kódu

Len o sekundu pomalšia webová aplikácia a konverzný pomer sa zníži o 7 % a vy môžete prísť o zisk alebo dobrú reputáciu.

Dynatrácia umožňuje syntetický monitoring a automatizuje analýzu príčin aj v tých najzložitejších cloudových architektúrach. IT experti tak ušetria 80 až 90% času, ktorý by normálne venovali troubleshootingu (hľadanie chýb v logách, metrikách). IT tímy špecializované na vývoj a prevádzku aplikácií tak môžu:

 • zvýšiť efektivitu o 75 %
 • zrýchliť zavádzanie inovácií o 80 %

Dynatrácia hladko funguje v akomkoľvek firemnom ekosystéme, ideálna je aj na testovanie kľúčových aplikácií pred ich spustením do ostrej prevádzky.

Adastra nástroj Dynatrace úspešne implementuje viac ako 10 rokov, a to u viac ako 20 TOP firiem v Česku a na Slovensku. Medzi našich zákazníkov patria veľké enterprise spoločnosti, banky, poisťovne, telekomunikační operátori.

Dohľad nad IT ekosystémom

Dynatrace umožňuje monitorovanie celej IT infraštruktúry vrátane procesov a siete. Môžete monitorovať protokoly a zobrazovať informácie, ako je celková prevádzka v sieti, využitie procesorov, čas odozvy ai. Vaši IT špecialisti budú inovovať a proaktívne riešiť problémy, nie stále dookola analyzovať logy a tagy, nastavovať a prechádzať zložité systémy a nádväznosti.

 • Monitoring logov, metrík, udalostí a aplikácií
 • Monitoring Red Hat OpenShift
 • Monitoring Dockeru
 • Logovanie a dohľad – Azure, Google Cloud, Kubernetes..

Zložité enterprise systémy s tisíckami prepojených služieb, milióny riadkov kódu a trilióny nádväzností ustráži Dynatrace vďaka observabilite a umelej inteligencii.

Benefity Dynatrace

pracujete s jedným jediným riešením/platformou využívajúcou umelú inteligenciu a observabilitu

budete reagovať na rýchlo sa meniace prostredie

budete pracovať plne automatizovane (nebudú potrebné žiadne manuálne úpravy)

zvýšite efektivitu tímu, pretože nebudete tráviť čas analýzou logov

je možné ho rýchlo a automaticky inštalovať

získate security modul pre detekciu zraniteľnosti

Rýchla náprava incidentov

Odstrániť problém môže v zložitých enterprise systémoch zabrať mesiace. Dynatrace to zvládne za niekoľko dní.

Skvele hodnotené aplikácie

Nasadením Dynatrace klesá počet znížeností, aplikačných incidentov a zvyšuje sa rýchlosť aplikácie o 50 %.

Overený produkt

Dynatrácia je už 12 rokov svetovým lídrom pre oblasť aplikačného monitoringu.

Efektívna spolupráca

Naprieč celou spoločnosťou – od vývoja cez prevádzku až po obchod.

Lepšie obchodné výsledky

Efektívne a funkčné procesy znižujú náklady a zvyšujú výkon.

Full service

Zaistíme implementáciu, integráciu, školenia užívateľov aj lokálnu podporu. Nasadenie Dynatrace zaberie niekoľko hodín.

Dynatrace je dlhodobo lídrom v Gartner Magic Quadrant

Platforma Dynatrace a jej syntetický monitoring poskytujú všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste zistili, či vaše aplikácie fungujú tak, ako majú, a v prípade, že to tak nie je, vám pomôžu rýchlo zistiť, čo sa deje.

AI modul Davis® automatizuje analýzu príčin (root-cause analysis) a objavuje nové neznáme aj v najzložitejších cloudových architektúrach.

Nielen vďaka tomu Dynatrace patrí medzi špičku v oblasti aplikačného monitoringu, čo dokladá aj fakt, že Dynatrace bol už dvanástykrát v rade zvolený lídrom v aplikačnom monitoringu a observabilite v prestížnom hodnotení Gartner Magic Quadrant.

Dynatrace získal 4 zo 6 najvyšších skóre v správe Gartnera „Critical Capabilities for Application Performance Monitoring (APM) report“ (2022).

Gartner tiež maximálne vyzdvihuje v hodnotení komplexnosť vízie nástroja, ktorá len svedčí o schopnosti Dynatrace predvídať rýchlo sa meniace potreby klientov a inovovať pomocou inteligentnej automatizácie.

Sledujte
Dynatrace CZ
na sieti LinkedIn

Pridajte sa k našej novo vytvorenej komunite užívateľov aplikačného monitoringu Dynatrace.

Zdieľame s vami naše know-how, prípadové štúdie aj pozvánky na stretnutie so špičkami v odbore.

Kľúčové piliere platformy Dynatrace

AIOps

Riadenie prevádzky IT pomocou umelej inteligencie, ktoré umožňuje efektívne spravovať infraštruktúru, siete, odolnosť, kapacitu, prevádzku bez výpadkov aj bezpečnosť.

Automatizace DevSecOps

Zabezpečenie vývoja a prevádzky s cieľom optimalizovať náklady na dodržiavanie predpisov a zrýchľovanie vývoja softvéru.

Integrácia s cloudom

So všetkými hlavnými cloudovými technológiami a platformami, Dynatrace podporuje viac ako 600 technológií.

Kedy nasadiť aplikačný monitoring?

Prečo sa bankám oplatí aplikačný monitoring pred spustením nového internetového bankovníctva? Ako vo firmách znížiť počet sťažností adresovaných IT na fungovanie systémov? A prečo majú niektorí zákazníci technické problémy, a iných sa nedotknú? V našom podcaste zodpovedá Jiří Kurejko, expert na aplikačný monitoring.

eGovernment

Štátna správa by sa mala o probléme v aplikácii dozvedieť skôr, ako je občan nútený prísť fyzicky na úrad

Systémy a aplikácie v štátnej správe sú stále viac prepojené a automatizované. Vzájomne si vymieňajú dáta, napríklad aj v rámci cloudových technológií. Práve preto je čoraz dôležitejšie mať dedikovanú platformu pre monitoring aplikácií, ktorá nemonitoruje iba infraštruktúru alebo čiastkovú aplikáciu či databázu, ale zároveň sleduje užívateľskú skúsenosť – občanov alebo zamestnancov rôznych inštitúcií a úradov, ktorí s aplikáciami pracujú.

Dynatrace dáva štátnej správe do rúk nástroj na komplexný dohľad nad IT ekosystémom, s ktorým problémy (vrátane potenciálnych príčin) odhalia skôr, než na ne príde sám užívateľ.

Naše prípadové štúdie

Poisťovňa Dôvera: Znížili sme reakčný čas pri riešení problémov a zefektívnili prevádzku aplikácií pomocou aplikačného monitoringu Dynatrace

Vedieť o problémoch s aplikáciami skôr, než vás na ne upozorní nespokojný klient? Presne s tým pomohol zdravotnej poisťovni Dôvera a.s. aplikačný monitoring Dynatrace. Poisťovňa vďaka nemu výrazne zlepšila zákaznícku skúsenosť svojich poistencov.

V prípade výpadkov v aplikáciách poisťovne rýchlo identifikujú problém a zistia, koľkých užívateľov sa týka.

Na problém sú schopní okamžite reagovať - znížia tak reakčnú dobu na minimum.

Dynatrace poskytuje kvalitný reporting všetkých incidentov.

Read more

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Martin Obetko
Managing Consultant