FinReCo

Zhmotnili sme 20 rokov našich skúseností naprieč firmami v jedinom unikátnom produkte – dátovom sklade pre jednotný manažérsky reporting a controlling.

Poskytne vám podporu pri riadení a analýzach, fúziách i akvizíciách, zavedie do controllingu a riadenia vašej organizácie štandardy a sprístupní kľúčové ukazovatele KPI kedykoľvek a kdekoľvek. Prejdite od Excelov k plne automatizovanému riešeniu.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Kedy zvoliť FinReCo?

FinReCo je predpripravený dátový sklad s reportingovou nadstavbou pre oblasť financií, ktorý je vhodný primárne pre stredne veľké a veľké korporácie, ktoré manažérsky a/alebo štatutárne finančne konsolidujú.

Firma rýchlo rastie

Máte väčšie množstvo údajových zdrojov (ERP systémy, rozpočtové nástroje, dátové sklady a i.).

Blíži sa fúzia/akvizícia

Čaká vás fúzia alebo akvizícia spoločností a riešite intercompany transakcie s rozdielnymi zdrojmi.

P&L a KPI pod kontrolou

Potrebujete mať istotu v číslach v čase a konzistentný pohľad na hlavné finančné a nefinančné ukazovatele (P&L, KPI).

Mesačná uzávierka

Je pre vás dôležité mať proces mesačnej uzávierky pod kontrolou.

Dôležité obchodné rozhodnutia

Hľadáte ťažko odpovede, ktoré produkty alebo služby sú pre vás profitabilné a ktoré stratové.

Contolling

Controlling je „excelová firma vo firme“. Ste zahltení veľkým počtom tabuliek, v ktorých sa strácate.

Hotovo za 3 mesiace

Za 3 mesiace od zahájenia projektu prejdete na automatizované a štandardizované reportovanie.

Prednastavený framework

FinReCo obsahuje prednastavené scenáre pre efektívnejšie spracovanie dát v reálnom čase aj bez inak nutných technických znalostí.

Minúty miesto dní

FinReCo zrýchli pravidelný mesačný reporting z dní na hodiny, niekedy aj minúty.

Manažérsky reporting

… je maximálne napojený na stratégiu firmy a ďalšie riadiace procesy spoločnosti, a tak poskytuje vedeniu dôležité informácie pre rozhodovanie.

Manažérsky reporting môže v každej firme vyzerať trochu odlišne s ohľadom na odbor, v ktorom pôsobí, aj priority, ktoré má. V základe sleduje predovšetkým:

 • vývoj ziskovosti firmy – vývoj hrubej marže a jej pokrytie prevádzkových nákladov a ďalších výdavkov (dane, odpisy a iné),
 • predikciu ziskovosti – očakávaný predajný výkon, variabilné a fixné náklady, predpoklady pre budúcu ziskovosť firmy,
 • predikciu cash flow – sledovanie zásoby peňazí pre budúce investície a ďalšie výdavky,
 • plnenie obchodných cieľov – vytýčené merateľné ciele.

FInReCo: nástroj pre automatizáciu finančného reportingu

FinReCo je predpripravený dátový sklad s reportingovou nadstavbou pre oblasť financií, ktorý je vhodný primárne pre stredne veľké a veľké korporácie, ktoré manažérsky a/alebo štatutárne finančne konsolidujú.

Umožňuje transparentný a rýchly automatizovaný finančný reporting prebiehajúci v pravidelných intervaloch (mesačné, štvrťročné, ročné reporty) aj ad hoc.

FinReCo tiež automaticky zaisťuje, že čísla v reportoch sa historicky nemenia a zmeny sa neprepisujú do už uzavretých reportingových období. Raz vyhodnotené KPIs zostávajú nemenné. Okrem manažérskeho reportingu získate aj nezávislú, plne automatizovanú manažérsku výsledovku.

 • Online v akýkoľvek deň a dennú dobu má váš manažment vždy k dispozícii aktuálne finančné čísla pre strategické rozhodovania.
 • 3 rovnaké výsledky dostanú 3 rôzni controlleri na 3 otázky na výsledovku.
 • Z 3 týždňov na 3 dni skrátite prípravu finálnej podoby manažérskej výsledovky vrátane zberu dát.
 • Logika vášho biznisu sa presunie do reportingu a nebude už len v hlavách a Exceloch vašich controllerov, ktorých absencia alebo odchod tak neohrozí vašu firmu.
 • Vaši controlleri začnú podporovať a analyzovať biznis namiesto nepopulárneho zbierania a prepájania Excelov.

5 základných pilierov FinReCo

Dátový modul pre financie

 • Pripravený modul pre reporting
 • Out of the box YTD/CB values
 • Všetky scenáre (Act, Bgt, Fcst)
 • Komparatívy
 • Finančné výkazy

Reporting & analýza

 • Rýchla agregácia
 • Dimenzie a hierarchie
 • Self-service reporting
 • Jediný zdroj pre reporting/analýzu
 • Bez nutnosti technologických znalostí

Business Workflow

 • Správa vykazovaných období
 • Submission workflow
 • Robustný nástroj na príjem dát
 • Prehľad o aktivitách užívateľov & audit
 • Prispôsobenie nástroja pre biznisových užívateľov

Správa dátových procesov

 • Reporting guidelines
 • Unifikovaný proces
 • Master data management (MDM)
 • Obchodný slovník
 • Business validation definition

Integrácia & automatizácia

 • Obchodné pravidlá a validácia
 • Vopred definované integračné vzorce
 • Audit záznamov a logov
 • Robustný monitoring
 • Rýchle nasadenie do prevádzky

Dátová flexibilita a nezávislosť

Auditovateľné výstupy

Výpočty z FinReCa môžete bez obáv využiť k nezávislému auditu alebo kontrolám zo strany štátu.

Plná automatizácia

Zmeny sa automaticky premietnu do všetkých inštancií bez nutnosti manuálnych/ručných zásahov.

Nezávislosť na IT

Controlleri a finanční manažéri pracujú s FinReCom samostatne, IT oddeleniu sa uvoľní kapacita.

Transparentné procesy

Transparentné schvaľovacie procesy, a to vrátane plne automatizovaného workflow a správy prístupových práv.

Konsolidované dáta

Dáta pre finančný reporting a controlling bez ručného upravovania a prepisovania. Čísla sú v reportoch fixne.

Jednotná terminológia

Pre materskú spoločnosť a jej lokálne zastúpenie, pre jej dcérske či inak majetkovo zviazané firmy.

Flexibilita v obstaraní

Riešenie sa prispôsobí vám, nie vy jemu. Presne podľa potrieb vašej firmy a vašich preferencií si zvolíte riešenie alebo službu.

S FinReCo pracujú

Finanční riaditelia a manažment

CFO, CIO aj ďalší manažéri majú vďaka jedinej a jednotnej verzii pravdy vo FinReCu finančný reporting plne pod kontrolou. Každý manažér môže mať svoj vlastný prehľad nastavený na mieru svojim potrebám.

Controlleri

získajú s FinReCom istotu v detailných analýzach reportovaných čísel, nech už na ne pozerajú podľa produktov, zákazníkov, krajín, pobočiek či množstva iných premenných.

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme