Certent: Insightsoftware

Vytvárajte externý, interný, regulačný a štatutárny reporting efektívne, riadene a v súlade s ESEF. Navyše v dobre známom prostredí Microsoft Office.

Disclosure Management riadi proces zverejňovania finančných výkazov, reportov, prezentácií i výročných správ. Pre manažment, vlastníkov, stakeholdery spoločnosti aj regulačné orgány.

Mám záujem

Eliminujte manuálne postupy a šetrite čas

2 dni

S riešením sú business užívatelia schopní pracovať úplne samostatne po dvojdňovom školení.

3 mesiace

Vlastné nasadenie prvotného riešenia do holdingu, skupiny či veľkej organizácie obvykle trvá pár mesiacov.

5+ rokov

Adastra implementuje riešenie vo veľkých korporáciách doma aj v zahraničí.

Uľahčite si prácu, zachovajte kvalitu

Skráťte čas strávený vytváraním interných a externých naratívnych správ na polovicu

Zjednodušte a zautomatizujte výstupy z reporting procesu

Zaistite, aby každý report stopercentne vychádzal z aktuálnych dát a reprezentoval jedinú verziu pravdy

Získajte plnú a auditovateľnú kontrolu nad zmenami a verziami dokumentu

Naplňte najnovšie legislatívne požiadavky

5 kľúčových výhod Certentu

Jednoduché použitie vďaka integrácii s Microsoft Office

Nemusíte sa učiť nič nové, využite svoje existujúce skúsenosti na vytváranie zložitých dokumentov obsahujúcich čísla, grafy a text pomocou štandardných nástrojov Microsoft Office.

Rozšírte funkčnosť Microsoft Office o ďalšie bezpečnostné prvky, auditné stopy a automatizovanú integráciu dát.

Konzistentnosť v internom aj externom reportingu

Reporty s najnovšími údajmi presuňte do nasledujúceho obdobia automaticky, nové dokumenty vytvárajte z už existujúcich sekcií.

Používajte dynamický text založený na premenných vo Worde, PowerPointe, PDF, Adobe InDesigne a High Definition HTML,iXBRL aj XHTML. Zaistíte tak, že všetky reporty budú obsahovať rovnaké čísla a budú vždy odkazovať na správny dátový set.

Pracuje výhradne s aktuálnymi a najnovšími dátami

Prepojte textovú časť/komentáre aj samotné dáta v reportoch alebo výročnej správe priamo so zdrojovými dátami, nikde potom už nenájdete konfliktné alebo neaktuálne čísla alebo popis.

Automaticky premietnite zmeny v zdrojových číslach do všetkých reportov, pracujte s jedinou verziou pravdy a eliminujte ľudskú chybu.

Vyhovuje potrebám reportingu nadnárodných organizácií

Začnite v reálnom čase tagovať v XBRL, pri prvom aj nasledujúcich podaniach budete hneď vedieť o všetkých potenciálnych chybách – podporuje globálne XHTML mandáty, napĺňa IFRS a ESMA/ESEF štandardy.

Natagujte dáta len raz a nastavené tagy opakovane využívajte s aktualizovanými hodnotami – znížte riziko, odstráňte redundanciu.

Kontrolujte a schvaľujte dokumenty iXBRL z hľadiska presnosti a kvality dát pred podaním/odoslaním regulatórnej autorite.

S dynamickým náhľadom reportu si pri nastavovaní tagov môžete porovnať pôvodný dokument a XBRL značky/tagy.

Zníži chybovosť a zvýši bezpečnosť

Kontrola verzií, workflow a auditná stopa. Reporty s najnovšími údajmi presuňte do nasledujúceho obdobia automaticky, nové dokumenty vytvárajte z už existujúcich sekcií.

Používajte dynamický text založený na premenných vo Worde, PowerPointe, PDF, Adobe InDesigne a High Definition HTML,iXBRL aj XHTML. Zaistíte tak, že všetky reporty budú obsahovať rovnaké čísla a budú vždy odkazovať na správny dátový set.

Vneste rýchlosť, presnosť a konzistentnosť do procesu monitoringu

Koniec pracným, ku chybám náchylným a ťažko kontrolovateľným procesom vytvárania reportov.

self-service-bi-600-600-1

Výročné & štvrťročné správy a reporty

Predbežné finančné / manažérske reporty

Statutory accounts reporting

Solvency II (EIOPA) Reporting

Tagovanie pomocou XBRL/iXBRL

COREP (Common Reporting) / FINREP (Financial Reporting) (EBA)

Tlačové správy, správy pre investorov, regulačné oznámenia

Reporting podľa ESMA ESEF

Prezentácia výsledkov hospodárenia, materiály pre manažment, rozpočty

ACFR reporty (Association of Certified Fraud Examiners)

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

David Klapal
Disclosure Management Expert