Planning, budgeting, forecasting

Plánujte systematicky, komplexne, precízne alokujte zdroje a znížte chybovosť v procesoch na minimum. S kým? S najväčším tímom v strednej a východnej Európe na optimalizáciu plánovania a controlling.

Dajte zbohom peklu excelových tabuliek a plánujte stratégie a ekonomické ciele firmy efektívnejšie a o polovicu rýchlejšie. Bez chýb a s nižšími nákladmi.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

1/2 nákladov

na implementáciu sa už v 1. roku zaplatila vďaka nájdeným chybám

6,7 mil. eur

usporených na pokutách za CO2

60 expertov

Adastra úzko spolupracuje priamo s vývojármi technológií

Excel na funkčné firemné plánovanie nestačí

Planning, budgeting, forecasting sú kľúčovými procesmi každej firmy

Stanovujú strategické ciele, akými krokmi ich chce firma dosiahnuť v akom horizonte, za aké náklady. Zohľadňuje, ako smerovanie firmy ovplyvní určité udalosti a scenáre.

Akákoľvek chyba tak môže firmu stať prinajmenšom nemalé finančné prostriedky.

Pravidelné výstupy ale často trvajú mesiace, plánovanie je zdĺhavé, neefektívne, s vysokou chybovosťou. Excelové tabuľky dnes už moderným nástrojom na spracovanie dát nemôžu konkurovať.

Dokazujú to skúsenosti našich klientov naprieč odvetviami – od bankovníctva až po farmáciu.

Top-Down plánovania a Bottom-Up plánovania

Všetky naše riešenia navrhujeme tak, aby boli ľahko spravovateľné, editovateľné, a to s ohľadom na rast spoločnosti. Zrýchlia a zefektívnia prácu a eliminujú chyby, ktoré vznikajú manuálnou prácou v Exceli.

Získate cenné dáta z what-if analýz a plánovania, ktoré navyše prebieha obojsmerne.

Náš 60-členný tím úzko spolupracuje s vývojármi dodávateľov plánovacieho softvéru. Úspešne implementujeme roky preverenú hybridnú projektovú metodiku (nielen) v oddeleniach controllingu. Už viac ako desať rokov.

Plánujte systematicky a komplexne

Precízne alokujte zdroje a znížte chybovosť v procesoch na minimum.

What-if analýzy

Jasne uvidíte, ako jednotlivé kroky, udalosti ovplyvnia profitabilitu produktu či cash flow.

Jednoduchá alokácia cieľov

Nech už je váš cieľ akýkoľvek, ľahko ho prepíšete do produktov, predaja, všetkých kanálov aj regiónov.

Minimálna chybovosť

Vďaka automatickému spracovaniu dát sú ciele firmy prepísané do všetkých kľúčových procesov.

Rýchle plánovanie

Skúseností Adastry s úspešnou implementáciou Dynatrace.

Reporting

Všetky dáta máte prehľadne v jednom systéme, automaticky aktualizované.

Bezpečnosť

Strategické informácie už nemusia nekontrolovane kolovať firmou v niekoľkých tabuľkách.

Technológie, ktoré využívame na forcasting, planning a budgeting

10 rokov

skúseností s implementáciou plánovacích riešení

60

odborníkov v našom tíme

IBM Planning Analytics: rýchla a flexibilná platforma

Za viac ako desať rokov, kedy pomáhame spoločnostiam zlepšiť ich plánovanie, rozpočtovanie a forecasting, sme najčastejšie pripravovali riešenia v technológii IBM Planning Analytics (predtým IBM Cognos TM1).

Na rozdiel od iných plánovacích platforiem poskytuje IBM Planning Analytics flexibilnú možnosť modelovania rôznych business procesov nad rámec štandardných úloh finančného plánovania (napr. plánovanie kapacity výroby či riadenie emisií CO2). Výrazne tým uľahčuje prácu zamestnancov kontrolného oddelenia.

Naši zákazníci ho často vyberajú, pretože sa jedná o rýchle, flexibilné a konkurencieschopné riešenie pre plánovanie a analýzu so skvelou dobou návratnosti investícií.

Koncoví používatelia nemusia byť dátovými vedcami ani programátormi, aby získali presné, konzistentné a ľahko čitateľné výsledky plánovania.

Značnou výhodou proti konkurencii je dostupnosť identickej verzie produktu na prevádzku na vlastnej infraštruktúre aj v cloudovom prostredí.

 • systematizácia firemného plánovania, alokácia rozpočtov
 • top-down plánovanie
 • bottom-up plánovania
 • vhodné pre corporate procesy, controlling
 • what-if analýzy a what-if plánovania
 • automatizácia a zrýchlenie firemných procesov
 • zníženie chybovosti vo firemných procesoch
 • alokácia firemných zdrojov

SAP Analytics Cloud

S riešením SAP Analytics Cloud môžete spojiť analytiku a plánovanie. A to vďaka jedinečnej integrácii s aplikáciami SAP, skvelým vizualizáciám a bezproblémovému prístupu k rôznorodým zdrojom dát. Hodí sa najmä pre spoločnosti, ktoré už iné produkty SAP využívajú.

Ako analytické a plánovacie riešenie v rámci SAP Business Technology Platform SAP Analytics Cloud podporuje dôveryhodné poznatky a integrované plánovacie procesy v rámci celého podniku, ktoré vám pomôžu robiť obchodné rozhodnutia bez pochybností.

 • automatizácia a zrýchlenie firemných procesov
 • what-if analýzy a what-if plánovania
 • zníženie chybovosti vo firemných procesoch
 • alokácia firemných zdrojov
 • systematizácia firemného plánovania, alokácia rozpočtov
 • vhodné pre corporate procesy, controlling

Oracle Enterprise Performance Management (EPM)

Oracle Enterprise Performance Management (EPM) je cloudová platforma, ktorej silnou stránkou pre planning, budgeting a forecasting je využitie frameworkov pre rôzne oblasti plánovania (finančné plánovanie, strategické modelovanie, plánovanie ľudských zdrojov, plánovanie projektov či kapitálové plánovanie).

Zároveň však EPM Planning umožňuje dostatočné možnosti na prispôsobenie riešení pre potreby konkrétneho zákazníka a jeho špecifickým požiadavkám.

Výhodou je taktiež možnosť prepojenia planningového modulu s ďalšími súčasťami EPM a ponúknuť tak komplexné portfólio nástrojov pre finančné riadenie firmy (riadenie nákladov a zisku, odsúhlasenie účtov, finančná konsolidácia a uzávierky, daňové výkazy a ďalšie).

 • automatizácia a zrýchlenie firemných procesov
 • zníženie chybovosti vo firemných procesoch
 • alokácia firemných zdrojov
 • what-if analýzy a what-if plánovania
 • systematizácia firemného plánovania, alokácia rozpočtov
 • vhodné pre corporate procesy, controlling

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Martin Obetko
Managing Consultant