Power BI

„Ľudia nechcú dáta, chcú odpovede.“ Máte to rovnako?

Vieme, ako integrovať, transformovať a vizualizovať vaše dáta tým najvýkonnejším a najefektívnejším spôsobom. S Power BI kontrolujete dodávky tovaru, jednoducho optimalizujete procesy a automatizujete reportovanie.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Dáta, ktoré od základov zmenia vaše podnikanie

Vieme, ako z dát získať zmysluplné informácie, ktoré potom naši klienti využijú v praxi a pri kľúčových obchodných rozhodnutiach.

Máme profesionálny tím konzultantov s hlbokými znalosťami a rozsiahlymi skúsenosťami s technológiami Power BI a podnikovými procesmi.

Flexibilní a rychlé vyhledávání dat, ověřování prototypů, zpracování analýz a sdílení informací – to je Self-service BI.

Čo vie Self-service BI?

2014

sme dodali prvé Power BI riešenie

40+

Power BI profesionálov

60+

analytických riešení dodaných v Power BI

Prečo si vybrať Power BI?

ikona_red_outline1-27

Zjednocuje dáta z interných aj externých zdrojov do opakovane použiteľných dátových sád.

ikona_red_outline1-97

Poskytuje intuitívne a užívateľsky príjemné prostredie pre samoobslužné ad hoc analýzy.

ikona_red_outline1-99

Jeho nasadenie aj použitie je ľahké a rýchle.

ikona_red_19

Je lídrom medzi ostatnými BI platformami.

ikona_red_outline2-11

Dáta spracováva za pomoci modernej umelej inteligencie.

ikona_red_outline1-20

Generuje prehľadné a vizuálne kvalitné reporty na mieru zákazníka.

Vyskúšajte si funkcie Power BI reportu!

Pohrajte sa s analýzou dát výnosov pri imaginárnom obchode s kancelárskym vybavením.

Pozrite sa, aké produkty sa vracajú najčastejšie, v akom regióne a v akom čase.

Preskúmajte hlavné kľúčové ukazovatele a trendy výkonnosti, rozdeľte ich podľa roku alebo regiónu.

Získajte prehľad o kľúčových faktoroch ovplyvňujúcich vrátenie objednávok pomocou umelej inteligencie.

Preniknite do rôznych úrovní dát každého grafu alebo prepínajte z grafov do tabuliek.

V Power BI kombinujeme našu IT a obchodnú expertízu

IT consulting

 • Prechod zo staršej technológie BI na Power BI
 • Obchodná analýza potrieb zákazníkov
 • Revízia existujúcej architektúry a procesov reportovania
 • Návrh reportov a „storytelling“
 • Vývoj reportov
 • Implementácia pokročilých riešení, vrátane funkcií umelej inteligencie

Vzdelávanie koncových používateľov

 • Zavedenie samoobslužného a ad-hoc reportovania
 • Analýza dát
 • Zdieľanie výstupov
 • Variant 1: na základe štandardných dát a vopred definovaných scenárov
 • Variant 2: na základe údajov vybraných zákazníkom a vopred definovaných scenárov

Nasadenie

 • Implementácia PoC
 • Kompletná implementácia sady reportov
 • Vývoj vlastných vizualizácií
 • Implementácia platformy
 • Správa platformy
 • Údržba platformy
 • Kompletná implementácia projektu (E2E)

power BI dashboard
Power Bi dashboard

Metodika stavby Power BI riešenia

1. Vstupná analýza

 • Prieskum obchodných potrieb
 • Kompletizácia požiadaviek
 • Prerokovanie našich návrhov s vedením spoločnosti

2. Architektúra riešenia

 • Revízia existujúcej architektúry a jej kapacity
 • Definícia kľúčových ukazovateľov výkonnosti a kritérií pre reporting
 • Návrh novej architektúry a report. procesov
 • Zostavenie plánu implementácie

3. Integrácia a príprava dát

 • Získavanie dát zo zdrojových systémov
 • Transformácia dát
 • Čistenie dát
 • Tvorba ďalších tabuliek

4. Tvorba súborov opakovane použiteľných a reálnych dát

 • Výpočet metrík
 • Definícia dátového modelu a zabezpečenia
 • Nastavenie vzťahov, tabuliek
 • Kategorizácia, popis a formátovanie dát, definícia ich zmyslu

5. Vývoj reportov

 • Tvorba prvkov zostavy: stránky, grafy, tlačidlá
 • Implementácia interaktívnych prvkov, funkčnosť
 • Návrh zostáv podľa firemnej značky a vizualizácie dát
 • Testovanie a ladenie riešení

6. Údržba a podpora

 • Dokumentácia riešení
 • Vzdelávanie firemných užívateľov a dátových analytikov
 • Podpora užívateľov pri samoobslužných analýzach a ďalších aktivitách
 • Zaistenie stálej prevádzky riešení

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Kontaktujte nás

Ľubomír Maslík
Division director