Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií

Odhaľte a pochopte skryté riziká a príležitosti v obchodných operáciách a v IT prostredí fúzovaných a akvírovaných spoločností.

Pomôžeme vám znížiť investičné riziká a odhaliť skrytú hodnotu.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Vykonáme vás všetkými fázami zlúčenia

Máme hlboké znalosti problematiky, poprípade skúsenosti v čiastkovej oblasti kritických procesov fúzií a akvizícií spoločností.

Detailný pohľad do organizácií

Preverená metodika due diligence

Prístup založený na praktických skúsenostiach

Ušetrite viac ako 80 % nutnej záťaže pred vlastným procesom due dilligence

PRED ZLÚČENÍM

Konsolidácia & anonymizácia dát

Príprava analytického súboru dát na účely due diligence a poskytnutie potrebných informácií o budúcich synergiách.

Hodnotenie kvality pôvodných dát

Podrobné posúdenie súčasnej úrovne kvality dát pre budúce podrobné plánovanie migrácie dát vrátane nápravných opatrení.

Profilovanie zákazníkov a prekrývanie portfólia

Pochopenie profilu zlúčených portfólií oboch bánk a prekrývanie portfólií.

Zlučovanie cieľových segmentov

Segmentácia zákazníkov na základe konsolidovaných informácií z oboch zlúčených subjektov (vrátane konsolidovanej expozície zákazníkov).

Analýza portfólia produktov pobočky

Porozumenie existujúcej geografickej štruktúre oboch zákazníckych portfólií.

Zaistite včas súlad s právnymi predpismi

PRVÝ DEŇ PO ZLÚČENÍ

Sprostredkovateľské konsolidované regulačné výkazníctvo

Riešenie súladu s regulačným výkazníctvom aj bez integrovaného IT prostredia môže byť všednou prácou. Postaráme sa o to. Máme skúsenosti.

Prístup k migrácii dát

V závislosti od celkového prístupu k migrácii je potrebné vypracovať potrebnú stratégiu aj pre migráciu dát. Skúseností a nástrojov máme dostatok.

Prevedieme vás hladkou migráciou dát

PO ZLÚČENÍ

Dátové migrácie

Komplexná migrácia dát vrátane analýzy zdrojových dát, pochopenie potrieb cieľového systému a implementácia transformačných pravidiel/procedúr.

Riešenie problémov s kvalitou dát

Automatizované riešenie zistených problémov s kvalitou dát a/alebo transparentné podávanie správ a zadávanie údajov pre manuálne čistenie.

Zladenie migrácie

Porovnanie finančných a nefinančných údajov a rozdielov medzi starým prostriedkom a cieľovým ekosystémom core-banking.

Konsolidácia zákazníkov

Cieľová konsolidácia zákazníckych portfólií zlučovaných inštitúcií.

Zavedenie business intelligence

Úpravy ekosystému BI a dátových skladov (najmä na účely regulatórneho výkazníctva).

Rýchly priebeh zlúčenia

ikona_red_outline1-39

Due Diligence IT infraštruktúry

Adastra je vaším partnerom pre premenu existujúcich IT ekosystémov na moderné, cloudové, bezpečné, stabilné a škálovateľné riešenia šité na mieru tak, aby vášmu podnikaniu poskytla maximálnu konkurenčnú výhodu.

ikona_red_outline3-18

Migrácia dát

Plánujete zaviesť nový informačný systém alebo vykonať zásadnú zmenu v súčasnom systéme? Potrebujete mať prístup k informáciám o svojich zákazníkoch, produktoch a procesoch v centralizovanej databáze?

ikona_red_outline1-94

Master Data Management

Pre úspešnú realizáciu projektu MDM je potrebné komplexne naplánovať činnosti naprieč rôznymi kanálmi a platformami v IT aj obchodnom sektore.

ikona_red_outline2-14

Data Catalog

Vitajte v novej dobe, kedy sa dátový katalóg automaticky rozrastá a vylepšuje.

ikona_red_outline1-96

Due Diligence podnikových operácií

Naši odborníci na daný odbor pomáhajú investorom vykonávať detailné analýzy prevádzky spoločnosti priamo na mieste, aby mohli riadne vyhodnotiť riziká a príležitosti spojené s plánovanou investíciou.

Naše nástroje

Data Migration Engine

Konzola pre správu kontrolovanej migrácie dát. Rýchly prehľad o úspešnosti migrácie, chybných migračných záznamoch a nápravných opatreniach.

Customer Consolidation Engine

Robustná platforma na párovanie a zlučovanie zákazníkov, konsolidáciu, zjednotenie a mastering. Preddefinované pravidlá pre párovanie a zlučovanie. Skvelý štart buď pre počiatočnú konsolidáciu zákazníkov, alebo pre cieľovú konsolidáciu počas integrácie po zlúčení.

FinReCo: Reconciliation Engine

Porovnanie rozdielov v rekonciliácii medzi starším a cieľovým prostredím v reálnom čase. Podpora (nielen finančnej) rekonciliácie pomocou automatizácie výkazníctva.

VIAC

Data Quality Framework

Samoučenie, detekcia vzdialených hodnôt, detekcia duplicít, štandardizačné pravidlá, riešenie problémov, oznamovanie zmien, detekcia dátových vzorov, nekonečná rozmanitosť výrazov a mechanizmov riešenia problémov.

Naši partneri

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Branislav Dugas
Division director