.

Data Quality

Adastra Academy

Získate celkový prehľad v oblasti Data Quality (DQ) a Data Governance (DG), ktorý môžete následne využiť pri vašej práci.

Čo sa naučíte?

 • Získate celkový prehľad o oblasti Data Quality (DQ) a Data Governance (DG), ktorý môžete následne využiť pri vašej práci.
 • Zoznámite sa s problematikou dátovej kvality, príčinami dátovej nekvality a jej dôsledkami vrátane finančného oceňovania.
 • Naučíte sa, ako dátovú kvalitu objektívne merať pomocou metrík a ako definovať kľúčové metriky (KPIs) pre meranie kvality dát aj úspešnosti DQ programu.
 • Na praktických príkladoch si precvičíte základné praktiky riadenia dátovej kvality – data profiling, čistenie dát, unifikáciu dát (match and merge).
 • Rozoberieme si súvislosti medzi MDM, dátovou kvalitou a Data Governance.
 • Dozviete sa, ako pristupovať k riešeniu riadenia dátovej kvality vo vašej organizácii – od počítania business case až po návrh roadmapy projektu/programu na základe osvedčených prípadových štúdií.
 • Porozumiete osvedčeným postupom Data Governance a Data Stewardship, aby ste predišli typickým chybám a zabezpečili hladký chod aktivít v oblasti data managementu.
 • Na praktických ukážkach a príkladoch si precvičíte základné koncepty Data Quality managementu.
online

Školenie bude prebiehať v rámci jedného dňa, trvá 8 hodín.

Pre koho je školenie určené?

 • Manažéri biznisových útvarov, ktorí riešia problémy s kvalitou dát.
 • Data Quality manažéri a špecialisti.
 • Dátoví stevardi, správcovia dát.
 • Reportingoví manažéri a špecialisti.
 • IT architekti a dátoví architekti veľkých a stredných organizácií všetkých vertikál (financie, telco, maloobchod, výroba, verejná a štátna správa).
 • DW manažéri, analytici, administrátori, architekti, projektoví manažéri a špecialisti.
 • IT riaditelia a IT manažéri spoločností s veľkým objemom dát.
 • Dátoví analytici, CRM analytici, risk management analytici, poistní matematici.

Cena obsahuje:

 • Školiace materiály.
 • Certifikát o absolvovaní kurzu.
350€

EUR na osobu (bez DPH)

Školením vás prevedie Martin Čuboň. 

Martin Čuboň

Consultant

Chcem vedieť najbližšie termíny školenia

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Petronela Schniererová

HR & Marketing Manager

Martin Čuboň

Consultant