.

Advanced Analytics

Adastra Academy

Viac ako reporting. Objavte benefity, ktoré spoločnosti získavajú použitím pokročilej analytiky.

Čo sa naučíte?

Oboznámite sa s technikami a nástrojmi označovanými pojmom advanced analytics.

Na reálnych dátach a use case-och si v pythone vyskúšame:

 • exploračnú analýzu a dátové vizualizácie
 • štatistické usudzovanie (inference) a testovanie hypotéz 
 • tvorbu dátových a machine learning pipelines  
 • lineárnu regresiu 
 • multi-class multi-label klasifikáciu 
 • detekciu anomálií 
 • dotkneme sa aj témy spracovania prirodzeného jazyka (NLP)


Domov si okrem nových vedomostí a zručností odnesiete aj jupyter notebooky plné užitočného kódu.

Používať budeme výlučne voľne použiteľný softvér: python 3, pycharm community edition, jupyterlab, numpy, scipy, pandas, matplotlib, seaborn, plotly, scikit-learn, ...

3 x 2h

Tri 2 hodinové online sessions alebo prezenčná forma - podľa aktuálnej situácie.

Pre koho je školenie určené?

 • Python pozitívny človek 
 • Business intelligence manažéri a špecialisti
 • Reportingoví špecialisti
 • Dátoví analytici
 • Finanční analytici
 • Pracovníci controling oddelení
 • Marketingoví pracovníci
 • Riaditelia pobočkovej siete
 • Pracovníci oddelení zodpovední za zlepšenie customer experience

Čo potrebujete:

Cena obsahuje:

 • Školiace materiály.
 • Certifikát o absolvovaní kurzu.
450 €

EUR na osobu (bez DPH). Cena je za všetky 3 časti workshopu. Je potrebné si objednať kurz ako celok.

Školením vás prevedie Radoslav Paučo.

Radoslav Paučo

Consultant

Chcem vedieť najbližšie termíny školenia

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Petronela Schniererová

HR & Marketing Manager