.

Prípadové štúdie Český statistický úřad


Adastra v úlohe systémového integrátora pri budovaní registra osôb

Zdieľajte ďalej:

O tom, že proces elektronizácie v štátnej správe stále úspešne pokračuje, nie je potrebné diskutovať. Preč sú časy, kedy úradníci zakladali zložky o občanoch, firmách a spoločnostiach či autách do kartoték. Preč je doba, kedy ste kvôli jednej zmene museli osobne navštíviť niekoľko úradov. Vďaka základným registrom a moderným komunikačným prostriedkom, ktoré štátni úradníci používajú, sa výrazne zjednodušila, spríjemnila aj zefektívnila interakcia medzi úradmi a občanmi. Mnohí z vás sa presvedčili, že prepojenie základných registrov už začalo naozaj fungovať. A prispela k tomu aj Adastra, ktorá sa podieľala na vzniku Registra osôb.

Aký problém sme riešili

Register osôb (ROS) je jedným zo štyroch základných registrov v rámci sústavy Základných registrov Českej republiky. Spravuje ho Český štatistický úrad. Register osôb slúži na evidenciu Právnických osôb a ich organizačných zložiek, podnikajúcich Fyzických osôb, zahraničných osôb a ich organizačných zložiek, organizácií s medzinárodným prvkom a organizačných zložiek štátu.

4+6

Vybudovanie systému Základných registrov vyžadovalo úzku spoluprácu a koordináciu aktivít 4 zadávateľov (MV, ČSÚ, ČÚZK a ÚOOÚ) a 6 dodávateľov jednotlivých registrov.

Cieľom projektu bolo vybudovať celú infraštruktúru novo vznikajúceho informačného systému, naplniť systém relevantnými dátami, verifikovať dáta, spustiť pilotnú prevádzku a následne nasadiť ROS do ostrej prevádzky. Súčasťou dodávky bol aj Integrovaný agendový informačný systém ROS (IAIS-ROS) – centrálne webové riešenie prevádzkované v gescii ČSÚ, ktoré poskytuje editorom ROS nástroj na zápis osôb i zmien referenčných údajov bez nutnosti pre príslušnú agendu vytvárať alebo upravovať vlastný informačný systém. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bolo nastavenie procesov užívateľskej podpory, správy systému a aktualizácia údajov.

1

iba raz oznámi podnikateľ alebo právnická osoba referenčné údaje alebo ich zmenu na úrade a ďalej už "obiehajú dokumenty a nie ľudia".

Aké riešenie sme zvolili

Projekt ROS patrí medzi najkomplexnejšie projekty, ktoré sa na českom trhu realizovali. O jeho veľkosti svedčí:

  • doba trvania – vlastný projekt prebiehal v rokoch 2010 – 2012, v súčasnosti ČSÚ využíva naše služby pri jeho správe, zabezpečovaní prevádzkovej podpory a ďalšom rozvoji.
  • počet užívateľov – s údajmi z ROS pracuje 7000 užívateľov (využíva sa v 35 agendách, ktoré spracováva asi 6300 orgánov verejnej moci).

To, že systémovým integrátorom takto rozsiahleho projektu bola zvolená Adastra, svedčí o dôveryhodnosti Adastry na trhu.

50+

zdrojových systémov poskytovalo dáta pre primárne naplnenie registra osôb. Na ich čistenie Adastra nasadila riešenie Ataccama Data Quality Center.

Vlastná dodávka projektu zahŕňala mnoho fáz a úlohou Adastry bolo koordinovať jednotlivé kroky ako:

  • Kompletné vybudovanie registra vrátane detailnej analýzy, designu a implementácie registra
  • Návrh a implementácia všetkých hardvérových a softvérových komponentov spĺňajúcich požiadavky na vysokú dostupnosť v architektúre 2 dátových centier
  • Prípravu dát pre iniciálne naplnenie (kontrola kvality dát, návrhy na opravu, validácia adries a reporting) z viac ako 50 zdrojových systémov
  • Napojenie registra osôb na sústavu základných registrov vrátane integrácie s ďalšími súbežne realizovanými projektmi (Register obyvateľov – ROB, Register územnej identifikácie, adries a nehnuteľností – RUIAN, Register práv a povinností – RPP, Informačný systém základných registrov – ISZR a informačný systém ORG – prevodník identifikátorov )
  • Zjednotenie procesov registrácie osôb s právnou subjektivitou a prideľovanie IČO na jednom mieste
  • Zaistenie vysokej dostupnosti, dôsledné sledovanie kvality a bezpečnosti realizovaných služieb vrátane riešenia všetkých aspektov ochrany osobných údajov
  • Úzku spoluprácu a koordináciu aktivít štyroch zadávateľov (Ministerstvo vnútra, Český štatistický úrad, Českého úradu katastrálneho a zememeračského a Úrad pre ochranu osobných údajov) a šiestich dodávateľov jednotlivých registrov.

Ako projekt dopadol

Projekt ROS sme pre ČŠÚ úspešne dokončili a pokračujeme v ňom až do súčasnosti, kde zaisťujeme správu a rozvoj tohto informačného systému. Ostrá prevádzka Základných registrov bola spustená 1. júla 2012. Adastra spolu s ďalšími dodávateľmi získala za Systém Základných registrov verejnej správy ocenenie od Českej asociácie manažérov informačných technológií (CACIO) „IT projekt roku 2012“.

3mil

Registr osob eviduje více než 3 miliony podnikajících subjektů v České republice

Hlavní přínos projektu spočíval ve zvýšené efektivitě a kvalitě výkonu státní správy odvozené od dostupnosti aktuálních a validních referenčních údajů.

Velkým nepřímým přínosem bylo ulehčení styku s veřejnou správou pro občany, firmy i další subjekty (nemusí opakovaně dokládat referenční údaje). Při realizaci projektu kladli zadavatelé i dodavatelé velký důraz na vysokou dostupnost, důsledné sledování kvality a bezpečnosti realizovaných služeb včetně řešení všech aspektů ochrany osobních údajů.

27mil

otázok do ROS sa uskutočnilo od jeho uvedenia do prevádzky tj od 1. 7. 2012

Kto sa na projekte podieľal

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Martina Kohoutová

Project Manager

Zdieľajte ďalej:

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.