.

Prípadové štúdie Ikea


Adastra vybudovala pre IKEA ČR, HU a SK dátový sklad ako službu

Viete, prečo si ako členovia IKEA FAMILY nemusíte schovávať účtenky, máte ich elektronické a vždy k dispozícii? Pretože IKEA má nový dátový sklad, v ktorom sú uložené všetky nákupné transakcie. Vy sa vďaka webovému rozhraniu IKEA FAMILY pozriete na tie svoje a nemusíte sa báť, že papierové účtenky z pokladne niekde stratíte. Nové riešenie dátového skladu, ktorý v IKEA vybudovala Adastra, toho ale umožňuje oveľa viac. Riešenie beží v cloude prístupnom cez zabezpečenú VPN a zákazníkovi ho poskytujeme ako službu.

Aký problém sme riešili

Predstavovať spoločnosť IKEA je úplne zbytočné. Napriek tomu však pár čísel: IKEA Group k 31. 8. 2015 prevádzkovala 328 obchodných domov v 28 krajinách sveta. Sortiment IKEA obsahuje približne 9 500 výrobkov, pričom každý rok v ňom spoločnosť obmení alebo doň novo pridá cca 2 500 výrobkov. Obchodné domy IKEA navštívilo vo finančnom roku 2015 (FY15) 771 mil. ľudí, o 7,7 % viac oproti predchádzajúcemu roku. Po celom svete sa o ne staralo 155 000 zames­tnancov. V priebehu FY15 využívala IKEA Group 978 dodávateľov z 50 krajín. Tržby za FY15 dosiahli 31,9 mld. €.

Projekt na vytvorenie dátového skladu (DWH) v spoločnosti IKEA v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku nadviazal na projekt dátovej kvality zákazníckych dát. Nový DWH zhromažďuje a centralizuje dáta zo štyroch obchodných domov v Česku, dvoch v Maďarsku a z jedného obchodného domu na Slovenku. Požiadavkou klienta bolo dodať DWH ako službu, aby nemusel riešiť servery, licencie, prevádzku rie­šenia atď.

Zákazník požadoval dodať dátový sklad ako službu

Aké riešenie sme zvolili

Pri návrhu sme sa rozhodli pre technológiu MS SQL Server. Riešenie beží na hostovaných serveroch, tzn. z pohľadu zákazníka v cloude. Výber hostingového partnera bol unikátny aj pre nás, pretože sme nemali skúsenosť so žiadnym takým partnerom z podobného predchádzajúceho projektu. Nakoniec sme sa aj na základe referencie z nášho (Adastra) IT oddelenia rozhodli pre Cloud4com, ktoré prešlo náročnými bezpečnostnými previerkami zo strany Adastry aj IT oddelenia IKEA.

Dátový sklad obsahuje dáta z mnohých oblastí – nákupné transakcie, vrátený tovar, produktový katalóg, zákaznícke dáta (osobné údaje, kontaktné údaje, adresy aj socio-demografické dáta), marketingové kampane a odozvy na ne atď. Sami si už iste na základe vymenovaných oblastí dokážete predstaviť, že nejde o žiadny malý DWH. Navyše pokrýva tri stredoeurópske krajiny a sedem obchodných do­mov.

Dáta zdrojových systémov sa do DWH sťahujú tak z úložísk v sieti IKEA, napr. nákupné transakcie, ako aj od externých partnerov, ktorí ich ukladajú na SFTP server do nášho cloudu. Všetky dáta sa do dátového skladu odovzdávajú vo forme textových extraktov na dennej báze.

None

Obr: Design riešenia IKEA DWH

Benefity a využitie riešenia:

Zákazník využívá výsledné cloudové řešení několika způsoby:

  • Zákazník využíva výsledné cloudové riešenie niekoľkými spôsobmi:

  • Preddefinované reporty v MS Analysis Services pomocou webového prehliadača, príp. distribuované e-mailom (napr. KPI reporty, predaj vybraných produktov a skupín produktov, vyhodnotenie kampaní a eventov, geografia predaja, návštevnosti, zákazníckej bázy a pod.).
  • Dátová kocka pre ad-hoc analýzy vo forme bežného excelového súboru (analýzy predajov, účteniek, zákazníkov a pod.).
  • Elektronická účtenka (požiadavka na nákupnú históriu vybraného zákazníka bola súčasťou riešenia) – pre zamestnancov IKEA ako súčasť webovej aplikácie a pre zákazníkov (členov IKEA FAMILY) ako súčasť novovytvoreného webu IKEA FAMILY, a extraktov na dennej báze.
  • Výber zákazníkov do kampaní pomocou Adastra Campaign Management (tiež súčasť dodávaného riešenia).
  • SQL dopytovanie pomocou SQL Server Management Studia cez vzdialenú plochu (ad-hoc reporting atď.).
  • Pravidelné aj ad-hoc analýzy nákupného správania zákazníkov (frekvencia nákupov, priemerná účtenka, životný cyklus zákazníka a pod.).

7

obchodných domov v troch stredoeurópskych krajinách pokrýva nový dátový sklad.

Ako projekt dopadol

Projekt sme úspešne dokončili a uviedli do produkčného prostredia. Tí z vás, ktorí sú členmi IKEA FAMILY, si môžu okamžite nájsť históriu svojich nákupov na novom webe IKEA FAMILY. Súčasťou projektu bolo aj nasadenie nástroja pre kampane – Adastra Campaign Management. O tom ale viac v inej referencii…

7

mesiacov trvala realizácia celého riešenia v IKEA – od dizajnu dátového skladu až po webový zákaznícky portál

Kľúčom k úspešnej a rýchlej implementácii projektu bolo to, že sme si vybrali Adastru, ktorá má rovnaké hodnoty ako tím špecialistov IKEA. Spolupráca bola úplne skvelá. Celé riešenie od dizajnu dátového skladu až po webový zákaznícky portál sme zrealizovali vo veľmi krátkom čase siedmich mesiacov. Zákaznícky portál s prehľadom účteniek má vysokú návštevnosť a zamestnanci IKEA môžu rýchlejšie vybaviť požiadavky zákazníkov, ak sú členmi IKEA FAMILY. Keby bolo viac takých firiem ako Adastra, neboli by nevydarené projekty.“

Iveta Kutišová, Country Ikea Family manager, Ikea CZ/HU/SK

Kto sa na projekte podieľal

Naša dobrá povesť stojí na schopných ľuďoch, ktorí dotiahnu projekt do úspešného konca. V tomto prípade sa zákazník mohol spoľahnúť na týchto konzultantov.

Zaujíma vás podobné riešenie? Ozvite sa nám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Zdieľajte ďalej: