.

Prípadová štúdia Kooperatíva


AIS Servis skvalitňuje vývoj SW a Kooperativa zrýchľuje svoj biznis s aplikačným monitoringom Dynatrace

Objektívne fakty namiesto subjektívnych pocitov, skvalitnenie vývoja SW, efektívna komunikácia medzi IT a biznisom, dostupnosť kľúčových aplikácií a komplexný prehľad o tom, čo sa deje – to boli očakávania poisťovne Kooperativa od projektu aplikačného monitoringu. Bolo zvolené riešenie Dynatrace APM, ktorého výhradným dodávateľom pre Českú a Slovenskú republiku je Adastra.

Aký problém sme riešili?

Kooperativa patrí medzi najvýznamnejšie poisťovne na českom trhu. Pri poskytovaní poisťovacích služieb preto kladie vysoký dôraz na konkurencieschopnosť a neustále sa zvyšujúce nároky v poisťovníctve.

Jedným z kritických nástrojov obchodnej siete poisťovne je aplikácia pre kalkulácie a prípravy návrhov poistných zmlúv, ich následné elektronické podpísanie a poslanie klientovi na emailovú adresu. Táto aplikácia podporuje aj životné, aj neživotné poistné zmluvy. Vývoj tejto aplikácie zabezpečuje AIS Servis s.r.o., dcérska spoločnosť Kooperativy, ktorá zároveň poskytuje niektoré SLA služby pre chod tejto aplikácie.

Dovtedajšie riešenie dohľadu nad touto kľúčovou aplikáciou Kooperativy pre podporu obchodnej siete začalo byť nedostačujúce, pretože sa zameriavalo iba na „zdravie“ serverov, ale nič nehovorilo o „zdraví“ aplikácie, resp. o jej odozvách a skutočnej práci koncových používateľov. IT, vývojári a biznis mali rôzne názory na optimálny výkon aplikácie a riešenie prípadných problémov. Zároveň nebolo možné získať detailné dáta až po úroveň konkrétneho používateľa a jeho aktivít v aplikácii.

2

2 týždne prebiehala implementácia riešenia Dynatrace APM v Kooperative a vývojovom prostredí AIS Servisu.

Aké riešenie sme zvolili?

Oddelenie IT spoločnosti Kooperativa a AIS Servis sa v rámci skvalitňovania svojich služieb rozhodli vylepšiť kontrolu nad aplikáciou pre podporu obchodnej siete s cieľom sledovať jej výkonnosť. Oslovili dodávateľa riešenia aplikačného monitoringu a v rámci výberu najvhodnejšieho riešenia pristúpili aj k jeho testovaniu počas reálneho chodu. Adastra v tomto teste obstála najlepšie s riešením Application Performance Management spoločnosti Dynatrace a to predovšetkým preto, lebo poskytuje:

  • detailný pohľad na odozvy pre každého jednotlivého používateľa aplikácie,
  • jednoducho a prehľadne spracované dashboardy, ktoré sa dajú využiť ako reportingový výstup pre manažment,
  • granulárne informácie pre podporu vývojárov pri optimalizácii aplikácie na jednom mieste,
  • jasnú identifikáciu, či je problém s odozvami na strane prehliadača, siete, serverov, databázy alebo priamo na strane aplikačného kódu.

Vďaka Dynatrace APM Kooperativa a AIS Servis optimalizujú procesy a zrýchlila sa komunikácia, pretože biznis a IT hovoria rovnakým jazykom.

Ako projekt dopadol

V priebehu dvoch týždňov nasadili konzultanti Adastry v Kooperative a AIS Servise riešenie Dynatrace APM na aplikáciu pre podporu obchodnej siete. AIS Servis a poisťovňa tým získali používateľsky veľmi prívetivé riešenie pre sledovanie výkonnosti tejto kritickej aplikácie.

AIS Servis začal v rámci SLA poskytovať biznisu a IT oddeleniu Kooperativy jednoznačné informácie o fungovaní kľúčovej aplikácie poisťovne pre všetkých používateľov (interní zamestnanci, poisťovací makléri a brokeri). To prinieslo požiadavku na optimalizáciu odoziev zo strany aplikácie.

AIS a IT dostáva automatické upozornenia o nefunkčnosti alebo spomalení procesov v aplikácii a môže problémové situácie proaktívne riešiť. Výrazne sa tým skvalitnila a zrýchlila komunikácia s biznisom, pretože teraz hovoria rovnakým jazykom.

AIS Servis zároveň používa Dynatrace APM pri vývoji SW na jeho optimalizáciu a porovnanie stavu SW medzi jednotlivými verziami. Výsledkom je, že do prevádzky sú nasadzované optimalizovanejšie verzie SW.

Hlavné benefity nasadenia Dynatrace APM v Kooperative sú:

  • Presný prehľad o počte používateľov v aplikácii a ich činnosti.
  • Automatické proaktívne upozornenia na nefunkčnosť alebo spomalenie kľúčových procesov v aplikácii (napr. vyhľadanie klienta, práca so zmluvou, biometrický podpis atď.)
  • Výrazná úspora času pri riešení problémov – odpadajú diskusie medzi vývojármi a prevádzkou.
  • Nevývojári môžu dávať odporúčania, kde optimalizovať odozvy – IT aj biznis komunikujú rovnakým jazykom.
  • Objektívne metriky o použití aplikácie pre každodennú prácu a identifikácia úzkych hrdiel.
  • Množstvo detailných technických metrík o využití pamäte, GC (garbage collection), počte vlákien, počte transakcií a ich vzájomnej korelácii pohodlne na jednom mieste.
50%

skrátenie doby odozvy pre používateľov pri načítaní jednej z online kalkulačiek

Aplikačný monitoring Dynatrace nám poskytol správnu a jasnú metriku, ktorej rozumie IT i biznis – dokážeme zmerať odozvy aplikácie a zároveň vieme, kde a ako optimalizovať. Proaktívne monitorujeme používateľskú skúsenosť v aplikácii a nemusíme čakať na sťažnosti zo strany používateľov. Našim vývojárom sa vďaka Dynatrace APM podarilo výrazne skrátiť odozvy aplikácie a už pri rozvoji aplikácie pred nasadením do prevádzky objektívne optimalizovať funkcionalitu. Vďaka tejto a ďalším časovým úsporám a tiež vďaka optimalizácii dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky našich zákazníkov.

Karel Pavlík, riaditeľ IT, Kooperativa; Peter Poisel, konateľ, AIS Servis

S dôverou sa na nás obráťte s Vaším projektom. Kontaktujte nás.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant

Zdieľajte ďalej: