.

Prípadové štúdie


Banka sa spolieha na aplikačný monitoring od Dynatrace a Performance testy od Adastry

Efektívna komunikácia medzi IT operáciami, biznisom a vývojármi popri možnosti sledovať dostupnosť aplikácie a predvídať problémy bola jedným z kľúčových atribútov projektu aplikačného monitoringu. Pre naplnenie očakávaní si banka vybrala riešenie Dynatrace APM, ktoré sa výrazne uplatnilo už v predprodukčných fázach projektu počas performance testov dodávaných Adastrou.

Aký problém sme riešili

Jedným zo základných predpokladov bolo, že pracujeme s aplikáciou, ktorá bude používaná na úrovni nadnárodnej skupiny naprieč Európou. Pre tento účel Adastra zvolila kombináciu nástrojov Dynatrace APM pre aplikačný monitoring, Apache JMeter pre modelovanie a simulovanie používateľskej aktivity a Qlik Sense pre vyhodnocovanie a analýzu sledovaných metrík výkonu aplikácie.

Cieľom bolo zabezpečiť optimálny používateľský zážitok a vysoký výkon aplikácie, ktorá pracovala s komplikovanými dátovými štruktúrami a hierarchiami. Po nasadení aplikácie do dennej prevádzky bolo nutné zabezpečiť možnosť monitorovať dostupnosť, správanie aplikácie a vytvoriť sadu dashboardov pre IT operations, ktoré pomôžu potenciálne problémy nielen bezprostredne riešiť, ale i predvídať. Veľkou výzvou počas simulácie práce s aplikáciou, ale i efektívneho monitoringu, bol fakt, že aplikácia pracovala na princípe work-flow – jeden používateľ schvaľoval zmeny inému, ktorý na schválenie musel s ďalšou aktivitou počkať – toto sa však ukázalo ako dobre riešiteľné so zvolenou sadou nástrojov.

Stovky tisíc

Stovky tisíc používateľských akcií denne – všetky sleduje Dynatrace APM.

Aké riešenie sme dodali

V prvej fáze simulácie a výkonových testov bol kladený dôraz na identifikáciu úzkych hrdiel systému pri jeho zaťažení podľa nefunkčných požiadaviek klienta. Pre tento účel bolo implementovaných 11 use case scenárov do JMeter skriptu, ktorý dokázal simulovať celú komplexnosť používateľských aktivít s dodržaným predpokladom, že jednotliví používatelia aplikácie na svoju prácu bezprostredne a koordinovane nadväzujú.

Napriek skepse dodávateľa sledovanej aplikácie Adastra simulačné skripty úspešne vyvinula a zároveň pripravila metodiku na analýzu a porovnávanie výsledkov medzi jednotlivými testami v Qlik Sense – nástroji, ktorý umožnil veľmi efektívne spracovať a rozobrať do detailu milióny záznamov s nameranými odozvami.

Na detailnú analýzu simulovanej aktivity bola v testovacej fáze použitá platforma Dynatrace APM, ktorá zabezpečila možnosť analyzovať každú simulovanú akciu používateľa až na úroveň riadku kódu. Táto kombinácia zabezpečila prísun doporučení priamo vývojárom, ktorí tak výrazne prispeli k úspechu celého riešenia.

11

11 simulovaných use case, desiatky doporučení a identifikovaných slabých miest.

Ako projekt dopadol

Ešte významnejšiu rolu zohral Dynatrace APM po spustení produkčnej prevádzky aplikácie, kde vzory správania používateľov a ich počty kolísali a v kombinácii s mnohými back-endovými úlohami aplikácie spôsobovali nečakané problémy. 

S pomocou Dynatrace APM a Adastrou pripravenými dashboardmi sa však podarilo veľmi agilne identifikovať zdroj problémov a dodávateľ pripravil úpravy v priebehu pár dní. Počas dvoch týždňov od spustenia sa podarilo odstrániť všetky príznaky nestability.

Zaujíma vás podobné riešenie? Ozvite sa nám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Zdieľajte ďalej: