.

Prípadová štúdia - České dráhy


České dráhy segmentom a cieli na svojich zákazníkov pomocou Adastra Campaign Managementu

Jedným z dlhodobých cieľov Českých dráh (ČD) je neustále zlepšovať úroveň poskytovaných služieb. Prostriedkom na jeho naplnenie v oblastiach marketingu a predaja je cielená komunikácia na zákazníkov vernostného programu ČD Bod a držiteľa In Karet, ktorú realizujú s Adastra Campaign Managementom. Vďaka nemu majú kampane plne pod kontrolou a môžu ich pravidelne a vizuálne veľmi prehľadne vyhodnocovať.

Aký problém sme riešili

České dráhy ako najväčší český železničný dopravca s viac ako 175-ročnou tradíciou prepravil v minulom roku 182 miliónov cestujúcich. Počet vlakov vypravených v roku 2018 predstavoval 204 824 v diaľkovej osobnej doprave a 2 370 610 v regionálnej osobnej doprave, teda celkom 2 575 434. Denne teda cez 7 000 spojov obslúžilo väčšinu sídiel v krajine a spojilo ČR so všetkými okolitými štátmi .

Aby si České dráhy udržali svoje výsadné postavenie v železničnej doprave, cielene zlepšujú úroveň služieb, ktorú určuje nielen konkurencia, ale predovšetkým cestujúci svojim očakávaním. Preto sa České dráhy rozhodli ustúpiť od plošného rozosielania necielených kampaní na veľké množstvo zákazníkov a zvolili cestu cieleného prístupu s využitím segmentácie zákazníkov. Všetkých zaregistrovaných cestujúcich oslovujú ponukami smerujúcimi na konkrétneho zákazníka tak, aby čo najviac zaistili ich relevantnosť a zaujímavosť. A hľadali riešenie, s ktorého pomocou by ľahko a efektívne komunikovali ako všeobecné kampane (na všetkých zaregistrovaných cestujúcich), tak aj novo personalizované ponuky (pre cestujúcich registrovaných do vernostného programu). České dráhy požadovali komplexné riešenie, ktoré:

  • dokáže segmentovať podľa rôznych kritérií, najmä záujmu ľudí o cieľovú obec/stanicu,
  • je možné s ním ľahko spúšťať a spravovať ponuky a kampane,
  • prehľadne vyhodnocuje jednotlivé kampane,
  • a zároveň je v súlade s nariadením GDPR.
STOP

plošným, necieleným kampaniam

Biznis popis riešenia od Adastry

To všetko našli ČD v riešení Adastra Campaign Management (ACM), ktoré k plnej spokojnosti využíva množstvo veľkých firiem pôsobiacich v ČR. České dráhy s jeho pomocou realizujú predovšetkým 2 druhy kampaní:

  1. novinky v preprave – informujú cestujúcich napr. o aktuálnych cenách a zľavách cestovného, ​​miesteniek, ČD parkovania, o novom menu v jedálnych vozidlách a pod.
  2. zaujímavé udalosti u nás aj v zahraničí – prinášajú tipy na rôzne športové, kultúrne a iné spoločenské podujatia a ponúkajú dopravu do miesta konania spoločne s cenovo zvýhodneným vstupným na akciu. V zime sú u zákazníkov ČD už niekoľko rokov veľmi obľúbené ponuky dopravy do prestížnych lyžiarskych stredísk spoločne s cenovo zvýhodneným skipasom vo vybranom rezorte.

České dráhy plošne propagovali napríklad výhody využitia In Karty a vernostného programu. Medzi cielené kampane už patrila napríklad propagácia Západného expresu spájajúceho Prahu so západom Českej republiky a cestovanie na trase Praha - Brno.

Prostredníctvom kampaní teda ČD zvyšujú úroveň služieb aj komfort svojich cestujúcich, ktorí určite ocenia atraktívne sezónne ponuky kombinované so zaujímavými udalosťami, ktoré stoja za to navštíviť.

2

Dva typy kampaní plošných i cielených realizujú ČD s Adastra Campaign Managementom.

Ako projekt dopadol

Adastra Campaign Management využívajú hlavne dve oddelenia Českých dráh – marketing a obchod. Tieto oddelenia s ním teraz v priemere:

  • 2x do mesiaca oslovujú majiteľa In Karet, tj cca 600 000 klientov – plošne aj cielene, napr. na základe najčastejšie uskutočňovaných jázd
  • 2x za mesiac cielia na 80 000 – 150 000 klientov vernostného programu ČD Body skonkrétnymi ponukami či s informáciami o nových partneroch a výhodách programu
600k

ČD môžu svojou kampaňou osloviť až šesťsto tisíc cestujúcich, svojich zákazníkov.

Pomocou ACM môžu ČD proaktívne a cielene komunikovať so svojimi zákazníkmi a prehľadne a rýchlo vyhodnocovať segmentovanie tém jednotlivých ponúk a úspešnosť kampaní. Vedia okrem iného, o koľko sa v závislosti od prebiehajúcej kampane zvýšil predaj cestovných lístkov a preklikovosť, vie sledovať ponúkaný/komunikovaný produkt a kto si ho, príp. čo ďalšie, kúpil. Oddelenia získali nad prebiehajúcimi kampaňami plnú kontrolu, ich pracovníci môžu sami spravovať, riadiť a exekuovať čo, kedy a komu pošlú.

Pri implementácii Campaign Managementu v Českých dráhach Adastra úzko spolupracovala s ČD-IS, vlastné nasadenie riešenia do prevádzky prebehlo rýchlo a hladko. Spolupráca na projekte bola pre všetkých zúčastnených príjemná a veľmi profesionálna.

3 x

Zákazníkov oslovujú cielenými ponukami v priemere 3x za mesiac.

S Adastra Campaign Managementom pracujeme preto, že ide o komplexné, hotové riešenie, ktoré využíva mnoho ďalších organizácií s podobnými potrebami ako ČD. Presne podľa našich potrieb s ním spravujeme, riadime, realizujeme a vyhodnocujeme všetky naše kampane.

Zuzana Čechová, Riaditeľka odboru cenotvorby a produktovej komunikácie, České dráhy

Zdieľajte ďalej: