.

Prípadové štúdie


Adastra maximalizovala potenciál public webu jednej z popredných bánk na Slovensku

Online svet je pre firmy stále viac a viac dôležitejší, čo je dôsledkom pokročilej digitalizácie a enormného nárastu online predaja. Nie je tomu inak ani v bankovom sektore. Moderné banky sa snažia vybudovať 360° obraz o svojom zákazníkovi. Navyše skúmajú zákaznícke i nezákaznícke interakcie vo všetkých kanáloch, kde sa klienti stretávajú s produktami banky. Tak to bolo aj v prípade jednej z najinovatívnejších bánk na Slovensku, ktorá týmto spôsobom zvýšila počet svojich zákazníkov.

Aký problém sme riešili

Banka má záznamy o užívateľskom správaní klientov v mobilnej apli­kácii a Inter­net Bankingu. Na produktových strán­kach však o prípadnom záujme zákazníka o daný produkt nevedela, a taktiež nevedela určiť jeho identitu. Takto banka strácala veľké množstvo potencionálneho biznisu. 

Zákazníci banky si na produktovej stránke vypočí­tavajú hodnotu splátky úveru a­lebo porovnáva­jú kreditné karty.

93%

93 % návštevníkov si opakovane prezerá stránky s produktami banky bez zanechania kontaktu.

Aké riešenie sme dodali

None

Obr: Design riešen

Riešenie Adalytics (čo je OEM verzia produktu Exponea Experience Cloud) bolo nasadené na web banky. Riešenie umožňuje:

  • monitorovanie a­kýchkoľvek in­terakcií na webe, ktoré prideľu­je konktétnym zákazníkom,
  • posielanie dát na call centrum v reálnom čase,
  • personalizova­nie webu na základe interných dát a užívateľského správania na webe,
  • lepšie užívateľské použitie stránky a vytvorenie re­levantnej výz­vy k akcii.

Jeden z najdôležitejších aspektov pre výber Adalytics ako nástroja pre online kampane bola rýchlosť s akou bolo možné Adalytics nasadiť na web banky. Zároveň sme už mesiac po spustení telesales kampaní z online leadov boli schopní pokryť takmer všetky náklady na pilotný projekt.

HEAD OF DIGITAL SALES BANKY

Všetky Adalytics projekty sa robia maximálne agilným spôsobom, aby poskytované riešenie prinášalo výsledky už po niekoľkých týždňoch. Doba implementácie je radovo v jednotkách dní.

JURAJ IVAN, MANAGING CONSULTAT, ADASTRA

Návštevníkov sme identifikovali na základe správania na sa na public webe. Nástroj vyhodnotil dáta, ktoré boli poskytnuté osobným bankárom a začali sme personalizovanými kampaňami cez call centrum. Kampane boli zacielené na zákazníkov, ktorí prezerali stránky:

  • Hypotéky,
  • Bezúčelový úver,
  • Kreditné karty.

Ako projekt dopadol

Úspech projektu bol zásluhou vý­bornej spoluprá­ce s bankou, ktorá Adastre u­možnila v priebehu krátkej doby integrovať Adalytics na jej web, identifikovať náv­šteníkov a začať s exekú­ciou kampaní.  Nástoj priniesol požadované zvý­šenie online predaja služieb a zobrazenia personalizovanej ponuky klientom.

1mes.

V priebehu jedného mesiaca trvania troch rôznych kampaní na produkty banky sme dosiahli pozitívny ROI.

Adastra má dlhodobé skúsenosti s intergráciou kampaňových systémov v bankovom sektore, naši klienti sú naj­väčšie banky a telekomunikačné spoločnosti z viacerých krajín.

2,5x

V priemere sme dokázali na produktoch hypotéka, bezúčelový úver a kreditná karta dosiahnuť 2,5 násobné konverzné pomery oproti kontrolnej skupine.

Kto sa na projekte podieľal

Naša dobrá povesť stojí na schopných ľuďoch, ktorí dotiahnu váš projekt do úspešného kon­ca. I v tomto prípade sa zákazník mohol spoľahnúť na špičkový tím konzultantov zo slovenskej Adastry.

Juraj Ivan

Managing Consultant

Zdieľajte ďalej:

Zaujíma vás podobné riešenie? Ozvite sa nám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.