.

Prípadová štúdia - MONETA Money Bank


Pri akvizícii Wüstenrotu zverila MONETA Money Bank integráciu dát do dátového skladu Adastre

Za 6 mesiacov Adastra zaistila kompletnú integráciu dát zo systémov Wüstenrotu do dátového skladu MONETY.

Za 10 mesiacov vygeneroval regulatórny reporting MONETY aj vďaka Adastre prvý konsolidovaný report.

Aký problém sme riešili

MONETA Money Bank stála v súvislosti s akvizíciou Wüstenrot – stavebnej sporiteľne a Wüstenrot hypotekárnej banky pred neľahkou úlohou: zabezpečiť konsolidáciu regulatórneho reportingu voči ČNB za banku aj stavebnú sporiteľňu zo spoločnej koncernovej platformy.

Výzvy uskutočnenej akvizície

Banka v spolupráci s Adastrou začala v apríli 2020, po odsúhlasení bankovej transakcie regulačnými orgánmi, komplexný projekt dátovej konsolidácie s pevne stanoveným časovým rámcom, ktorý zahŕňal:

  • Nový prístup k regulatornému reportingu – Samotná MONETA neponúkala produkty a služby stavebného sporenia. Po schválení fúzie ich potrebovala do svojho produktového portfólia aj reportingu pridať a súčasne zohľadniť, že sa s nimi z hľadiska výkazníctva k ČNB pracuje inak ako s bankovými produktmi.
  • Integrácia IT ekosystémov oboch inštitúcií – Cieľom bolo začleniť systémy používané Wüstenrotom do IT systémov a architektúry MONETY, vo vybraných prípadoch ich nahradiť systémami používanými MONETOU.
  • Jednotný reporting do roka – ČNB stanovila dobu na prevedenie a začlenenie hypoték a produktov stavebného sporenia Wüstenrotu do regulatórneho reportingu konsolidovaného celku na necelý rok.
1 rok

ČNB stanovila dobu pre prevedenie a začlenenie hypoték a produktov stavebného sporenia Wüstenrotu do regulatórneho reportingu konsolidovaného celku na necelý rok.

Pre dátové integrácie zvolila Adastru

MONETA Money bank spolieha na Adastru už viac ako 15 rokov. Adastra stála pri zrode jej dátovej platformy, ktorú v spolupráci s bankou rozvíja a pozná ju do najmenšieho detailu. Aj preto sa na ňu MONETA obrátila, aby sa ujala úlohy dátového integrátora pre konsolidáciu regulatórneho reportingu voči ČNB.

15 rokov

MONETA Money bank spolieha na Adastru už viac ako 15 rokov.

Adastra počas prvých šiestich mesiacov trvania projektu začlenila zákaznícke, produktové a ďalšie nevyhnutné dáta z enterprise systémov Wüstenrotu do dátovej platformy nového vlastníka. Nad novo vytvorenou, konsolidovanou dátovou základňou začala generovať konsolidované reporty za entity MONETA Stavebná sporiteľňa a spoločnosť MONETA Money Bank. Prvý konsolidovaný report pre ČNB dodal regulatórny reporting MONETY v spolupráci s Adastrou vo februári tohto roku, teda za 10 mesiacov.

6

Adastra počas prvých šiestich mesiacov trvania projektu začlenila zákaznícke, produktové a ďalšie nevyhnutné dáta z enterprise systémov Wüstenrotu do dátovej platformy nového vlastníka.

„Teší nás, že sme sa projektu takého rozsahu a významu mohli venovať. Aj to, že MONETA verila v naše know-how a našich konzultantov,“ hovorí David Kozelka, riaditeľ divízie Finance, Adastra.

10

Prvý konsolidovaný report pre ČNB dodal regulatórny reporting MONETY v spolupráci s Adastrou za 10 mesiacov.

Spoľahlivosť Adastry aj nasadenie jej konzultantov sme poznali. Očakávali sme preto, že projekt opäť dokončia v požadovanom termíne a očakávanej kvalite. A to sa – k našej plnej spokojnosti – tiež naplnilo.

Jiří Mizera, CIO, MONETA Money Bank

Kto sa na projekte podieľal

Naša dobrá povesť stojí na schopných ľuďoch, ktorí dotiahnu projekt do úspešného konca. V tomto prípade sa zákazník mohol spoľahnúť na týchto konzultantov.

David Kozelka

Ředitel divize Finance

Jan Karban

Konzultant

Zaujíma vás podobné riešenie? Ozvite sa nám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Zdieľajte ďalej: