.

Prípadové štúdie Dôvera


Poisťovňa Dôvera: Znížili sme reakčný čas pri riešení problémov a zefektívnili prevádzku aplikácií pomocou aplikačného monitoringu Dynatrace

Vedieť o problémoch s aplikáciami skôr, než vás na ne upozorní nespokojný klient? Presne s tým pomohol zdravotnej poisťovni Dôvera a.s. aplikačný monitoring Dynatrace. Poisťovňa vďaka nemu výrazne zlepšila zákaznícku skúsenosť svojich poistencov.

Rýchlo nájsť príčinu problému

Plná dostupnosť aplikácií po celú dobu prevádzky je jednou z hlavných úloh oddelenia aplikačnej a servisnej podpory úseku IT poisťovne Dôvera.

V prípade, že dôjde k zníženiu výkonnosti aplikácií pod stanovené metriky, prípadne k ich výpadku, je potrebné rýchlo reagovať, identifikovať príčinu a znížiť tak reakčnú dobu pri samotnom riešení na minimum.

Poisťovňa Dôvera potrebovala rozšíriť aplikačné monitoringy o nástroj, ktorý by bol schopný nájsť príčinu problému a jeho rozsah.

Klient navyše požadoval kvalitný reporting všetkých udalostí.

None

Ihneď vieme, koľkých používateľov sa problém týka

None

V prípade výpadkov v aplikáciách poisťovne rýchlo identifikujú problém a zistia, koľkých užívateľov sa týka.

None

Na problém sú schopní okamžite reagovať - znížia tak reakčnú dobu na minimum.

None

Dynatrácia poskytuje kvalitný reporting všetkých incidentov.

Dynatrácia je lídrom v oblasti aplikačných monitoringov

Zdravotná poisťovňa Dôvera a. s. sa rozhodla pre implementáciu aplikačného nástroja Dynatrace APM. K rozhodnutiu prispel aj fakt, že je nástroj hodnotený Gartnerom ako líder v oblasti Application Performance Monitoring.

Dynatrace poskytuje komplexný prehľad o aplikáciách u klienta, dokáže identifikovať problémy a hľadať príčiny ich vzniku.

None

Dynatrace poskytuje detail až na úroveň používateľa

______

Poskytuje detailné dáta až z úrovne konkrétnych jednotlivých užívateľov a jeho aktivít v rámci aplikácie.

______

Prehľadné dashboardy, ktoré klient využíva ako reporting pre svoj ďalší biznis.

Ako poisťovňa Dôvera zlepšila zákaznícku skúsenosť vďaka aplikačnému monitoringu Dynatrace?

None

Nástroj Dynatrace APM bol ku klientovi nasadený v prvom kvartáli roku 2021 na Elektronický portál zamestnávateľa.

Po odladení sledovaných parametrov dostávajú tímy IT podpory automatické upozornenia na všetky anomálie, nefunkčnosti, prípadne spomalenie procesov, vždy s detailnou identifikáciou príčiny.

Výsledkom je, že poisťovňa vie o problémoch s aplikáciami oveľa skôr, než ju na to začnú upozorňovať jej klienti.

Na základe získaných dát sa poisťovni podarilo optimalizovať funkčnosť aplikácií. Vytvára si prehľadné dashboardy podľa jednotlivých metrík a je schopná generovať plnohodnotný reporting z monitorovaných dát.

Dynatrace v kocke

None

Zrýchlenie procesov na jednotlivých úrovniach podpory

None

Úspora času pri riešení problémov - odpadajú diskusie medzi vývojármi a prevádzkou

None

Presný prehľad o počte užívateľov v aplikácii a podrobný reporting ich činnosti

None

Detailný prehľad technických a sieťových metrík (napríklad spotreba RAM, CPU atď.)

Dôvera

Vizuálne aj funkčne veľmi dobre zvládnutý nástroj Dynatrace pokrýva všetky potreby mať prevádzku našich aplikácií pod kontrolou a reagovať v prípade potreby rýchlo a efektívne.

Ing. Martin Fojtik, riaditeľ úseku IT, Dôvera ZP

Inšpirujte sa na našom blogu

Nemalo by vám uniknúť

Chcete aj vy mať komplexný prehľad o vašich aplikáciách? Napíšte nám!

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.